Många tillgångar kan fluktuera i pris vid och runt vissa finansiella händelser. Till exempel påverkar månatliga Non-Farm Payroll, alltså ett mått på sysselsättning i USA, ofta den amerikanska dollarn. För att ta tillvara på möjligheter när marknaden rör sig är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste händelserna och kommande händelser på globala marknader. eToros ekonomiska kalender inkluderar alla relevanta händelser med detaljer om vilken valuta de påverkar tillsammans med hur stor betydelse de har.

Så här använder du den ekonomiska kalendern:

  1. Välj tidszon och datum som är relevanta för dina affärer (standard: din tidszon och aktuell vecka)
  2. Se vilken händelse som påverkar de tillgångar du handlar
  3. Se effekten av varje händelse
  4. Planera din strategi därefter