Obchodovací trhy na eToro

Na platformě eToro je možné obchodovat s tisíci finančních položek v několika kategoriích. Ke každé kategorii lze zaujímat různé investiční strategie.

Akcie

Akciový trh je dynamický a obchodníkům nabízí mnoho možností. Akcie jsou obvykle považovány za vhodný prostředek ke středně až dlouhodobému investování. Na jednotlivé akcie mají dopad tržní události a jejich hodnota může stoupat či klesat na základě oznámení, např. výkazů o výnosech, uvádění nových výrobků na trh a změn v ceně akcií konkurence. Pokud například konstrukční závada v jednom z výrobků vyvolá nepříznivý ohlas v médiích, může to způsobit zvýšení ceny akcií přímé konkurence daného výrobce. Ziskové společnosti často svým akcionářům vyplácejí dividendy jakožto určitou částku na každou akcii.

Když nakoupíte na eToro cenný papír otevřením „nákupní“ (dlouhé) pozice bez pákového efektu, znamená to, že investujete do podkladového aktiva* a cenný papír je nakoupen a držen Vaším jménem. Avšak eToro nabízí i další funkce využitím obchodování CFD. S CFD můžete otevřít „prodejní“ (krátké) pozice, využít pákový efekt a kupovat si frakční akcie. Můžete například investovat na eToro jen 50 USD do cenného papíru, který má aktuální cenu 1 000 USD.

*Vezměte prosím na vědomí: Všechny obchody klientů spadající pod Australskou komisi pro cenné papíry a investice (ASIC) jsou prováděny formou CFD, bez vlastnictví podkladových aktiv.

Chcete-li se dozvědět více informací, podívejte se prosím na naše Všeobecné obchodní podmínky a Hlavní informativní dokumenty.

Mezi naše oblíbené akcie patří:

Úplný výběr akcií na eToro najdete zde:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/stocks

Komodity

Obchodování s komoditami je jednou z nejstarších forem obchodování s historií dlouhou tisíce let. Komodity jsou jedinečné v tom, že se jedná hmotné hodnoty. Ať již jde o zdroj energie, například ropu, nebo vzácný kov, jako zlato nebo platina, komodity existují v reálném světě a proto jejich cenu také ovlivňují jeho události. Pokud jsou například nadbytečné zásoby ropy, je pravděpodobné, že její cena klesne. Dále jsou některé komodity považovány za sázku na jistotu, takže jsou přidávány do portfolia velmi nestálých položek pro zvýšení jeho stability. Mnoho obchodníků s devizami se například při přílišné nestálosti trhu uchyluje k termínovaným obchodům se zlatem, protože cena zlata je celkově stabilnější, ačkoliv s devizovým trhem souvisí.

Komodity se obchodují na eToro pouze formou CFD, což znamená, že si nemusíte kupovat podkladové aktivum, abyste s nimi mohli obchodovat. CFD navíc umožňují uskutečňovat „prodejní“ (krátké) pozice, spekulativní obchody s pákovým efektem a frakční vlastnictví – dokonce i pro aktiva, která při tradičním obchodování tyto možnosti nenabízejí. Můžete například investovat na eToro jen 50 USD do zlata, i když má jednotka zlata cenu 1 000 USD.

Chcete-li se dozvědět více informací, podívejte se prosím na naše Všeobecné obchodní podmínky a Hlavní informativní dokumenty.

Mezi naše oblíbené komodity patří:

Následuje odkaz na seznam všech komodit dostupných k obchodování na eToro:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/commodities

Měny

Devizový trh je největším trhem na světě s objemem obchodů více než 5 bilionů dolarů denně. Jedná se také o velmi nestálý trh, na kterém dochází ke změnám během sekund. Jelikož jde o tak dynamický trh, jsou devizoví obchodníci obvykle velmi aktivní; někdy otevřou a uzavřou obchod v rozmezí několika minut. Pohyb v kurzech měn se měří ve velmi malých jednotkách známých jako pip (0,0001) a k dosahování znatelného zisku je nutný značný kapitál. Z tohoto důvodu většina obchodovacích platforem nabízí obchodování s pákovým efektem při pevném poměru. Pokud je například poměr nastaven na 1:100, půjčuje platforma obchodníkovi 99 $ na každý investovaný 1 $. Pákový efekt je považován za dvousečnou zbraň, jelikož mu podléhají také ztráty, což může vést k rychlému vyčerpání peněz. Na hodnoty jednotlivých měn mají vliv různí faktory, například rozhodnutí o úrokové míře centrální banky, bilance zahraničního obchodu a další hospodářské události.

Měny se obchodují na eToro pouze formou CFD, což znamená, že si nemusíte kupovat podkladové aktivum, abyste s nimi mohli obchodovat. CFD navíc umožňují uskutečňovat „prodejní“ (krátké) pozice a spekulativní obchody s pákovým efektem – dokonce i pro aktiva, která při tradičním obchodování tyto možnosti nenabízejí.

Chcete-li se dozvědět více informací, podívejte se prosím na naše Všeobecné obchodní podmínky a Hlavní informativní dokumenty.

Mezi naše oblíbené měny patří:

Na eToro lze obchodovat s mnoha měnami:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/currencies

Fondy obchodované na burze (ETF)

Fond obchodovaný na burze (ETF) je finanční nástroj, který se skládá z několika položek sloučených do jedné za účelem obchodování. Každý fond sleduje určitou tržní strategii nebo index a je určen buď k uspokojování potřeb zajišťování u konkrétní finanční instituce nebo k poskytování nízkorizikové volby pro investory. Fondy ETF jsou vytvářeny finančními orgány s využitím týmu odborníků, kteří jej přizpůsobí plnění určitého cíle. Položky ve fondu patří jeho stvořitelům a stejně jako u akcií mohou být čas od času investorům vypláceny dividendy. Fondy ETF jsou obvykle považovány za dlouhodobé investiční nástroje, protože snižují rizika a umožňují dosahovat v čase stabilní výnosy.

Při investování do ETF na eToro otevřením „nákupní“ (dlouhé) pozice bez pákového efektu investujete do podkladového aktiva a ETF je nakoupen a držen vaším jménem*. Avšak eToro nabízí i další funkce využitím obchodování CFD. S CFD můžete otevřít „prodejní“ (krátké) pozice, využít pákový efekt a kupovat si frakční akcie. Můžete například investovat na eToro jen 200 USD do ETF, který má aktuální cenu 1 000 USD.

*Všechny pákové pozice ETF ve Spojeném království pod regulací FCA a všechny pozice v Austrálii pod regulací ASIC jsou realizovány formou CFD.

Chcete-li se dozvědět více informací, podívejte se prosím na naše Všeobecné obchodní podmínky a Hlavní informativní dokumenty.

Mezi naše oblíbené ETF patří:

Následující všechny ETF dostupné na eToro:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/etf

Indexy

Každý významný akciový trh po celém světě má index nebo několik indexů, které odrážejí stav určitého segmentu daného trhu. Indexy jsou obecně stabilnější než jednotlivé akcie, jelikož obsahují mnoho různých položek, které se obvykle vzájemně vyvažují. Například index Nadaq na Wall Street slučuje významné společnosti z technického sektoru, například Apple a Google, a jelikož zahrnuje soupeřící podniky, pokud jeden z nich zaznamenává pokles, může to znamenat vzestup pro jeho konkurenta a to udržuje index v celkové rovnováze. Jelikož se společnosti od sebe liší velikostí a tržní kapitalizací, mají jednotlivé akcie na index různý vliv, takže některé z nich mají větší váhu. Protože například Apple má větší váhu než menší společnosti obsažené v indexu Nasdaq, pokud dojde k významnému zvýšen ceny akcií Apple, může to zvýšit hodnotu indexu.

Indexy jsou na eToro obchodovány formou CFD, jako by nebyly finančními aktivy, do nichž je možno investovat přímo. S CFD si můžete otevřít „nákupní“ (dlouhou) nebo „prodejní“ (krátkou) pozici a otevřít obchody s pákovým efektem.

Chcete-li se dozvědět více informací, podívejte se prosím na naše Všeobecné obchodní podmínky a Hlavní informativní dokumenty.

Mezi naše oblíbené indexy patří:

Na eToro je k dispozici mnoho indexů, s kterými lze obchodovat:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/indices

Kryptoměny

Při neuvěřitelně rostoucí oblíbenosti v posledních letech se kryptoměny, například Bitcoin a Ethereum, staly pro mnoho obchodníků upřednostňovanou investiční možností. Se stále rostoucím výběrem kryptoměn na naší platformě a s unikátní investiční strategií CryptoPortfolio , která nabízí přístup k tomuto trhu a spravuje ji investiční komise eToro, představuje eToro mnoho možností pro toho, kdo chce obchodovat a investovat na trhu s kryptoměnami. Kryptoměny vykazují extrémně vysokou nestálost a jsou pro ně běžná kolísání v řádu desítek procent během jediného dne. Tento trh se odvíjí od hodnoty bitcoinu, jakožto první a největší kryptoměny, takže grafy jiných kryptoměn se často pohybují stejným směrem jako u bitcoinu.

Nákupem kryptoměn na eToro investujete do podkladového aktiva* a kryptoměnu nakupuje a drží eToro ve Vašem zastoupení. Tyto obchody nejsou spekulativní. Nákup a prodej podkladových aktiv není regulován a investor při něm nemá žádnou ochranu. My však rovněž nabízíme CFD na kryptoměny, s nimiž můžete otevírat „prodejní“ (krátké) pozice.

*Vezměte prosím na vědomí: Všechny obchody klientů spadající pod Australskou komisi pro cenné papíry a investice (ASIC) jsou prováděny formou CFD, bez vlastnictví podkladových aktiv.

Chcete-li se dozvědět více informací, podívejte se prosím na naše Všeobecné obchodní podmínky a Hlavní informativní dokumenty.

Do naší nabídky kryptoměn kromě jiných patří:

Vezměte prosím na vědomí: Dlouhé (NÁKUP) pozice kryptoměn jsou neregulovanými produkty nezaručujícími ochranu investora. Krátké pozice (PRODEJ) otevřené na eToro pro kryptoměny jsou však realizovány formou CFD, a proto fungují podle pravidel CySec a FCA.