Aktier inom artificiell intelligens: det hetaste investeringsområdet 2023

Artificiell intelligens (AI) är ett hett ämne just nu. Sedan det uppdagades att teknikjätten Microsoft kommer att investera miljarder dollar i OpenAI:s AI-drivna chattplattform ”ChatGPT” har alla, från styrelserummet till klassrummet, pratat om tekniken.

Men liksom all banbrytande teknik i dess tidiga dagar finns det också många frågetecken kring AI. Investerare vill veta vad det är och hur det kommer att påverka världen. I det här inlägget ska vi förklara tekniken för dig, titta på dess potential och diskutera hur du kan exponera din portfölj mot den.

Investera i AI-Revolution

Vad är AI?

Arificiell intelligens innebär att man använder datorer för att utföra uppgifter som traditionellt kräver mänsklig intelligens. Den utnyttjar kraften i maskininlärningsteknik (ML) som använder data och algoritmer för att lära datorer hur man lär sig av erfarenhet och drar slutsatser om nya data.

AI är en mycket kraftig form av teknik. Till att börja med kan den tränas att utföra ett stort antal uppgifter inklusive taligenkänning, bilddetektering och problemlösning. Detta innebär att den kan användas inom en rad olika tillämpningsområden, allt från självkörande bilar till cancerupptäckt.

För det andra kan AI dramatiskt minska tiden som krävs att utföra uppgifter (datorer kan bearbeta stora mängder data på sätt som människor inte kan), vilket leder till ökad produktivitet för företag samt stora kostnadsbesparingar. Med AI kan enkla repetitiva uppgifter automatiseras helt.

För det tredje är AI tillgänglig dygnet runt. Datorer kan arbeta dygnet runt alla dagar i veckan utan avbrott eller pauser. Detta innebär att tekniken kan hjälpa företag att producera mer och ge bättre kundservice än de kan med bara människor.

Värt att notera är att även om AI-teknik fortfarande är i sin linda, används den i flitigt av företag idag. Till exempel använder Google AI i sin sökmotor för att generera de bästa resultaten för användare. Amazon använder AI för att förutse vad kunderna efterfrågar och generera skräddarsydda produktrekommendationer. Samtidigt använder Netflix AI för att förutsäga vilka program som kommer att tilltala användare.

Men allteftersom tekniken ständigt utvecklas och avancerar görs nya genombrott regelbundet. ChatGPT är ett utmärkt exempel på detta. Denna chattplattform kan skriva uppsatser och dikter, svara på nästan alla frågor, men också interagera med människor på ett naturligt sätt. Tack vare dess extraordinära kapacitet har ChatGPT varit en enorm framgång bland användarna. Under de första två månaderna efter dess lansering registrerade sig 100 miljoner användare, vilket gör den till den snabbast växande webbapplikationen för konsumenter i historien. Det är värt att notera att det tog fyra år för Facebook att nå 100 miljoner användare.

Den effekt som AI kan ha på samhället är enorm

Den ökande framväxten och utvecklingen av AI-teknik förväntas revolutionera ett antal industrier och leda till betydande förändringar i den globala ekonomin. Med potentialen att förbättra affärsverksamheter och beslutsprocesser kommer AI sannolikt förändra nästan alla sektorer i grunden. Till exempel kan banker utnyttja AI för att förbättra sina utlåningsmetoder och upptäcka bedrägerier mer effektivt, medan läkemedelsföretag kan påskynda läkemedelsutvecklingen genom tillämpning av AI. Kan byggföretag, på liknande sätt använda AI för att fatta snabbare, mer välgrundade beslut relaterade till sina projekt. Allteftersom AI blir mer tillgängligt och överkomligt kommer ett växande antal företag använda tekniken för att optimera sina affärsmodeller. Det uppskattas att den globala AI-marknaden kommer att expandera med ungefär 40 % varje år och nå ett värde på 422 miljarder dollar år 2028, enligt Zion Research.

Förresten har det sista stycket som följer, delvis skrivits av ChatGPT!

De olika typerna av AI-aktier

Tillväxten av AI ser ut att skapa lukrativa möjligheter för investerare, men det finns många sätt att investera i detta teknikområde. Här följer några exempel på AI-aktier:

  • Stora teknikföretag Företag som Microsoft, Alphabet, Oracle och IBM är väldigt aktiva inom AI-området. Alla dessa företag har gjort många AI-relaterade förvärv under det senaste årtiondet och ligger i framkant av AI-revolutionen.
  • Halvledarföretag AI-system kräver stora mängder data för att träna och förfina sina algoritmer. Att bearbeta dessa data kräver en enorm mängd datorkraft. Det är här halvledarföretag som Nvidia och AMD kommer in i bilden. Dessa företag utvecklar chips som är speciellt utformade för AI-tillämpningar.
  • Molndator-företag AI-system förlitar sig ofta på molndatortjänster för att komma åt och bearbeta stora mängder data som de behöver för att fungera effektivt. Det är här molndatorföretag som Amazon kommer in i bilden. Dessa företag erbjuder molntjänster som gör det möjligt för användare att bygga AI-drivna applikationer.
  • Företag som aktivt använder AI Ett stort antal företag, allt från robotteknik- till sjukvårdsföretag använder redan teknik för att bli mer konkurrenskraftiga. Ett exempel på ett sådant företag är den amerikanska sjukförsäkringsjätten UnitedHealth. De har utvecklat en centraliserad dataplattform som använder AI för att förbättra patientresultaten genom att förutsäga tillstånd och minska vårdkostnaderna. Ett annat exempel är AutoDesk, som har en maskininlärningsbaserad arkitekturprogramvara som kan generera planlösningar för lägenheter med bara ord.

Investera i AI-Revolution

Copy Trading är inte investeringsrådgivning.

Det enklare sättet att investera i AI

Även om det finns många företag som kan dra nytta av AI är det svårt att veta exakt vilka som kommer att lyckas i framtiden. För att hjälpa investerare att få exponering mot AI-aktier har eToro därför utvecklat AI-Revolution Smart Portfolio. Det här är en fullt allokerad portfölj som fokuserar på företag aktiva inom AI-området.

AI-Revolution Smart Portfolio investerar i två huvudsakliga typer av företag:

  • Företag fokuserade på AI-teknikinfrastruktur. Detta inkluderar företag som tillhandahåller programvara och tjänster för implementering av AI, molndatorföretag och halvledarföretag.
  • Företag som aktivt använder AI-relaterad teknik för att förbättra sina erbjudanden och bli mer konkurrenskraftiga.

För den här Smart Portfolion har eToros bästa analytiker valt ut de bästa AI-aktierna för att långsiktiga investerare ska kunna investera enkelt och kostnadseffektivt.

Investera i AI-Revolution

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål och ska inte ses som investeringsråd, en personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta material har utarbetats utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller ekonomiska situation och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende forskning.