Złóż wniosek o nadanie statusu Klienta Profesjonalnego

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ostatnio ogłosił wprowadzenie nowych środków dotyczących inwestowania w kontrakty CFD dla klientów detalicznych. Środki te obejmują ograniczenia dźwigni (opisane poniżej), zabezpieczenie przed ujemnym saldem oraz ograniczenia dotyczące automatycznego zamykania pozycji (Margin Closeout). Wszystkie z nich zostały wprowadzone w celu ochrony klientów detalicznych. Nowe ograniczenia wejdą w życie 1 sierpnia 2018 r.

Czym są nowe ograniczenia ESMA?

Zgodnie z nowymi środkami interwencyjnymi ESMA, stawki dźwigni mogą być oferowane jedynie dla proporcji depozytu zabezpieczającego w przedziale od 2:1 do 30:1, w zależności od instrumentu. Wartość automatycznego zamknięcia pozycji (Margin Closeout) ze względu na poziom zabezpieczeń zostanie ustawiona na poziomie 50%, co oznacza, że poziom zlecenia Stop Loss („Strata stop”) na eToro zostanie ograniczony do maks. 50% na pozycję.

eToro jako podlegająca nadzorowi platforma inwestycyjna będzie stosować się do nowych regulacji.

Obowiązują następujące nowe ograniczenia dźwigni*:

  • 30:1 dla głównych par walutowych (np. EUR/USD)
  • 20:1 dla drugorzędnych par walutowych (np. NZD/USD), złota i najważniejszych indeksów
  • 10:1 dla surowców z wyjątkiem złota oraz drugorzędnych indeksów giełdowych
  • 5:1 dla kontraktów CFD na akcje
  • 2:1 dla kontraktów CFD na kryptowaluty

*Uwaga:

  • Wszystkie otwarte zlecenia z dźwignią 25:1 zostaną automatycznie zmienione poprzez zmniejszenie poziomu dźwigni do 20:1. Zmiana ta będzie dotyczyć wszystkich otwartych zleceń w dniu 29 lipca 2018 r.
  • Następnie, począwszy od 1 sierpnia, wszystkie oczekujące zlecenia, których poziom dźwigni przekracza nałożone ograniczenia, nie będą realizowane.
  • W przypadku klientów, którzy nie złożyli wniosku lub nie zostali zakwalifikowani jako Profesjonalni Inwestorzy, wyżej wymienione zlecenia oczekujące zostaną ostatecznie anulowane.

Jak wpłynie to na Ciebie jako klienta eToro?

Po pierwsze należy zauważyć, że powyższe zmiany nie będą mieć wpływu na otwarte pozycje. Jeśli jednak zdecydujesz się zmodyfikować swoją otwartą pozycję, będą miały do niej zastosowanie nowe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (50%). Choć ograniczenia obowiązują wszystkich klientów detalicznych, nie będą mieć one zastosowania wobec klientów, którzy złożą wniosek i zostaną zatwierdzeni przez eToro jako Wybrani Klienci Branżowi. Prosimy jednak pamiętać, że Wybrani Klienci Branżowi nie kwalifikują się do korzystania z pewnych zabezpieczeń regulacyjnych. Firma eToro, choć nie jest do tego zobowiązana, zapewni tym klientom ochronę dostępną innym klientom detalicznym eToro.

Wybrani Klienci Branżowi muszą spełnić pewne kryteria, takie jak wysokość obrotów, częstotliwość przeprowadzania transakcji i/lub doświadczenie zawodowe. Aby złożyć wniosek o przyznanie statusu Wybranego Klienta Branżowego, należy wypełnić ten formularz. Jeśli wniosek spełni kryteria, skontaktuje się z Tobą nasz manager ds. klientów.

Uwaga: Proces nadania statusu Wybranego Klienta Branżowego może zająć trochę czasu. Dlatego zanim zmiany wejdą w życie, zainteresowani powinni bezzwłocznie wypełnić powyższy formularz, aby zwiększyć szanse na pomyślne rozpatrzenie (z zastrzeżeniem spełnienia kryteriów).

363 Widoki