Co je to obchodování s CFD?

Obchodování formou CFD („Smlouvy na rozdíl“) je metodou umožňující jednotlivcům obchodovat a investovat do aktiva uzavřením smlouvy mezi nimi a makléřem, aniž by si museli otevírat pozici přímo na konkrétním trhu. Obchodník a makléř si vzájemně odsouhlasí, že budou kopírovat podmínky na trhu a vyrovnají si vzájemný rozdíl v okamžiku, kdy se pozice uzavře. Obchodování formou CFD přináší mnohé výhody, které přímé obchodování neumožňuje, například přístup na zámořské trhy, obchodování s pákovým efektem, krátké (PRODEJNÍ) pozice pro aktiva, která standardně tuto možnost nenabízejí apod.

Jak fungují CFD?

  1. Obchodník si vybere u makléře aktivum v podobě CFD. Může se jednat o cenný papír, index, devizu nebo jakékoliv jiné aktivum, které má makléř ve své nabídce.
  2. Obchodník otevře pozici a nastaví parametry, jako zda se jedná o dlouhou nebo krátkou pozici, spekulaci s pákovým efektem, zadá investovanou částku a další parametry v závislosti na makléři.
  3. Tito dva nyní uzavřou smlouvu, v níž je sjednána otevírací cena pozice a zda budou či nebudou uplatněny dodatečné poplatky (například poplatek za převod do dalšího dne).
  4. Pozice je otevřena a zůstane otevřena až do doby, kdy se buďto obchodník rozhodne ji uzavřít nebo je uzavřena automatickým příkazem, například dosažením bodu spouštějícího Stop Loss (zastavit ztrátu) nebo Take Profit (sebrat zisk) nebo vypršením platnosti smlouvy.
  5. Pokud je pozice uzavřena se ziskem, makléř zaplatí obchodníkovi. Pokud je uzavřena se ztrátou, makléř požaduje rozdíl po obchodníkovi.

Obchodování s CFD na eToro

Za poslední desetiletí se pro online investory staly CFD (smlouvy na rozdíl) nejoblíbenějším způsobem obchodování s akciemi, komoditami, indexy a měnami. Jako u všeho, co roste takto rychle, obklopuje CFD mnoho dezinformací. Budeme se zde zabývat základy, abychom vysvětlili, co je CFD a co znamená pro obchodníky na platformě eToro. Při investování do akcií s využitím CFD bez pákového efektu (1:1) není takový obchod o nic rizikovější než investování do skutečných cenných papírů.

S většinou položek se na eToro obchoduje jako s CFD a tyto obchody jsou realizovány v určitých obchodovacích časech.

Jaký je rozdíl mezi CFD a ETF?

CFD a ETF (Exchange-Traded Fund: burzovně obchodovatelné fondy) si jsou sice v něčem podobné, ale jedná se o dosti odlišné nástroje. Podobnost je v tom, že oba jsou deriváty: ETF je fond, který sdružuje různé finanční nástroje do jednoho obchodovatelného nástroje, zatímco CFD je smlouva, jejímž účelem je zohlednit změnu v ceně určité obchodované položky – což v obou případech znamená, že obchodník nekupuje podkladové aktivum. Avšak zatímco ETF jsou sestavovány finančními institucemi na základě určité tržní strategie (často k zajišťování rizik), CFD je nabízena makléřem jako prostředek, který umožňuje přístup k soukromým uživatelům. CFD lze využívat k vytváření portfolia podobného ETF, které sleduje nějakou tržní strategii, přičemž má uživatel absolutní kontrolu nad výběrem položek, jež chce mít v držení, a tak sám řídit svá rizika.

Lze dosáhnout zisku pouze při růstu ceny?

Ne. Jednou z velkých výhod investování do CFD v porovnání s investováním přímo na trhu třeba s komoditami nebo akciemi je to, že lze vydělávat i na tržním poklesu. Pamatujte si, že CFD je smlouva na rozdíl, ale ten se může vyvíjet kterýmkoliv z obou směrů. Takže můžete investovat do možnosti, že ceny stoupnou (neboli do nákupu, čili dlouhé pozice) nebo že klesnou (prodej neboli krátká pozice), podle toho, co očekáváte.

Rovná se minimální investice do cenného papíru jeho tržní ceně?

Ne. CFD umožňují investovat na trzích menší částky. S CFD nemusíte ve skutečnosti kupovat svůj vlastní finanční nástroj, takže neplatí omezení vysokou cenou určitých cenných papírů nebo komodit. Takže i když například cenný papír společnosti Google stojí 1 000 USD, na eToro můžete do Googlu investovat třeba jen 50 USD a při pákovém efektu 1:10 vlastnit ekvivalent akcií Google v hodnotě 500 USD. To je jedna z velkých výhod využívání CFD.

Existují položky, s kterými lze obchodovat pouze pomocí CFD?

Ano. Indexy, například DJ30 nebo SPX500, nemají hmotnou podobu – nemůžete vlastnit část indexu. Avšak díky CFD můžete spekulovat na vývoj hodnoty indexu, což umožňuje investovat nejenom do jedněch akcií, ale do celých sektorů národních ekonomik.

Jsou CFD rizikovější než tradiční tržní investice?

Ne. Jakýkoliv finanční nástroj zahrnuje riziko a CFD se v tom nijak neliší. Rizikovost je u CFD vyšší pouze při využívání pákového efektu, který zvyšuje vaši expozici na trhu. Na eToro můžete investovat například do jakékoliv aktiva i bez pákového efektu.