Krypton hyvä puoli: Kryptovaluutan potentiaaliset, positiiviset ja globaalit vaikutukset

1. Johdanto

Maailma muuttuu. Välittömistä varojen siirroista hajautukseen ja väärennysten ja identiteettivarkauksien ennaltaehkäisyyn, kryptovaluuttojen maailma näyttää muuttavan kokonaisia teollisuuden aloja ja yhtiöitä globaalisti. Monet miettivät, onko se hyvä asia? Ja jos on, kenelle?

Kryptovaluutan puolestapuhujat mainitsevat kryptokolikoiden sekä lohkoketjuteknologian lukuisat edut: digitaalinen valuutta, välitön siirto, hajautetut sovellukset, läpinäkyvyys ja niin edelleen.

Kryptovaluutan vastustajat sen sijaan puhuvat valuutan hämärän peitossa olevasta alkuperästä, sääntelyn puutteesta, mikä puolestaan johtaa liian monen kryptovaluutan syntyyn (niitä on miltei 2 000), mahdollisista ICO-huijausrahastoista ja niin edelleen. Kryptovaluutta mullisti yritysmaailmaa tavoilla, joita Satoshi Nakamoto ei varmasti olisi voinut kuvitellakaan luodessaan Bitcoinin vuonna 2008.

Tässä artikkelissa arvioidaan kryptovaluutan ja lohkoketjuteknologien myönteiset vaikutukset, joita niillä voi olla tulevaisuudessa teknologia-alalla, maailmanlaajuisissa palveluissa, ympäristössä ja monella muulla eri sektorilla. Tekniikan alalta terveydenhoitoon, esineiden Internetiin, pelialaan, henkilöstönhallintaan ja jopa kalastukseen, kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia voivat toden teolla mullistaa talouden maailmanlaajuisesti.

2. Kryptovaluutat teknologiateollisuudessa

Kaikki alkoi verkkaisesti, mutta nyt teknologiateollisuudessa vallinneet Bitcoiniin ja koko kryptomaailmaan kohdistuneet epäilykset tuntuvat hitaasti hälvenevän. Tämä käsitys vahvistuu entisestään, sillä teknologia-alan jättiläiset, kuten Microsoft, Dell ja Dish, hyväksyvät nyt kryptovaluutat maksutavaksi. Tämä on todella vallankumouksellinen ratkaisu vertaistasolla tapahtuvalle rahansiirrolle. Kryptovaluuttojen vaikutukset ulottuvat nyt moniin yrityksiin ja teollisuuden aloihin, ja teknologiateollisuus on jo kryptovaluutan ja lohkoketjun sovellusten keskiössä.

Kryptovaluutan myönteiset vaikutukset teknologiateollisuuteen

 • Uusien ammattien joukko

Kuten muidenkin kasvavien teknologioiden alalla, kryptomaailmassakin tarvitaan työntekijöitä, ja louhijoiden, lohkoketjun rakentajien ja muiden kryptovaluuttaan liittyvien töiden tekijöiden kysynnän odotetaan kasvavan.

 • Nopeammat maksut, varmemmat transaktiot ja jakelu

Lohkoketjuteknologia tarjoaa teknologiayhtiöille eri tapoja siirtää varoja, panna täytäntöön sopimuksia älysopimusten avulla ja seurata kuljetuksia lohkoketjun tilikirjan välityksellä. Näin voidaan estää arvokkaiden tavaroiden menetys virheellisten toimitusten vuoksi ilman välikäsiä, kuten pankkia tai muita rahoitusinstituutioita. Tämä säästää yhtiöiden aikaa ja rahaa.

 • Suojaa väärennöksiltä ja varkauksilta

Lohkoketjuteknologia voi auttaa varmistamaan, että tiedot kulkevat vain oikeista kanavista ja ilman välikäsiä.

3.  Kryptovaluutan tuleva vaikutus globaaleihin hyödykkeisiin

On ironista, että vaikka energiankulutus kasvaa nopeasti lohkoketjun laskenta-rigien tarvitseman kasvavan energian vuoksi, sama teknologia voi kasvattaa nykyisten palvelujen tehoa ja avata mahdollisuuksia globaalien palvelujen muilla aloilla – erityisesti aurinkopaneelien hinnan laskiessa. Lisätehon kysynnän kasvaessa myös edullisen energian kysyntä kasvaa.

Yksi ainutkertaisista kryptovaluutan myyntivalteista tai hyödyistä on rahansiirron turvallisuus julkisia ja yksityisiä avaimia käyttämällä. Lohkoketjutransaktiot ovat erittäin läpinäkyviä, ja ne on miltei mahdoton väärentää.

Kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin tai Litecoinin, hyöty sähköistä kauppaa käyvien yhtiöiden kannalta on turvallisempien siirtojen lisäksi kalliin maksuprosessorin ja kauppiaspalvelujen eliminoiminen. Jälleenmyyjät voivat lisäksi käyttää älysopimuksia hyödykkeiden automatisoimiseksi ja toimittamiseksi.

Vaikka älysopimukset voivatkin korvata toiminnot, joita kolmannet osapuolet, kuten pankit, rahansiirtoyhtiöt tai lakipalvelut, tarjoavat, kryptovaluutat ja digitaaliset lompakot voivat tarjota joustavuutta taloudellisissa operaatioissa, kuten asiakkaille myönnettävän luoton tapauksessa.

4. Kryptovaluutta ja ympäristö:

Kuka tahansa, joka tuntee Bitcoinin ja lohkoketjun, tuntee myös varmasti louhijoiden käyttämät louhintatekniikat etenkin Bitcoinin tapauksessa. Niiden avulla päästään yksimielisyyteen ja voidaan vahvistaa siirrot. Tämä konsensusalgoritmi on nimeltään proof of work (PoW), ja se kuluttaa huimat määrät laskentatehoa. Mitä suurempi laskentateho on, sitä paremmat mahdollisuudet on löytää lohkon tiiviste ja saada Bitcoin-palkkio. Kyseiset operaatiot maksavat kuitenkin huimasti. On perustettu kokonaisia varastoja, joiden tehokkaat laskenta-rigit työskentelevät tauotta, mikä edellyttää runsasta energiamäärää.

Monet yhtiöt ovat jo tiedostaneet asian ja suunnittelevat louhivansa kryptokolikoita, kuten Bitcoinia, entistä ympäristöystävällisemmin. Tällainen yhtiö on Moonlight Project, joka pyrkii käyttämään ainoastaan puhtaita ja kestävän kehityksen mukaisia energialähteitä Bitcoin- ja Ethereum-kryptovaluutan luomiseksi.

Esimerkkinä SolarCoin

Vuonna 2014 lanseerattiin ympäristöaiheinen kryptokolikko, jonka osuva nimi on SolarCoin. Se on aurinkovoiman fotosähköasennusten digitaalinen valuutta. Kyseisten asennusten omistajat saavat palkkioksi kolikoita, joiden määrä riippuu vuotuisesta energian tuotosta.

Käyttäjät voivat käyttää SolarCoinejaan monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi käyttää niitä ostoksiin kumppanimyymälöissä tai vaihtaa niitä perinteisiin valuuttoihin. Kumppanimyymälöitä ei ole vielä montaa, ja SolarCoinin arvo on yhä suhteellisen alhainen: 5. helmikuuta vaihtokurssi oli 0,55 dollaria. Jos useammat energian tuottajat ja yksilöt ottavat järjestelmän käyttöön, arvon odotetaan kasvavan merkittävästi. Sijoittajat olettavat vaihtoarvon kasvavan noin 20–30 dollariin, ja sen jakelu ja käyttöönotto ovat kasvamassa asteittain.

5. Lohkoketju

Lohkoketjuteknologia on mullistamassa kovaa vauhtia maailmanlaajuisen talouden, ja monet eri alan yhtiöt sähköisestä kaupankäynnistä terveydenhoitoon ovat alkaneet käyttää sitä.

Teknologia-alalla monet tekniikan jättiläiset tukevat jo tätä teknologiaa edistämällä lohkoketjuun liittyvien startup-yhtiöiden perustamista.

Lohkoketju ja ympäristö:

Lukuisia lohkoketjun hyödyntämiä verkkoja käytetään energiankulutuksen ja puhtaiden energiatapojen seuraamiseksi.

 • Energia

Sähköverkot ovat yleensä keskitettyjä, mikä johtaa sähkön jakelun eroavaisuuksiin. Alueilla, joilla on luonnonkatastrofeja ja/tai sähkökatkoksia, ihmiset voivat jäädä ilman sähköä päiväkausiksi. Lohkoketjupohjainen sähköverkko voi vähentää sähkönsiirron tarvetta suurilla etäisyyksillä, jolloin energiaa säästyy jokaisessa vaiheessa. Tällä alalla on lukuisia aktiivisia yhtiöitä.

 • Hiiliverotus

Tänä päivänä hiilijalanjälkiä ei yleensä oteta huomioon tuotteiden laskutuksissa. Lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää kunkin tuotteen hiilijalanjäljen seuraamiseksi ja verottamiseksi.

 • Toiminnan simulointi

Lohkoketjuteknologian ansiosta yhtiöt voivat seurata ympäristöön liittyviä toimenpiteitään. Lisäksi yksilöitä ja yhtiöitä voidaan kannustaa ansaitsemaan kryptorahakkeita ympäristöystävällisten toimien avulla.

 • Panostukset voittoa tavoittelemattomiin järjestöihin

Lohkoketjuteknologian avulla varoja voidaan siirtää suoraan tiettyihin organisaatioihin ilman byrokratian kahleita.

 • Kierrätys

Olemassa on jo lohkoketjun kierrätysohjelmia, jotka tarjoavat kannustimia kryptorahakkeita käytettäessä. dAppsit (hajautetut sovellukset), kuten RecycleToCoin, seuraavat paikallisesti tietoa, kuten kustannuksia, määrää ja ohjelman vaikutuksia.

Lohkoketjun maailmanlaajuiset vaikutukset

Lohkoketjuteknologia on jo osoittanut mullistavan voimansa sekä suurten että pienten yritysten ja teollisuuden alojen monilla eri sektoreilla, kuten sähköinen kaupankäynti, terveydenhoito, rahoitus ja ympäristönsäästö.

 • Pienet yritykset

Lohkoketjupohjaiset älysopimukset voivat auttaa vähentämään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kertyviä paineita, joihin ovat syynä lukemattomat laskutuksen, inventaarion, palkkalistan, turvallisten transaktioiden jne. prosessit. Älysopimuksia käyttämällä pienet ja keskisuuret yritykset voivat luoda, vahvistaa ja hyväksyä sopimuksia toimittajien ja asiakkaiden kanssa.

 • Lohkoketju ja terveydenhoito

Yksi terveydenhoitoalan suurimmista kompastuskivistä on potilastietojen salassapito ja yksityisyys. Yksi yhtiöistä, joka päihitti ongelman lohkoketjua avulla, on MedRec, MIT:n tukema yritys, joka hyödynsi Ethereumin lohkoketjuteknologiaa luodakseen perhekohtaiset potilastiedot, jotka voidaan välittää turvallisesti ja varmasti sukupolvelta toiselle.

 • Lohkoketjut ja kiinteistöt

Valtiot ja yhtiöt eri puolilla maailmaa ovat testaamassa lohkoketjuteknologian tehokkuutta eri aloilla. Ruotsissa valtion virasto osoitti lohkoketjuteknologian kiinteistöalalla käytön potentiaalin ryhtymällä yhteistyöhön paikallisen viestintäyhtiön ja lohkoketjuteknologiayhtiön kanssa. Onnistunut testi sisälsi transaktion ostajan ja myyjän välillä, valtion hyväksymien digitaalistan allekirjoitusten vahvistuksen ja kaikkien tarvittavien sopimusten viennin.

Lohkoketjua kannattaa käyttää kiinteistöalalla muun muassa seuraavista erinomaisista syistä:

 • Enemmän kiinteistösijoitusmahdollisuuksia
 • Tehokkaampi kiinteistöjen hakuprosessi
 • Parempi tietoihin pääsy ja niiden hallinnointi
 • Nopeampi due diligence -prosessi
 • Parempi omistusoikeuden hallinta
 • Tehokkaammat rahoitus- ja maksuprosessit
 • Nopeammat transaktiot

Lohkoketju ja yleinen perustulo

Viime vuosina ajatus yleisestä perustulosta on saanut jalansijaa. Teknologia-alan miljardöörit, kuten Mark Zuckerberg, Elon Musk ja Virgin Atlanticin moguli Richard Branson, ovat antaneet tukensa tälle radikaalille idealle, jolla tahdotaan yksinkertaistaa hyvinvointijärjestelmää, tarjota vakituiset tulot ja korvata nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä, työttömyys- ja eläkemaksut sekä elatusavun ja verojen kulut. Sen tehokkuus ei ole kuitenkaan ollut selvää tähän asti, ja juuri tässä lohkoketjuteknologia voi astua kuvaan ja edistää hanketta. Kryptovaluuttojen suhteellinen yksinkertaisuus ja välittömyys voivat kannustaa ihmiset apatiasta yrittäjyyteen erityisesti nyt, kun robotiikka ja koneoppiminen ovat syrjäyttämässä monia nykyisiä ja aiempia töitä.

Perustulo tiimoilta on syntynyt monta kryptovaluuttaa, kuten Circle, Manna ja Grantcoin. Kaikki ne yrittävät luoda hajautetun perustulomallin, jonka avulla ihmiset voivat ostaa kryptovaluuttaa ja käydä sillä kauppaa.

6. Miten kryptovaluutta voi mullistaa talousmaailman

 • Rahoitusmaailma

Kryptovaluutan nousu on järisyttävä muutos rahoitusmaailmassa. Se toimii itsenäisesti suhteessa keskusrahoitusviranomaiseen. Se edustaa lähestymistapaa, johon nykyiset rahoitusalan mahdit (kuten Wall Street) eivät yllä. Se tarjoaa ennennäkemätöntä autonomiaa sähköisen kaupan yrityksille ja kaupankäyjille. Kryptovaluuttojen käytön ansiosta myyjien ei tarvitse huolehtia maksupalveluntarjoajista, jotka lukitsevat varansa jostakin syystä.

Kun rahoituslaitokset ymmärsivät, että kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia ovat tulleet pysyäkseen, ne alkoivat etsiä keinoja hyödyntää niitä. Pankit ovat hitaasti ottamassa käyttöön lohkoketjuteknologiaa käyttääkseen sitä johdannaistuotteilla tai jopa puuvillalla tehtävään kaupankäyntiin. Pankkien yhteenliittymä tukee IBM:ää sen luodessa lohkoketjua, jota käytetään kansainvälisen kaupankäynnin helpottamiseksi. Australian pörssimarkkinoista tulee maailman ensimmäinen lohkoketjupohjainen osakkeiden vaihtoalusta.

 • Huijausten ja luottokorttipetosten vaaran vähentäminen

Kryptovaluutan, kuten Bitcoinin, käyttö hyödykkeiden ostamiseksi on paljon vähemmän riskialtista kuin luottokortit, joiden käyttöön liittyy nykyään monia eri petostyyppejä. Väärennettyjen tuotteiden torjuminen on toinen alue, joka voi hyötyä lohkoketjuteknologiasta sähköisen kaupankäynnin mahdin Alibaban esimerkin mukaan.

 • Pankit

Yli kaksi miljardia ihmistä kaikkialla maailmassa ei omista tai ei voi omistaa henkilökohtaista pankkitiliä. Kryptovaluuttatilillä hekin voivat käydä kauppaa ja vastaanottaa maksuja. Valtiot, kuten Venezuela, joissa on epävakaa tai ongelmallinen pankkijärjestelmä, ovat kääntyneet lohkoketjun tai kryptovaluuttojen puoleen saadakseen apua.

 • Turvallisempi valuutta matalatuloisille perheille

Kenian tapaisissa kehitysmaissa yli 50 % kaupasta tapahtuu matkapuhelinkrediittien välityksellä. Tämäntyyppisillä palveluilla on yleensä korkeat palvelumaksut, ja digitaaliseen valuuttaan siirtyminen voi säästää paikallisten rahoja ja antaa heille lisäturvallisuutta.

 • Sähköisen kaupan vahvistaminen

Suuret sähköiset kaupan vähittäismyyjät ovat jo alkaneet hyväksyä kryptorahakkeita, kuten Bitcoinia ja Etheriä, maksuvälineinä. Overstock.com, Expedia ja Shopify ovat vain muutamia esimerkkejä suurista yhtiöistä, jotka hyväksyvät kryptovaluutat maksuvälineiksi.

Kryptovaluuttojen käyttö poistaa välikäsien (kuten pankkien) tarpeen. Ne tarjoavat turvallisemmat ja nopeammat siirrot, poistavat luottokorttipetosten mahdollisuuden ja tuovat älysopimusten, kolmansien osapuolten ja konemaksusopimusten mahdollisuuden ulottuville. Kryptokolikoita, kuten Bitcoinia, käyttämällä sekä kauppiaat että käyttäjät eivät joudu suorittamaan maksuja, jotka voivat olla jopa 3 % transaktion summasta. Palkkio-ohjelmat ja tärkeimmät luottokorttiyhtiöt ovat jo valmiina tarjoamassa käteistä kryptovaluutoissa.

 • Rajattomat maksut

Kryptokolikoihin päästään käsiksi mistä tahansa, missä on Internet-yhteys, eikä olemassa ole rajoituksia, jotka erottelevat kansainväliset maksut paikallisista.

 • Tehokkaammat siirrot

Yksilöiden tai yhtiöiden ei enää tarvitse maksaa suuria summia pelkästään niiden välillä tapahtuvasta varojen siirrosta. Maksut voivat olla ylitsepääsemättömiä, jos siirto tehdään maasta toiseen. Kolmannen maailman siirtotyöläiset, jotka lähettävät rahaa koteihinsa joka kuukausi, voivat säästää huomattavasti käyttämällä välittömiä ja edullisia transaktioita jopa matkapuhelimen välityksellä.

 • Tietosuoja

Vaikka Bitcoinin ja Etherin tapaiset kryptokolikot eivät olekaan täysin anonyymejä, muut kryptokolikot, kuten Moneer, voivat tarjota tiukempaa anonyymiutta.

Johtopäätökset

On jo selvää, että kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologiat mullistavat maailmaa paljon enemmän kuin kukaan saattoi kuvitellakaan. Vaikka suurin osa huomiosta kohdistuikin aluksi enimmäkseen kryptokolikoihin, kuten Bitcoiniin (BTH) ja Ethereumiin (ETH), yhä useammat yhtiöt ovat tutustumassa tarkemmin lohkoketjuteknologiaan. Tämä johtuu siitä, että teknologia voi hyvinkin vaikuttaa paljon enemmän kuin kryptorahakkeet, jotka ovat vain sivutuotteita. Teknologian täysi tehokkuus selviää vasta muutaman vuoden kuluttua.

 

1970 katselukertaa