Pipová kalkulačka

Při obchodování s měnami se tradičně jako nejmenší jednotka pohybu používá „pip“. Obchodníci tyto pohyby bedlivě sledují, jelikož se obchody obvykle uskutečňují ve vysokých objemech, kde i malý pohyb může znamenat významný zisk nebo ztrátu. Níže se nachází snadno použitelná kalkulačka, která pomáhá určit hodnotu jednoho pipu u konkrétní transakce.