Välj kontotyp

eToro verkar i en miljö med många tillsynsmyndigheter: eToro UK under FCA, eToro EU under CySEC och eToro Australia under ASIC. Kundkategorier som får öppna ett konto enligt EU-förordningen:

Privatkunder och professionella kunder

Om du vill sätta dig in i den fullständiga juridiska beskrivningen av en kundkategori, gå till eToros regelsida  och till avsnittet ”Kundkategorisering

Där kan du se skillnaderna och ta reda på vilken kategori som passar dig bäst

Privatkunder

En privatkund är helt enkelt en kund som inte är en professionell kund.

Privatkunder får tillgång till våra handelstillgångar och kan handla både manuellt eller Copy Trade (vilket som passar bäst). Privatkundernas hävstång är begränsad men de åtnjuter ändå vissa skyddsmekanismer, som till exempel täckning av Investor Compensation Fund (ersättningsfond för investerare) och tillgång till Financial Ombudsman Service. De har dessutom skydd mot negativt saldo och margin closeout-begränsningar.

Anmäl dig för att bli professionell kund

Frivilligt professionella är de som har klarat ett test för att fastställa om de har de kvalifikationer som krävs för professionella kunder.

Observera att professionella kunder avstår från vissa ESMA-skyddsmekanismer, som t.ex. Investor Compensation Fund och tillgång till Financial Ombudsman Service. Professionella kunder kan däremot använda hävstång utan begränsning.

Skydd mot negativt saldo – Vid sällsynta tillfällen där marknadsförhållanden gör att ditt kapital blir negativt kommer eToro att absorbera förlusten och återställa ditt kapital till noll – precis som för ett privatkundskonto.

Handel med hög hävstång – I egenskap av frivilligt professionell kan du öppna positioner med hävstång på upp till 1:400 för vissa instrument och få reducering av dina aktuella marginaler, så att du kan handla med mer hävstång, till skillnad från de begränsningar som ESMA ålägger privatkunder.

Högre hävstång är förknippad med högre risker.

Att bli professionell kund

Endast kunder som uppfyller vissa kriterier kan uppgradera sig från privatkund till professionell kund på eToro.

För att ansöka:

  1. Klicka på ”Ansök nu” nedan och fyll i dina personuppgifter
  2. Markera rutorna bredvid de kriterier som gäller för dig
  3. Skicka din ansökan och om du uppfyller kriterierna kontaktar vi dig