Teknik kan bli avgörande för diabetes

Diabetes är en av de största hälsoutmaningarna som samhället står inför idag. Det är den sjunde största dödsorsaken i världen och påverkar för närvarande cirka en av tio personer. Oroväckande nog förväntas dess utbredning att öka markant under de kommande åren. År 2030 förutsägs 643 miljoner människor världen över ha sjukdomen, jämfört med 537 miljoner under 2021.

Givetvis innebär utmaningar också nya möjligheter, och vi ser en sådan här. Idag finns det en handfull stora hälsovårdsföretag, så väl som ett hundratal nytänkande uppstartsföretag, som utvecklar innovativa nya lösningar, utformade att förbättra diagnosen, behandlingen och hanteringen av diabetes.

Den här nya tekniken förändrar spelplanen för de som lider av sjukdomen. Den skapar också lukrativa möjligheter för investerare. Se bara på aktiekursen för det danska diabetesföretaget Novo Nordisk, som genererade intäkter på över 20 miljarder dollar förra året den har på senare år skjutit i höjden.

Investera i Diabetes-Med

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

Hur diabetes behandlas och hanteras för närvarande

Trots att det för närvarande inte finns något botemedel för diabetes, kan sjukdomen för närvarande behandlas och hanteras effektivt. De tekniska framstegen som sträcker sig från blodsockermätare till insulindoserande enheter och har gjort stor skillnad i det här avseendet.

Det finns två huvudtyper av diabetes och behandlingen beror på vilken av dessa du har. Typ 1 är när din kropp inte skapar insulin för att ditt immunsystem attackerar och förstör cellerna som producerar det. För den här typen av diabetes som ofta diagnostiseras hos barn och unga behöver du ett dagligt intag av insulin för att bibehålla dina blodsockernivåer och hålla dig vid liv. Typ 2 beror å andra sidan på att din kropp inte använder insulinet som den producerar. Den här versionen av tillståndet som tenderar att associeras med en ohälsosam levnadsstil och dåliga näringsvärden är mycket vanligare än typ 1 och står för cirka 90 % av alla diabetesfall i världen.

Blodsockermätning är en viktig del av behandlingsprocessen, både för diabetespatienter av typ 1 och typ 2. Det innebär ofta en enhet som sticker hål på fingret med en nål så att en droppe blod kan testas. De med diabetes typ 1 behöver vanligen kontrollera sina blodsockernivåerna mellan fyra och tio gånger per dag. Medan de med typ 2 oftast behöver mäta sina blodsockernivåer två gånger om dagen. Enheter för kontinuerlig mätning av blodsockret (CGM) som skapas av företag så som DexCom och Roches Accu-Chek kan vara av stor hjälp här. Dessa medicinska enheter, som har sensorer under huden, spårar automatiskt blodsockernivåerna och hjälper de med sjukdomen att hantera den mer effektivt.

En annan stor behandlingskomponent är insulinterapi, särskilt för de med diabetes typ 1. Det här innebär att man tar insulin via en penna, pump eller inhalator för att kontrollera blodsockernivåerna. Det danska hälsovårdsföretaget Novo Nordisk är en av de största aktörerna inom det här området och erbjuder ett varierande utbud av olika enheter för insulinterapi. Medtronic är ett annat hälsovårdsföretag som är aktivt inom området.

Mediciner kan också vara en del av behandlingsprocessen, särskilt för de med diabetes typ 2. Medicinering syftar oftast på att minska mängden socker i blodet eller stimulera cellerna i bukspottskörteln att skapa mer insulin. Novo Nordisk, Eli Lilly och Sanofi är några av marknadsledarna inom det här området.

Slutligen spelar även utbildning och livsstil en huvudroll i den nuvarande behandlingen. De som lider av sjukdomen uppmanas ofta att upprätthålla en hälsosam livsstil med mycket fysisk aktivitet och en näringsrik diet. Det här kan hjälpa dem att hålla sina blodsockernivåer inom ett normalt intervall. Det är värt att notera att diabetes 2 i vissa fall kan hanteras helt genom diet och motion.

Investera i Diabetes-Med

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

Ny teknik förändrar spelplanen

Trots att diabetesbehandlingen har kommit långt de senaste årtiondena finns det gott om utrymme för förbättring och just nu är det många företag som utvecklar nya effektiva lösningar.

Till exempel finns det i blodsockermätningsindustrin ett antal företag som utvecklar enheter som är mindre invasiva än traditionella enheter och som tar bort behovet av att utföra sticktest på fingret. DiaMonTech har utvecklat teknik som använder en osynlig infraröd ljusstråle som ser in i huden och räknar glukosmolekylerna. Samtidigt som Medella Health utvecklar en smart kontaktlins som kan testa glukosnivåerna i dina tårar. Enheten kan tillhandahålla realtidsavläsningar för glukos och skicka data till en app på din smarttelefon.

På samma sätt finns en rad företag som utvecklar lösningar för att förbättra leveransprocessen av insulin. Till exempel har Companion Medical, som köptes upp av Medtronic 2020, utvecklat en återanvändbar smart insulinpenna som använder bluetooth-teknik för att tillhandahålla doseringsberäkningar och spårning. Andra företag så som DreaMed Diabetes och Capillary Biomedical har utvecklat mer omfattande lösningar som ger kontinuerlig blodsockermätning, samt leveranssystem för insulin som är algoritmbaserade.

Nytänkande företag arbetar även på nya sätt att behandla diabetes. Inom fältet CRISPR (genredigering) tillkännagav CRISPR Therapeutics och ViaCyte förra året att Kanadas medicinska myndighet hade godkänt deras ansökan om klinisk studie för VCTX210, en CRISPR-redigerad stamcellsterapi framtagen för att behandla diabetes typ 1, genom förbättrad insulinproduktion. Genredigering anses var en av de bästa chanserna för att finna ett botemedel mot sjukdomen.

MicroRNA-genuttrycksteknik är en annan sorts teknik som utforskas. RosVivo Therapeutics utvecklar en ny behandling som använder microRNA-teknik för att reversera patologin i diabetes typ 2. Målet är att förhindra att personer med diabetes upplever vanliga komplikationer på lång sikt.

Även områdena diagnostik, hantering och virtuell vård ser just nu också mycket nytänkande. Inom diagnostik utvecklar Glyconics en kollektion handhållna hårdvaruenheter som använder infraröd spektroskopisk teknik för att diagnostisera tillståndet genom förändringar i biomarkörer i fingernaglarna. Gällande hantering har företag så som Fitterfly och Omada Health utvecklat digitala behandlingsmetoder som stöder näringsriktighet, motion och beteendeförändringar för förbättrad hantering av diabetes. Och inom den virtuella vården finns telemedicinska plattformar, så som Teladoc Health som etablerat vårdprogram specifika för diabetes.

Sammantaget verkar det som om tekniken kan förändra spelplanen för diabetesbehandlingar.

Investera i diabetesaktier med eToros Diabetes-Med Smart Portfolios

De som är intresserade av att få portföljexponering mot diabetesvård en industri som förväntas bli värd över 110 miljarder dollar år 2027 kan vilja kolla in eToros Diabetes-Med Smart Portfolio. Portföljen är framtagen för att hjälpa långsiktiga investerare att kapitalisera på investeringsmöjligheter som skapas i samband med den ökande diabetesproblematiken. Med den här portföljen får du åtkomst till insulintillverkare, läkemedelsutvecklare, tillverkare av medicinsk utrustning, forskningsföretag och mycket mer, med ett klick.

Investera i Diabetes-Med

Copy Trading är inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital löper risk.

Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål och ska inte ses som investeringsråd, en personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta material har utarbetats utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller ekonomiska situation och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende forskning. Eventuella hänvisningar till tidigare eller framtida resultat för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och ska inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro gör inga utfästelser och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i denna publikation.