Lịch Kinh tế eToro

Rất nhiều tài sản trở nên bất ổn trong và gần một số sự kiện tài chính nhất định. Ví dụ, báo cáo Bảng Lương phi Nông nghiệp Hoa Kỳ hàng tháng thường ảnh hưởng đến đồng đô-la Mỹ. Để tận dụng các cơ hội liên quan khi thị trường biến động, bạn nên cập nhật về các sự kiện gần đây và sắp tới trong thị trường toàn cầu. Lịch Kinh tế của eToro có đủ mọi thông tin và chi tiết liên quan về loại tiền tệ mà chúng ảnh hưởng, cùng mức độ quan trọng của chúng.

Cách sử dụng lịch kinh tế:

  1. Chọn múi giờ và ngày liên quan đến các giao dịch của bạn (mặc định: múi giờ và tuần hiện tại của bạn)
  2. Xem sự kiện nào ảnh hưởng đến các tài sản bạn giao dịch
  3. Xem tác động của từng sự kiện
  4. Lập kế hoạch tương ứng