Opłacalne olbrzymy, które zwiększą Twoje dochody

Od kiedy Wielka Brytania padła na kolana podczas światowego kryzysu finansowego, a Bank Anglii obniżył podstawową stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu, większość inwestorów bierze udział w swoistym polowaniu na rentowność.

Ponad dekadę po kryzysie nawet w przypadku najlepszych lokat oszczędnościowych oferowane odsetki są marne.

Istnieje jednak obszar rynku, na którym inwestorzy mogą uzyskać rentowność przekraczającą 0,75%.

Dane serwisu UK Dividend Monitor za pierwsze trzy miesiące 2019 roku wskazują na wzrost płatności dokonywanych przez spółki na rzecz ich akcjonariuszy o 15,7%, do rekordowej kwoty 19,7 mld GBP — istotny wkład miały tu zwłaszcza dywidendy nadzwyczajne wypłacone przez koncern BHP Billiton.

W istocie, ta globalna grupa górnicza wypłaciła swoim akcjonariuszom wyjątkową dywidendę w wysokości 1,7 mld GBP w wyniku transakcji zbycia udziałów w złożach ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych.

W połączeniu z przyzwoitą dywidendą nadzwyczajną sprawiło to, że spółka BHP Billiton w I kwartale 2019 r. zajęła drugie miejsce pod względem wysokości wypłat.

Sieć Intercontinental Hotels również zaoferowała rekordową kwotę, wypłacając dywidendę specjalną o łącznej wartości 369 mln GBP, czyli 2,038 GBP na jedną akcję zwykłą.

KUP AKCJE TERAZ
Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

Niektóre sektory są lepsze w zapewnianiu dochodów niż inne. Niemal 40% z 19,7 mld GBP w I kwartale pochodziło od firm naftowych i farmaceutycznych, ale najlepszym terenem łowieckim dla poszukiwaczy rentowności była branża tytoniowa.

Koncern British American Tobacco zwiększył dywidendę w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku o 12%, oferując inwestorom wypłatę na poziomie 0,5075 GBP na akcję, podczas gdy dywidenda Imperial Brand wzrosła o 10%, do 0,3128 GBP na akcję.

Ważne jest jednak, aby obietnica godziwej rentowności – 8,16% w przypadku British American Tobacco i 7,51% w przypadku Imperial Brands, gdy powstaje ten artykuł — nie była jedynym celem inwestycji. Zysk również musi odegrać pewną rolę — sprzedaż sreber rodowych w celu zadowolenia akcjonariuszy nie jest dobrą strategią długoterminową.

Na tym froncie British American Tobacco dysponuje zasobami, na których może oprzeć swoje plany zwiększania dywidendy. W I kwartale 2019 r. kurs akcji tej spółki wzrósł o 20,6%.

Imperial Brands to jednak inna historia. Pomimo tego, że w I kwartale 2019 r. spółka wypłaciła inwestorom więcej w formie dywidendy, jej zyski nie były aż tak duże. W tym samym okresie kurs akcji spółki utrzymywał się na stosunkowo stałym poziomie, wzrastając zaledwie o 2,3%.

Łatwo dać się ponieść, gdy priorytetem portfela jest rentowność, ale dopiero upewnienie się, że spółka dysponuje solidną bazą umożliwiającą generowanie zysków, a publikowane przez nią optymistyczne prognozy opierają się na solidnych przesłankach, pozwala mieć nadzieję, że ciężko zarobione pieniądze nie zostaną „puszczone z dymem”.

KUP AKCJE TERAZ
Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptoaktywa, a także w kontrakty na różnice kursowe (CFD).

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. 66% rachunków inwestorów detalicznych u tego dostawcy przynosi straty pieniężne z inwestycji w kontrakty CFD. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.