Mange aktiva får store svingninger ved og rundt visse finanshendelser. For eksempel har den månedlige Non-Farm Payroll-rapporten ofte innvirkning på USD. For å gripe mulighetene når markedet er i bevegelse, er det viktig å holde seg oppdatert på nylige og kommende hendelser i de globale markedene. eToros finanskalender inneholder alle de relevante hendelsene og opplysninger om hvilke valutaer de påvirker og i hvor stor grad.

Slik bruker du finanskalenderen:

  1. Velg tidssonen og datoene som er relevante for dine handler (standard: din tidssone og inneværende uke)
  2. Se hvilke hendelser som påvirker investeringene dine
  3. Se virkningene av hver hendelse
  4. Legg en strategi etter dette