Zvolte si typ účtu

eToro působí v multi-regulatorním prostředí: eToro UK pod dohledem FCA, eToro EU pod dohledem CySEC a eToro Australia pod dohledem ASIC. Pod regulací EU si mohou otevřít účet různé typy klientů:

Drobný klient a Profesionální klient

Pro vysvětlení plného právního popisu jednotlivých kategorií klientů navštivte stránku eToro o regulacích a prohlédněte si sekci „Kategorizace klientů

Poučte se o rozdílech, abyste zjistili, která z kategorií je pro vás nejvhodnější

Drobní klienti

Jednoduše řečeno Drobný klient je takový klient, který není Profesionálním klientem.

Drobný klient získává přístup ke všem obchodovaným aktivům a může obchodovat jak manuálně, tak prostřednictvím funkce Copy Trade (podle vhodnosti). Ačkoliv je pákový efekt pro Drobného klienta omezen, získává na druhou stranu určitou ochranu Kompenzačního investorského fondu a oporu ve službách Finančního ombudsmana. Navíc získává ochranu před záporným zůstatkem na účtu a omezení uzavření marží.

Staňte se Profesionálním klientem

Výběrovými profesionály jsou ti, kteří úspěšně absolvovali test k určení způsobilosti kvalifikovat se jako Profesionální klienti.

Vezměte prosím na vědomí, že Profesionální klienti nemohou využívat některá ochranná opatření ESMA, jako například Kompenzační investorský fond a podpora služby Finančního ombudsmana. Profesionální klienti však nepodléhají žádným omezením týkajícím se pákového efektu.

Ochrana před negativním zůstatkem –  Při ojedinělých příležitostech, kdy se vlivem podmínek na trhu ocitne saldo Vašeho kapitálu v záporných číslech, eToro absorbuje tuto ztrátu a vynuluje Váš kapitál – stejně jako to platí pro Účet drobného klienta.

Obchody s vysokým pákovým efektem – jako Výběrový profesionál si budete moci otevřít pro určité nástroje pozice s pákovým efektem až 1:400 a získat snížení sazby aktuální marže, což vám umožní obchodovat s větším pákovým efektem, což je rozdíl oproti omezením ESMA pro Drobné klienty.

Vyšší pákový efekt je spojen s vyššími riziky.

Staňte se Profesionálním klientem

Pouze klienti splňující určitá kritéria mohou povýšit status z Drobného klienta a stát se Profesionálním klientem eToro.

Pokud se chcete přihlásit, postupujte prosím následovně:

  1. Klikněte níže na „Přihlaste se nyní“ (Apply Now) a vyplňte osobní údaje
  2. Zkontrolujte políčka vedle kritérií, která se vás týkají
  3. Podejte přihlášku a splníte-li kritéria, spojíme se s vámi