Aktualizace: Jak budou omezení ESMA aplikována na otevřené pozice

Jak už pravděpodobně víte, včera (1. srpna) vstoupily v platnost nové regulace Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). ESMA ponechala správu otevřených pozic v pravomoci každé ze společností a, jak už bylo dříve oznámeno našim klientům, společnost eToro si zvolila NEAPLIKOVAT nové restrikce na staré pozice, aby se vyhnula narušení existujících obchodů svých klientů. Pro ujasnění: Nezměnili jsme nastavení Stop Loss (zastavit ztrátu) u otevřených pozic.

Avšak regulace ESMA jasně říkají, že nové příkazy, které zahrnují úpravu vašich nastavení Stop Loss, musí být v souladu s novými směrnicemi. To znamená, že jestliže se obchodník rozhodne změnit nastavení Stop Loss na již otevřené pozici, aby je nastavil nad 50 %, bude aplikováno nové omezení rozpětí. Rádi bychom zdůraznili, že změna nastavení Stop-Loss u existující pozice je důsledkem realizace nového příkazu.

Obyvatelé Evropského hospodářského prostoru, kteří si přejí pokračovat ve využívání pákového efektu přesahujícího limity ESMA, mohou požádat o Výběrový profesionální status vyplněním tohoto formuláře. Pro tuto změnu postavení existují přísná kritéria a jestliže jim vaše přihláška vyhoví, ozve se vám manažer péče o důležité zákazníky.

Pokud si obyvatelé mimo Evropského hospodářského prostoru přejí pokračovat v používání pákového efektu překračujícího limity ESMA, mají možnost přejít k eToro Australia Capital Ltd, subjektu regulovaného Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC).
Vezměte prosím v úvahu, že jako klient eToro Australia ASIC budete těžit z výhod australských zákonů a regulací vztahujících se ke klientovým penězům i z další ochrany drobných klientů. Protože už nadále nebudete klientem eToro (Europe) Ltd, nebudete již požívat ochrany nabízené regulacemi CySEC.

Klienti, kteří budou chtít využít některé ze zmíněných možností, mohou tak učinit tím, že otevřou nový obchod a aplikují na něj vysoký pákový efekt a dále budou postupovat podle pokynů ve vyskakovacím okně. Nemusíte obchod uskutečnit, ale aplikací vyššího pákového efektu vám budou poskytnuty možnosti pokračovat v obchodu s větším pákovým efektem.

86 Přehled