W tym roku jesteśmy zmuszeni żyć w rzeczywistości wirtualnej. Pandemia przykuła nas do ekranów komputerów, które pomagają utrzymać kontakty towarzyskie, pracować, prowadzić negocjacje i robić zakupy. Proces wdrażania nowych technologii postępuje w zawrotnym tempie, ale co nas czeka, kiedy zagrożenie pandemią minie?

eToro przeprowadziło ankietę wśród ponad 18 000 dorosłych Europejczyków w dziewięciu krajach, aby poznać ich podejście do innowacji cyfrowych i procesu wdrażania technologii, a także zbadać potrzeby konsumentów i potencjał dalszego rozwoju w tych krajach. 

W raporcie uwzględniono następujące kraje:

Danię

Francję

Niemcy

Włochy

Holandię

Polskę 

Rumunię

Hiszpanię 

Wielką Brytanię

Pobierz plik „Transformacja cyfrowa w Europie”

Wskaźnik zaangażowania cyfrowego

Ten wskaźnik to centralny punkt naszego raportu, który wskazuje na aktualny poziom wdrożenia technologii cyfrowych i potencjał rozwoju cyfrowego danego kraju. Dzięki niemu możemy poznać zarys aktualnego krajobrazu cyfrowego poszczególnych państw i przewidzieć, co może nastąpić w tej dziedzinie w przyszłości. 

Podsumowanie najważniejszych wyników

  • Dania okazała się liderem transformacji cyfrowej w Europie wśród wszystkich badanych krajów. Decydującym czynnikiem był największy udział internetowej sprzedaży detalicznej i popularność platform cyfrowych wykorzystywanych w bankowości i do komunikacji z instytucjami publicznymi.
  • Hiszpania zajmuje pierwsze miejsce pod względem gotowości cyfrowej. Większość hiszpańskich ankietowanych przyznało, że czuje się komfortowo przechodząc z rozwiązań analogowych na cyfrowe, np. przy okazji oglądania nieruchomości w internecie i korzystania z platform streamingowych.
  • Chociaż popularność platform cyfrowych wśród polskich użytkowników jest obecnie niższa niż w którymkolwiek innym badanym kraju, to poparcie dla procesu cyfryzacji jest w Polsce większe niż gdziekolwiek indziej. Z kolei w Niemczech odnotowano najmniejsze wśród dziewięciu badanych krajów poparcie dla zwiększonej cyfryzacji.
  • Wielka Brytania znajduje się aktualnie na szczycie listy krajów europejskich o najwyższym poziomie penetracji cyfrowej. Jednak utrzymanie tej przewagi w dłuższej perspektywie może okazać się niemożliwe ze względu na niski wskaźnik rozwoju cyfrowego, który sugeruje, że wielu Brytyjczyków może niechętnie podchodzić do nowych technologia.
  • Pomimo stosunkowo niskiego poziomu penetracji cyfrowej badanie wykazało, że Polska docenia technologie cyfrowe bardziej niż którykolwiek z pozostałych dziewięciu krajów. Zdecydowana większość (85%) ankietowanych przyznała, że popiera bardziej dynamiczną cyfryzację w sektorze energetycznym i w mediach, a 83% przyznało, że to samo tyczy się także sektora finansów.

Jaka jest przyszłość postępu technologicznego?

Wszystko zależy od ludzi. To konsumenci zdecydują o tym, czy nowe technologie rzeczywiście się przyjmą. Raport ujawił, że dwóch na pięciu Europejczyków uważa, że przemiany cyfrowe postępują zbyt szybko, a prawie taki sam odsetek (39%) twierdzi, że ich tempo jest dla nich przytłaczające. Ten wynik może wydawać się zaskakujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wybuch pandemii przyspieszył tempo transformacji cyfrowej, ale z drugiej strony podkreśla, jak istotne będą kolejne lata. Aby zapobiec cyfrowemu wykluczeniu, niezwykle ważne jest, by ta mniejszość otrzymała potrzebne wsparcie, które pomoże im przyswoić nowe technologie. 

Ponieważ większość Europejczyków (51%) uważa, że zintensyfikowane stosowanie rozwiązań technologicznych w tym roku ułatwiło im życie, wykluczenie cyfrowe staje się jeszcze bardziej realnym ryzykiem dla tych, którzy nie potrafią ich odpowiednio wykorzystywać.

Jednak nawet wśród tych osób, które do tej pory swobodnie poruszały sie po świecie technologii, prawie połowa (46%) opanowała w tym roku nowe umiejętności. Z kolei jedna trzecia (33%) Europejczyków przyznała, że pandemiczna rzeczywistość skłoniła ich do wypróbowania nowych narzędzi. Zalety technologii zauważyły przede wszystkim osoby powyżej 55. roku życia.

Użytkownik jest najważniejszy

Mimo, że przed Europejczykami stoją oczywiste wyzwania, takie jak realne zagrożenie cyberprzestępczością, nie zapominajmy, że nie brakuje powodów do radości. Z raportu wynika, że wiele technologii cyfrowych na stałe wpisało się w życie codzienne ludzi w całej Europie. Raport pokazuje również, że większość Europejczyków wypowiada się za zwiększoną cyfryzacją wielu dziedzin gospodarki. Istnieje spore poparcie społeczne dla bardziej dynamicznej cyfryzacji w sektorze energetyki i mediów (71%), finansów (65%) oraz rozrywki (64%).

Chociaż naszą przyszłością jest świat cyfrowy, nie wolno nam zapominać, że jego kluczowym elementem są ludzie – to oni są jego uczestnikami i mają czerpać z niego korzyści. Cyfrowe innowacje mają rację bytu tylko wtedy, gdy za najważniejsze uznaje się doświadczenie ich użytkowników. Internetowa platforma inwestycyjna eToro stale się rozwija, przewidując potrzeby użytkowników, słuchając ich i odpowiadając na zmieniające się oczekiwania klientów. Nie byłoby to możliwe bez skupienia się na czynnikach ludzkich i dlatego też przykładamy dużą wagę do społecznych funkcji naszych usług. Zachęcamy do podejmowania wysiłków, aby proces inwestycyjny był bardziej przejrzysty, dostępny i przyjemny.

Kliknij, aby pobrać plik „Transformacja cyfrowa w Europie”

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie należy traktować go jako porady inwestycyjnej, osobistej rekomendacji, oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej wszelkiego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Wszelkie nawiązania do przeszłych lub przyszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub konfekcjonowanego produktu inwestycyjnego nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodne wskaźniki przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość lub kompletność treści niniejszej publikacji.