Nhiều tài sản sẽ biến động mạnh trong và gần thời gian diễn ra một số sự kiện tài chính nhất định. Ví dụ: Đồng đô-la Mỹ thường bị ảnh hưởng bởi Bảng lương phi nông nghiệp Hoa Kỳ hằng tháng. Để nắm bắt các cơ hội giao dịch, bạn nên thường xuyên cập nhật những sự kiện gần đây và sắp diễn ra trên toàn cầu. Lịch Kinh tế của eToro có tất cả thông tin chi tiết về mọi sự kiện và những đồng tiền bị chúng tác động. Đồng thời, lịch cũng cho biết mức độ quan trọng của các sự kiện trên.

Cách sử dụng lịch kinh tế:

  1. Chọn múi giờ và ngày liên quan đến các giao dịch của bạn (mặc định: múi giờ và tuần hiện tại của bạn)
  2. Xem sự kiện nào ảnh hưởng đến các tài sản bạn giao dịch
  3. Xem tác động của từng sự kiện
  4. Lập kế hoạch tương ứng