Poznaj Zespół eToro

Yoni Assia

prezes i założyciel
Yoni Assia jest prezesem eToro, wiodącej światowej platformy inwestycji społecznościowych. Już od młodości interesował się finansami i informatyką — w pewnym momencie postanowił połączyć te pasje. Yoni jest członkiem stowarzyszenia YPO, znalazł się w prestiżowym rankingu „Fintech 40” Financial News i został wybrany przez City A.M. jako jedna z najbardziej wpływowych osób w gronie „Fintech 100”. Posiada licencjat z informatyki i zarządzania oraz tytuł magistra inżyniera informatyki.

Ronen Assia

Dyrektor ds. Produktów i Współzałożyciel
Od ponad 20 lat Ronen zajmuje się łączeniem technologii z projektowaniem, tworząc produkty współpracujące z różnymi platformami. Zanim w 2007 r. został jednym z założycieli firmy eToro, projektował urządzenia medyczne, sprzęty AGD, a także aplikacje komputerowe i internetowe. Ronen nadzoruje w eToro rozwój produktów oraz aspekty techniczne. Otrzymał licencjat z zakresu wzornictwa przemysłowego na Bezalel Academy of Art and Design oraz tytuł magistra projektowania produktowego w Royal College of Art w Londynie.

Shalom Berkovitz

Dyrektor finansowy i zastępca dyrektora generalnego eToro
"Pan Berkovitz dołączył do eToro w 2016 roku, gdzie pełni funkcję dyrektora finansowego i zastępcy dyrektora generalnego.  Pan Berkovitz nadzoruje działalność eToro w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Azji.  Pan Berkovitz ma ponad 28 lat doświadczenia w zarządzaniu w branży technologicznej, handlu elektronicznego i reklamy internetowej. Wcześniej pełnił funkcję CEO w DSNR Media Group, jednej z wiodących agencji medialnych w Europie, oraz CFO w Golden Pages (Israel Yellow Pages). Pan Berkovitz uzyskał tytuł inżyniera elektryka przyznany przez Israel Institute of Technology oraz MBA w zakresie zarządzania technologią na Uniwersytecie Telawiwskim. Jest absolwentem zarządzania w Harvard Business School."

Dr. Hedva Ber

DYREKTOR DS. OPERACJI GLOBALNYCH I ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
W eToro Hedva sprawuje nadzór nad infrastrukturą operacyjną, ładem korporacyjnym, zgodnością z przepisami, kwestiami regulacyjnymi i prawnymi, zarządzaniem ryzykiem oraz odpowiedzialnością społeczną. Hedva ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży bankowej i finansowej. W latach 2015–2020 pełniła funkcję Inspektora ds. Nadzoru Bankowego Izraela. Wcześniej zajmowała kilka wysokich stanowisk w Banku Leumi, ostatnio na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Ryzyka. W latach 2005–2008 Hedva reprezentowała Izrael w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Hedva otrzymała tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. *Photo Credit: Ronen Fadida

Avi Sela

Dyrektor operacyjny
Avi jest z eToro od powstania firmy w 2007 r. Jest dyrektorem zarządzającym eToro EU LTD oraz dyrektorem wykonawczym eToro UK LTD. Avi odpowiada za aspekty prawne (w tym zgodność z przepisami), administrację, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i operacje płatnicze. Posiada dyplomy MBA i LL.B przyznane przez wiodące uniwersytety.

Tuval Chomut

Dyrektor ds. Rozwiązań eToro
Po dołączeniu do eToro w 2019 r. Tuval odpowiada za nadzór nad rozwiązaniami produktowymi, technicznymi i biznesowymi w eToro. Ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA) i posiada bogate, globalne doświadczenie w przewodzeniu odnoszącym sukcesy firmom oferującym oprogramowanie, takim jak m.in. TG (której był współzałożycielem) czy Clicktale.

Nir Szmulewicz

Dyrektor ds. marketingu
Nir dołączył do eToro w 2011 r. Kieruje działem marketingu obejmującym zespoły: SEM, społeczności, mediów, utrzymania klientów, obsługi partnerów i rozwoju. Nir od wielu lat zajmuje się BI (Business Intelligence) i marketingiem w wielu sektorach biznesowych. Nir posiada tytuł MBA, a ponadto jest magistrem inżynierem stochastycznych badań operacyjnych.

Jonathan Dayan

Wiceprezes ds. Handlu
Jonathan jest z eToro od powstania firmy w 2007 r. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Handlu, zarządzając operacjami handlowymi, wyceną, płynnością i zespołami sprzedażowymi w eToro. Jonathan posiada tytuły BA (licencjat), LLB (Bachelor of Law & Business Management) oraz MBA z zakresu inżynierii finansowej.

Tal Ben-Simon

Wiceprezes ds. Produktów
Tal dołączył do eToro w 2009 r. i obecnie kieruje działem produktowym (zespoły zarządzania produktem i studia projektowego), zarządzając całym cyklem życia produktu, od fazy projektowej po wykonawczą. Przed podjęciem pracy w eToro Tal był odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Był założycielem i prezesem firmy, która pozyskała środki z dwóch funduszy venture capital i wprowadziła na rynek swój produkt. Tal posiada tytuł licencjata z zakresu administracji biznesowej.

Israel Kalush

Wiceprezes ds. Inżynierii
Israel dołączył do eToro w 2014 r., a obecnie szefuje Wydziałowi Technicznemu, odpowiadając m.in. za badania i rozwój, techniczne aspekty działalności operacyjnej oraz bezpieczeństwo. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności, tworzenia wielokrotnie nagradzanych produktów oraz zwiększania przychodów. Ostatnio był prezesem izraelskiego oddziału Dell Software. Israel posiada tytuł licencjata z informatyki i ekonomii.

Etay Cohen

Wiceprezes ds. Kontaktów z Klientami
Etay dołączył do eToro w 2016 r. i jest odpowiedzialny za personel obsługujący klientów, w tym zespoły z Izraela, Wlk. Brytanii, Rosji, Chin i Cypru (około 150 pracowników). Wcześniej Etay był również prezesem firmy branży call centre, będącej spółką zależną wiodącej firmy telekomunikacyjnej, gdzie nadzorował pracę 1500 pracowników. Etay posiada tytuł inżyniera z zakresu ekonomii i zarządzania.

Doron Rosenblum

Wiceprezes ds. rozwiązań biznesowych
Doron jest wiceprezesem eToro ds. rozwiązań biznesowych, odpowiedzialnym za szereg najnowocześniejszych produktów i usług eToro. Należą do nich strategia i produkty eToro z zakresu sieci blockchain i kryptoaktywów oraz nowy program eMoney firmy eToro — Doron odpowiada też nasze oddziały w Belgii, Danii, Manchesterze i Gibraltarze. Doron wnosi ze sobą 30-letnie doświadczenie w zakresie interdyscyplinarnych przedsięwzięć informatycznych związanych z produktami, rozwojem biznesu i działalnością operacyjną. Doron uzyskał licencjat z ekonomii (z wyróżnieniem).

Miri Kedem

Wiceprezes ds. Kadr
Miri dołączyła do eToro w 2009 r. Miri szefuje Działowi Zasobów Ludzkich, zajmując się wszystkimi aspektami jego działalności, w tym m.in. pozyskiwaniem talentów, szkoleniem i rozwojem, zarządzaniem efektywnością, programami wynagrodzeń, planowaniem sukcesji czy relacjami pracowniczymi. Wcześniej pracowała w działach kadr w kilku wiodących firmach, m.in.: Fraud Sciences (przejętej przez PayPal), Wiseband Communication, Optibase LTD oraz Mercury Interactive (przejętej przez HP). Miri posiada tytuły BA i LLB, Bachelor of Law.

Debbie Kahal

Radca prawny
Debbie dołączyła do eToro w 2011 r. Wcześniej pracowała jako partner w Corporate and Securities Group w Meitar, Liquornik, Leshem oraz Geva Tal. Reprezentowała osoby prawne i fizyczne w ramach wielu zróżnicowanych, międzynarodowych oraz krajowych transakcji korporacyjnych i komercyjnych, takich jak m.in. fuzje i przejęcia czy inwestycje typu venture capital.

Elad Lavi

WICEPREZES DS. ROZWOJU KORPORACYJNEGO
Elad kieruje działem rozwoju korporacyjnego, strategii i relacji inwestorskich w firmie. Przed dołączeniem do eToro w 2015 roku, Elad pracował w KPMG jako konsultant finansowy dla wiodących globalnych firm oraz w Departamencie Bankowości, Finansów i Instrumentów Pochodnych w jednej z najlepszych firm prawniczych. Elad posiada tytuł LL.M Magister Prawa, jak również licencjat z biznesu i rachunkowości (z wyróżnieniem).

Meron Shani

WICEPREZES DS. FINANSÓW
Meron ma 20 lat doświadczenia na stanowisku dyrektora finansowego i bogaty dorobek w dziedzinie zarządzania finansami firm międzynarodowych, jak również planowania strategicznego, działań z zakresu M&A i inicjatyw rozwojowych. Przed dołączeniem do eToro w 2019 roku, Meron zajmował wysokie stanowisko w The Stars Group (TSG), ostatnie jako dyrektor finansowy. Wcześniej Meron zajmował wysokie stanowisko w 888 Holdings Plc. m. in. jako dyrektor finansowy. Meron należał do zespołu, który doprowadził obie grupy do transformacji z sektora prywatnego w publiczny. Wcześniej Meron pełnił funkcje partnera w PWC Israel. Meron posiada tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i biznesu oraz tytuł magistra prawa (LL.M).

Guy Hirsch

Dyrektor zarządzający (region Stanów Zjednoczonych)
Guy wnosi swoje bogate doświadczenie w zakresie strategii innowacji, rozwoju działalności i marketingu produktów, aby kierować strategią i działalnością eToro w Ameryce Północnej. Wcześniej Guy był dyrektorem ds. strategii innowacji w firmie Samsung SDS America, które to stanowisko objął po udanym szefowaniu programowi innowacji w handlu detalicznym Samsung Electronics America. Guy założył dwa startupy, które opracowały i wprowadziły na rynek innowacyjne rozwiązania dla marek z listy Fortune 500. Guy posiada tytuły LL.B oraz BA w dziedzinie biznesu.

Robert Francis

Dyrektor zarządzający (region Australii)
Zanim w czerwcu 2017 roku Robert dołączył do eToro, przez 13 lat zajmował się detalicznymi inwestycjami na rynkach walut i kontraktów CFD. Robert pracował również dla czołowego australijskiego brokera papierów wartościowych Commonwealth Securities, gdzie prowadził dział opcji notowanych na giełdach oraz Biuro Handlu Zagranicznego. Pracował również dla wiodących firm z rynku finansowego, takich jak TD Waterhouse, Astley and Pearce czy Exco International. Robert posiada tytuł Bachelor of Business przyznany przez australijski Curtin University.

Santo Politi

Board Member
Santo jest współzałożycielem i Partnerem Generalnym w firmie Spark Capital. Prowadził inwestycje Spark Capital w Adap.TV (AOL), Admeld (Google), CT-100/CNET (CBS), IPWireless (General Dynamics), KickApps (KIT Digital), Lexity (Yahoo), Oculus (Facebook) i OneRiot (Walmart). Santo posiada tytuł MBA z zakresu finansów przyznany przez The Wharton School Uniwersytetu Penslywanii, a ponadto tytuł magistra inżyniera inżynierii elektrycznej przyznany przez New Jersey Institute of Technology (NJIT).

Avner Stepak

Członek Zarządu
Avner Stepak jest jednym z największych udziałowców oraz byłym prezesem firmy Meitav Dash. Avner, posiadacz tytułu MBA przyznanego przez jeden z wiodących uniwersytetów, jest wiceprezesem firmy i odpowiada za jej strategię oraz rozwój działalności. Avner jest ponadto aktywnym przedsiębiorcą społecznym i działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Eddy Shalev

Członek Zarządu
Założyciel i partner zarządzający firmy Genesis Partners. Od niemal dwóch dekad Eddy skupia się na inwestycjach typu private equity w sektor zaawansowanych technologii — odegrał też kluczową rolę w sukcesie kilku znanych obecnie firm. Eddy rozpoczął karierę od pracy w firmie IBM, gdzie zajmował stanowisko eksperta ds. dużych systemów i menedżera ds. kluczowych klientów, a także planisty strategicznego ds. dużych klientów w oddziale brytyjskim. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Systemy Informatyczne oraz licencjata na kierunku Statystyka.

J. Christopher Giancarlo

Starszy Doradca
J. Christopher Giancarlo pełnił funkcję 13. przewodniczącego Komisji Handlu Towarami i Kontraktami Futures Stanów Zjednoczonych (Commodity Futures Trading Commission). Giancarlo był również członkiem amerykańskiego Komitetu Nadzoru Stabilności Finansowej, Grupy Roboczej Prezydenta ds. Rynków Finansowych oraz Rady Wykonawczej Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych. Giancarlo jest starszym doradcą w międzynarodowej firmie prawniczej Willkie Farr & Gallagher. Jest również współzałożycielem projektu cyfrowego dolara (Digital Dollar Project), inicjatywy typu nie dla zysku (not for profit) mającej na celu przyspieszenie prac nad cyfrową walutą amerykańskiego banku centralnego. Giancarlo uzyskał tytuł J.D. w Wydziale Prawa Uniwersytetu Vanderbilt oraz tytuł B.A. (licencjata) Phi Beta Kappa w Skidmore College.

Nasi Inwestorzy