Upozorňujeme, že služby stakingu nejsou k dispozici pro rezidenty UK, kteří se zaregistrovali na eToro po 8. únoru 2022 (včetně).
Další informace naleznete v obchodních podmínkách.

Co znamená staking?

Staking s eToro je proces, který umožňuje uživatelům, kteří vlastní a drží podporovaná kryptoaktiva, získávat odměny – jen za to, že je drží. eToro provádí proces stakingu jménem svých uživatelů. Odměnami jsou další tato kryptoaktiva, díky čemuž uživatel nadále rozšiřuje svoji pozici, a to pomocí podobného mechanismu, jakým může získávat úroky z peněz.

Podívejte se na část „Co je to staking?“ v níže uvedených Častých dotazech.

 

Staking na eToro – jaký prospěch z něj budete mít

Staking na eToro je jednoduchý, bezpečný a bezproblémový. Odměny ze stakingu jsou uživatelům vypláceny každý měsíc, v podporovaném kryptoaktivu, aniž by z jejich strany byla vyžadována jakákoliv akce.

Stakovaná kryptoaktiva zůstávají majetkem uživatelů eToro; uživatelé eToro na oplátku důvěřují eToro, aby za ně bezpečně a efektivně provedlo celý proces stakingu.

eToro se usilovně stará o to, aby ochránilo kryptoaktiva uživatelů před jakýmikoli dalšími riziky, což jim ušetří problémy a komplikace spojené se stakingem na vlastní pěst. eToro si následně ponechává malé procento výnosu jako poplatek a také k pokrytí různých provozních, technických a právních nákladů.

Podporovaná kryptoaktiva a odměny ze stakingu

Kryptoaktivum Procento odměny z měsíčního výnosu stakingu podle úrovně Zahajovací dny pro kryptoaktivum
Členové bronzového klubu, všichni uživatelé z USA Členové Stříbrného, Zlatého, Platinového klubu Členové Diamantového, Platinového+ klubu
Cardano (ADA) 75 % 85 % 90 % 9 zahajovacích dnů stakingu (odměny začínají 10. dne držení)
Tron (TRX) 75 % 85 % 90 % 7 zahajovacích dnů stakingu (odměny začínají 8. dne držení)

Kdo může získat odměny ze stakingu?

Uživatelé eToro mají nárok na odměny za staking, pokud drží některou z podporovaných kryptoaktiv na eToro AUS Capital Ltd., na eToro (UK) Ltd. nebo eToro (Europe) Ltd. Pozice musí být otevřeny po určitý počet dnů, který se liší podle blockchainové sítě daného kryptoaktiva, jak je uvedeno ve výše uvedené tabulce.

Poznámka: služba Staking od eToro nezahrnuje kryptoaktiva držená s využitím CFD nebo krátkých pozic.

eToro se pyšní tím, že je vůči svým uživatelům důsledně transparentní. Je proto nezbytné, abychom přesně vysvětlili, jak vypočítáváme měsíční nárok na rozdělení odměn pro všechny uživatele.

1. Denní stav držeb každého uživatele se zaznamenává každý den v 00:00 GMT.
Tento záznam ukazuje každému uživateli oprávněné jednotky stakingu pro všechny jeho otevřené pozice.

Podívejte se na odstavec „Co jsou oprávněné jednotky stakingu?“ v níže uvedených Častých dotazech.

2. Na konci každého měsíce se součet záznamů v daném měsíci podělí počtem dnů v měsíci a vytvoří se průměrná denní částka.

3. Průměrná denní částka je základní částkou, s níž jsou prováděny výpočty měsíční odměny jednotlivého uživatele. Provede se výpočet procenta měsíčního výnosu na kryptoaktivum (viz časté dotazy) a poté se k výpočtu připočte příslušné procento člena klubu (viz výše uvedená tabulka).

Částka odměny musí mít hodnotu nejméně 1 USD.

Viz odstavec „Jak se vypočítává měsíční výnos na kryptoaktivum?“ v níže uvedených Častých dotazech.

Platí Všeobecné obchodní podmínky.

Důležitá výhrada: Nákup kryptoaktiv není ve většině zemí EU regulován, a proto není pod dohledem regulačního orgánu EU a nepožívá žádnou ochranu EU. Váš kapitál je vystaven riziku.

Poznámka: služba Staking od eToro nezahrnuje kryptoaktiva držená s využitím CFD nebo krátkých pozic.

 

Časté dotazy