Poznaj Zespół eToro

Yoni Assia

prezes i założyciel
Yoni Assia jest prezesem eToro, wiodącej światowej platformy inwestycji społecznościowych. Już od młodości interesował się finansami i informatyką — w pewnym momencie postanowił połączyć te pasje. Yoni jest członkiem stowarzyszenia YPO, znalazł się w prestiżowym rankingu „Fintech 40” Financial News i został wybrany przez City A.M. jako jedna z najbardziej wpływowych osób w gronie „Fintech 100”. Posiada licencjat z informatyki i zarządzania oraz tytuł magistra inżyniera informatyki.

Ronen Assia

Dyrektor ds. Produktów i Współzałożyciel
Od ponad 20 lat Ronen zajmuje się łączeniem technologii z projektowaniem, tworząc produkty współpracujące z różnymi platformami. Zanim w 2007 r. został jednym z założycieli firmy eToro, projektował urządzenia medyczne, sprzęty AGD, a także aplikacje komputerowe i internetowe. Ronen nadzoruje w eToro rozwój produktów oraz aspekty techniczne. Otrzymał licencjat z zakresu wzornictwa przemysłowego na Bezalel Academy of Art and Design oraz tytuł magistra projektowania produktowego w Royal College of Art w Londynie.

Avi Sela

Dyrektor operacyjny
Avi jest z eToro od powstania firmy w 2007 r. Jest dyrektorem zarządzającym eToro EU LTD oraz dyrektorem wykonawczym eToro UK LTD. Avi odpowiada za aspekty prawne (w tym zgodność z przepisami), administrację, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i operacje płatnicze. Posiada dyplomy MBA i LL.B przyznane przez wiodące uniwersytety.

Tuval Chomut

Dyrektor ds. Rozwiązań eToro
Po dołączeniu do eToro w 2019 r. Tuval odpowiada za nadzór nad rozwiązaniami produktowymi, technicznymi i biznesowymi w eToro. Ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA) i posiada bogate, globalne doświadczenie w przewodzeniu odnoszącym sukcesy firmom oferującym oprogramowanie, takim jak m.in. TG (której był współzałożycielem) czy Clicktale.

Jonathan Dayan

Wiceprezes ds. Handlu
Jonathan jest z eToro od powstania firmy w 2007 r. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Handlu, zarządzając operacjami handlowymi, wyceną, płynnością i zespołami sprzedażowymi w eToro. Jonathan posiada tytuły BA (licencjat), LLB (Bachelor of Law & Business Management) oraz MBA z zakresu inżynierii finansowej.

Tal Ben-Simon

Wiceprezes ds. Produktów
Tal dołączył do eToro w 2009 r. i obecnie kieruje działem produktowym (zespoły zarządzania produktem i studia projektowego), zarządzając całym cyklem życia produktu, od fazy projektowej po wykonawczą. Przed podjęciem pracy w eToro Tal był odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Był założycielem i prezesem firmy, która pozyskała środki z dwóch funduszy venture capital i wprowadziła na rynek swój produkt. Tal posiada tytuł licencjata z zakresu administracji biznesowej.

Israel Kalush

Wiceprezes ds. Inżynierii
Israel dołączył do eToro w 2014 r., a obecnie szefuje Wydziałowi Technicznemu, odpowiadając m.in. za badania i rozwój, techniczne aspekty działalności operacyjnej oraz bezpieczeństwo. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności, tworzenia wielokrotnie nagradzanych produktów oraz zwiększania przychodów. Ostatnio był prezesem izraelskiego oddziału Dell Software. Israel posiada tytuł licencjata z informatyki i ekonomii.

Nir Szmulewicz

Wiceprezes ds. Marketingu
Nir dołączył do eToro w 2011 r. Kieruje działem marketingu obejmującym zespoły: SEM, społeczności, mediów, utrzymania klientów, obsługi partnerów i rozwoju. Nir od wielu lat zajmuje się BI (Business Intelligence) i marketingiem w wielu sektorach biznesowych. Nir posiada tytuł MBA, a ponadto jest magistrem inżynierem stochastycznych badań operacyjnych.

Etay Cohen

Wiceprezes ds. Kontaktów z Klientami
Etay dołączył do eToro w 2016 r. i jest odpowiedzialny za personel obsługujący klientów, w tym zespoły z Izraela, Wlk. Brytanii, Rosji, Chin i Cypru (około 150 pracowników). Wcześniej Etay był również prezesem firmy branży call centre, będącej spółką zależną wiodącej firmy telekomunikacyjnej, gdzie nadzorował pracę 1500 pracowników. Etay posiada tytuł inżyniera z zakresu ekonomii i zarządzania.

Miri Kedem

Wiceprezes ds. Kadr
Miri dołączyła do eToro w 2009 r. Miri szefuje Działowi Zasobów Ludzkich, zajmując się wszystkimi aspektami jego działalności, w tym m.in. pozyskiwaniem talentów, szkoleniem i rozwojem, zarządzaniem efektywnością, programami wynagrodzeń, planowaniem sukcesji czy relacjami pracowniczymi. Wcześniej pracowała w działach kadr w kilku wiodących firmach, m.in.: Fraud Sciences (przejętej przez PayPal), Wiseband Communication, Optibase LTD oraz Mercury Interactive (przejętej przez HP). Miri posiada tytuły BA i LLB, Bachelor of Law.

Debbie Kahal

Radca prawny
Debbie dołączyła do eToro w 2011 r. Wcześniej pracowała jako partner w Corporate and Securities Group w Meitar, Liquornik, Leshem oraz Geva Tal. Reprezentowała osoby prawne i fizyczne w ramach wielu zróżnicowanych, międzynarodowych oraz krajowych transakcji korporacyjnych i komercyjnych, takich jak m.in. fuzje i przejęcia czy inwestycje typu venture capital.

Jasper Lee

Dyrektor Zarządzający (region Chin)
Jasper działa w sektorze inwestycyjnym od 10 lat. Wcześniej pracował jako Dyrektor Generalny dla FXCM w Chinach, otwierając tam pierwsze biuro. Jasper ma wieloletnie doświadczenie w wielu obszarach chińskiej branży finansowej  — zajmował się inwestycjami, edukacją oraz rozwiązaniami edukacyjnymi. Uzyskał licencjat na kierunku Ekonomia i Zarządzanie na City University w Hongkongu.

Guy Hirsch

Dyrektor zarządzający (region Stanów Zjednoczonych)
Guy wnosi swoje bogate doświadczenie w zakresie strategii innowacji, rozwoju działalności i marketingu produktów, aby kierować strategią i działalnością eToro w Ameryce Północnej. Wcześniej Guy był dyrektorem ds. strategii innowacji w firmie Samsung SDS America, które to stanowisko objął po udanym szefowaniu programowi innowacji w handlu detalicznym Samsung Electronics America. Guy założył dwa startupy, które opracowały i wprowadziły na rynek innowacyjne rozwiązania dla marek z listy Fortune 500. Guy posiada tytuły LL.B oraz BA w dziedzinie biznesu.

Robert Francis

Dyrektor zarządzający (region Australii)
Zanim w czerwcu 2017 roku Robert dołączył do eToro, przez 13 lat zajmował się detalicznymi inwestycjami na rynkach walut i kontraktów CFD. Robert pracował również dla czołowego australijskiego brokera papierów wartościowych Commonwealth Securities, gdzie prowadził dział opcji notowanych na giełdach oraz Biuro Handlu Zagranicznego. Pracował również dla wiodących firm z rynku finansowego, takich jak TD Waterhouse, Astley and Pearce czy Exco International. Robert posiada tytuł Bachelor of Business przyznany przez australijski Curtin University.

Santo Politi

Board Member
Santo jest współzałożycielem i Partnerem Generalnym w firmie Spark Capital. Prowadził inwestycje Spark Capital w Adap.TV (AOL), Admeld (Google), CT-100/CNET (CBS), IPWireless (General Dynamics), KickApps (KIT Digital), Lexity (Yahoo), Oculus (Facebook) i OneRiot (Walmart). Santo posiada tytuł MBA z zakresu finansów przyznany przez The Wharton School Uniwersytetu Penslywanii, a ponadto tytuł magistra inżyniera inżynierii elektrycznej przyznany przez New Jersey Institute of Technology (NJIT).

Avner Stepak

Członek Zarządu
Avner Stepak jest jednym z największych udziałowców oraz byłym prezesem firmy Meitav Dash. Avner, posiadacz tytułu MBA przyznanego przez jeden z wiodących uniwersytetów, jest wiceprezesem firmy i odpowiada za jej strategię oraz rozwój działalności. Avner jest ponadto aktywnym przedsiębiorcą społecznym i działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Eddy Shalev

Członek Zarządu
Założyciel i partner zarządzający firmy Genesis Partners. Od niemal dwóch dekad Eddy skupia się na inwestycjach typu private equity w sektor zaawansowanych technologii — odegrał też kluczową rolę w sukcesie kilku znanych obecnie firm. Eddy rozpoczął karierę od pracy w firmie IBM, gdzie zajmował stanowisko eksperta ds. dużych systemów i menedżera ds. kluczowych klientów, a także planisty strategicznego ds. dużych klientów w oddziale brytyjskim. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Systemy Informatyczne oraz licencjata na kierunku Statystyka.

Shalom Berkovitz

Dyrektor Finansowy
Shalom wnosi do firmy 25 lat doświadczenia w zarządzaniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Był m.in. prezesem DSNR Media Group (DMG), jednej z wiodących europejskich agencji zajmujących się marketingiem efektywnościowym, a także dyrektorem finansowym Golden Pages, gdzie przeprowadził transformację biznesu z formy drukowanej do cyfrowej oraz zaaranżował sprzedaż spółki firmie Babcock & Brown. Shalom posiada dyplom MBA oraz tytuł inżyniera z zakresu inżynierii elektrycznej.

Doron Rosenblum

Wiceprezes ds. rozwiązań biznesowych
Doron jest wiceprezesem eToro ds. rozwiązań biznesowych, odpowiedzialnym za szereg najnowocześniejszych produktów i usług eToro. Należą do nich strategia i produkty eToro z zakresu sieci blockchain i kryptoaktywów oraz nowy program eMoney firmy eToro — Doron odpowiada też nasze oddziały w Belgii, Danii, Manchesterze i Gibraltarze. Doron wnosi ze sobą 30-letnie doświadczenie w zakresie interdyscyplinarnych przedsięwzięć informatycznych związanych z produktami, rozwojem biznesu i działalnością operacyjną. Doron uzyskał licencjat z ekonomii (z wyróżnieniem).

Nasi Inwestorzy