Pipkalkulator

Når du handler valuta, omtales den minste enheten for kursbevegelser tradisjonelt som en «pip». Tradere følger nøye med på disse bevegelsene, siden handlene vanligvis gjøres i store volum og hver eneste lille bevegelse kan føre til betydelige gevinster eller tap. Nedenfor finner du en lettvint kalkulator som hjelper deg å beregne hvordan ett enkelt pip påvirker verdien for en bestemt transaksjon.