Välj din kontotyp

Om du kvalificerar dig för att klassas som professionell kund kan vårt konto för erfarna investerare vara något för dig

En investerare hos eToro som uppfyller vissa kriterier kan välja att bli professionell kund. Detta är en reglerande status som är tillgänglig för erfarna investerare och finansexperter som har rätt att använda mer avancerade strategier för att förvalta sina portföljer.

För att kvalificera dig måste du kunna svara ja
på minst två av följande tre frågor:

Har du genomfört transaktioner av betydande storlek på den relevanta marknaden med en genomsnittlig frekvens om 10 per kvartal under de fyra föregående kvartalen?

Överstiger värdet på din investeringsportfölj €500 000?

Har du arbetat inom finanssektorn på en professionell nivå i minst ett år, vilket kräver kunskap om de transaktioner eller tjänster som planeras?

Vänligen notera: Endast kunder registrerade hos eToro UK (enligt FCA-förordning) och eToro EU (enligt CySEC-förordningar) kan ansöka om att bli professionell kund.

FAQ

 • Vad är skillnaden mellan att vara småspararkund och professionell kund?

  En småspararkund är föremål för fler restriktioner än en professionell kund, men får mer skydd enligt lag. En professionell kund kan utsättas för högre risk och måste därför agera med större ansvar och ansvarsskyldighet, men får tillgång till fler funktioner än en småspararkund.

  För att förstå den fullständiga juridiska beskrivningen av hur kunder kategoriseras, besök eToro regelverkssida och gå till avsnittet “Kundkategorisering”.

 • Vad händer om jag inte kvalificerar mig för att klassas som professionell kund?

  Du kommer att behålla din nivå som småspararkund, vilket är standardnivån för alla användare hos eToro.

  Småspararkunder får tillgång till alla våra investeringstillgångar och kan investera både manuellt eller via Copy Trade (beroende på lämplighet). Småspararkunders hävstänger är dock begränsade. Småspararkunder får vissa skydd, såsom täckning av CySEC:s ersättningsfond för investerare (Investor Compensation Fund) och stöd av finansombudsmannens tjänster (Financial Ombudsman Service). Dessutom skyddas de mot negativt saldo och med hjälp av restriktioner för margin calls.

 • Behöver jag ha ett småspararkonto hos eToro innan jag kan ansöka om att bli professionell kund?

  Ja. Du måste först öppna ett standardkonto hos eToro innan du ansöker om att bli professionell kund. Om du redan har ett konto hos oss, och har säkerställt att du uppfyller kvalifikationerna, kan du ansöka om att bli professionell kund direkt.