Miten sosiaalinen kaupankäynti voisi pienentää sukupuolten välistä varallisuuseroa

”Jos haluat kohottaa ihmiskuntaa, anna ohjat naisille. Tämä on kattavin, syvällisin ja tehokkain sijoitus, jonka voi tehdä ihmiskuntaan… Kun sijoitamme naisiin ja tyttöihin, sijoitamme ihmisiin, jotka sijoittavat kaikkiin muihin.”
— Melinda Gates

Siinä ei ole mitään uutta, että miehillä on merkittävä taloudellinen etu naisiin nähden. Yllättävää kuitenkin on se, että tämä pätee vieläkin vaikka naiset muodostavat lähes puolet (47,7 %) maailman työvoimasta1, ja länsimaissa joskus tätä enemmänkin.

Sukupuolten välinen varallisuusero johtuu osaksi naisten alhaisimmista palkoista. Mutta kuilun pienentäminen keskittymällä samapalkkaisuuteen veisi hyvin kauan (vuonna 2018 World Economic Forum arvioi2, että palkkaeron poistamiseen kuluisi useimmissa länsimaissa yli 100 vuotta), ja lisäksi useamman naisen olisi päästävä hyväpalkkaisiin asemiin ja hyväpalkkaisille aloille, jotta naisten keskimääräiset tulot olisivat lähempänä miesten tuloja. Nämä tekijät eivät valitettavasti ole naisten omassa hallinnassa. Hyödyntämällä sijoittamisen voiman naisilla on kuitenkin paljon paremmat mahdollisuudet poistaa varallisuusero omin voimin. Naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet mutta ansaitsevat tilastollisesti enemmän, kun he sijoittavat nämä rahat.3

Ongelmana on kuitenkin se, että vain harvat naiset sijoittavat. Äskettäinen tutkimus4 osoitti, että vain 23 % naisista ottaa vastuun omista pitkän tähtäimen taloudellisista päätöksistään.

Tälle on monta mahdollista syytä, mutta nyt vuonna 2020 tämän luvun voitaisiin kuitenkin odottaa olevan huomattavasti korkeampi. Kun keskustelin sijoittamisen esteistä ystäväni kanssa, ymmärsin että suurin esteeni ei ollut se, etten olisi uskonut kykyyni oppia sijoittamaan, vaan siihen vaaditun ”henkisen tilan” puute. Kodin ja työn velvoitteiden tasapainottaminen on yhä enemmän miehen ja naisen jakama taakka. Mutta tutkimukset osoittavat, että silloinkin kun miehet osallistuvat tasapuolisesti lasten kasvatukseen ja kotitöihin, nainen omaksuu edelleenkin ensisijaisen vastuun näiden velvollisuuksien suunnittelusta, organisoinnista ja delegoinnista. Itse asiassa sama yllä mainittu tutkimus totesi, että 85 % naisista ottaa vastuun päivittäisistä taloudellisista päätöksistä.

Tämä kotitalouden hallinta – mitä tulee tehdä ja milloin, kenen on oltava missäkin sekä tämän kaiken edellyttämä logistiikka – vaatii paljon henkistä keskittymistä, mikä tapahtuu väistämättä muiden asioiden kustannuksella. Ihmisellä on päivässä vain tietty määrä henkistä energiaa, ja tyypillisesti kiireelliset asiat (jonkun on ostettava vessapaperia) syrjäyttää tärkeät asiat (jonkun on pidettävä huolta taloudellisesta tulevaisuudestamme).

Tälle ilmiölle on jopa nimi: henkinen kuormitus. Sekä miehillä että naisilla on mielessä paljon asioita, mutta naisten kapasiteetti täyttyy todennäköisemmin kotitalouden välittömistä ja loputtomista tarpeista. Tämä pätee silloinkin, kun varsinaiset työt jaetaan tasapuolisesti, ja etenkin kun lapset astuvat kuvaan – ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia vähemmän välittömiin mutta tärkeisiin asioihin, kuten sellaisten sijoituspäätösten tekemiseen, jotka vaikuttavat naisen taloudelliseen tulevaisuuteen. Useimmat naiset ovat samaa mieltä siitä, että tähän olisi tärkeä keskittyä, mutta silti vain pieni osa heistä tekee niin.

Miten siis naiset, jotka haluavat sijoittaa, pystyisivät siihen tuntematta että kyseessä olisi vain ylimääräinen yksi asia loputtomassa tehtävälistassa, joka vaatii heidän huomionsa? Yksi mahdollisuus on tietenkin rahojen antaminen taloudellisen neuvojan hoidettavaksi. Kannattaa kuitenkin harkita sosiaalista kaupankäyntiä ja erityisesti CopyTradingiä, mikä tarkoittaa verkossa sijoittamista kopioimalla muiden menestyvien sijoittajien kauppoja. Toisaalta se on valtaa antavaa, koska sen avulla voit hallita omaa salkkuasi täydellisesti sen sijaan että antaisit vastuun jollekulle toiselle, mutta samalla voit tukeutua kokeneiden sijoittajien asiantuntemukseen ja hyötyä tukea antavasta kaupankäyntiyhteisöstä.

CopyTrading voi sopia naisille paremmin monesta syystä:

Se on ystävällisempää. Perinteiset rahalaitokset ovat poissulkevia, kun taas CopyTrading on sosiaalista ja luonteeltaan osallistavaa. Kaikenlaisia ihmisiä kaikkialta maailmasta kannustetaan jakamaan sijoitusstrategiansa ja salkkunsa. Sen sijaan, että tuntisit olevasi poissa elementistäsi tai peloissasi, kokemus on käyttöystävällinen, ja kaikkia kunnioitetaan tasapuolisesti.

Se on yksinkertaisempaa. eToron CopyTrader on helpoin tapa aloittaa sijoittaminen. Valitse sadoista valikoiduista ja kokeneista sijoittajista ja kopioi heidän kauppojaan automaattisesti vain klikkaamalla Kopioi. Sijoituksesi ovat silti täysin hallinnassasi, ja sinulla on 24/7-pääsy salkkuusi verkossa. Voit pysäyttää, keskeyttää tai muuttaa sijoitettua summaa milloin haluat.

Se on avoimempaa. eToron Popular Investorit sijoittavat omaa pääomaansa, joten he ovat siitä vastuussa henkilökohtaisesti ja kirjaimellisesti kiinnostuneita auttamaan sinuakin hyötymään. Heidän aiemmat tuloksensa sekä nykyiset arvopaperinsa ovat täysin läpinäkyviä ja nähtävissä heidän profiilissaan.

Sitä on helpompi käyttää. Voit avata eToro-tilin verkossa muutamassa minuutissa ja aloittaa sijoittajien kopioimisen hyvinkin pienellä pääomalla (200 $). eToro ei veloita CopyTradingistä mitään lisämaksuja tai lipuke- tai hallinnointikuluja, joita perinteiset välittäjät usein veloittavat.

Voit ottaa sen koeajolle. Haluatko kokeilla CopyTraderiä vaarantamatta pääomaa? Kokeile sitä demotilassa. Jokainen eToro-tili sisältää ilmaisen 100 000 dollarin virtuaalisalkun harjoittelua varten.

Voit lukea lisää eToron CopyTrader-ominaisuudesta täältä. Oletko valmis aloittamaan kauppojen kopioinnin? Etsi kopioitavia sijoittajia alustalta täältä. Hyödyntäkäämme siis sosiaalisen kaupankäynnin vallankumousta ja tapaa, jolla se valtuuttaa ihmisiä tekemällä sijoittamisesta helpompaa, jotta voimme aloittaa sukupuolten välisen varallisuuseron kaventamisen.

 

 

  1. https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-global/
  2. The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
  3. https://www.wbs.ac.uk/news/are-women-better-investors-than-men/
  4. https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp//en-20190306-study-reveals-multi-generational-problem.html