Obchodovací trhy na eToro

Na platformě eToro je možné obchodovat s tisíci finančních položek v několika kategoriích. Ke každé kategorii lze zaujímat různé investiční strategie.

Akcie

Akciový trh je dynamický a obchodníkům nabízí mnoho možností. Akcie jsou obvykle považovány za vhodný prostředek ke středně až dlouhodobému investování. Na jednotlivé akcie mají dopad tržní události a jejich hodnota může stoupat či klesat na základě oznámení, např. výkazů o výnosech, uvádění nových výrobků na trh a změn v ceně akcií konkurence. Pokud například konstrukční závada v jednom z výrobků vyvolá nepříznivý ohlas v médiích, může to způsobit zvýšení ceny akcií přímé konkurence daného výrobce. Ziskové společnosti často svým akcionářům vyplácejí dividendy jakožto určitou částku na každou akcii.

S akciemi se na platformě eToro obchoduje pomocí smluv na rozdíl (CFD), které umožňují dávat příkazy k prodeji (krátké pozice) a provádět obchody se zlomky akcií, a to i u položek, které tuto možnost v tradičním obchodování nenabízejí. I když je cena za jednu akcii 1 000 $, na eToro můžete do takových akcií investovat jenom 50 $.

Mezi naše oblíbené akcie patří:

 

Úplný výběr akcií na eToro najdete zde:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/stocks

Komodity

Obchodování s komoditami je jednou z nejstarších forem obchodování s historií dlouhou tisíce let. Komodity jsou jedinečné v tom, že se jedná hmotné hodnoty. Ať již jde o zdroj energie, například ropu, nebo vzácný kov, jako zlato nebo platina, komodity existují v reálném světě a proto jejich cenu také ovlivňují jeho události. Pokud jsou například nadbytečné zásoby ropy, je pravděpodobné, že její cena klesne. Dále jsou některé komodity považovány za sázku na jistotu, takže jsou přidávány do portfolia velmi nestálých položek pro zvýšení jeho stability. Mnoho obchodníků s devizami se například při přílišné nestálosti trhu uchyluje k termínovaným obchodům se zlatem, protože cena zlata je celkově stabilnější, ačkoliv s devizovým trhem souvisí.

Mezi naše oblíbené komodity patří:

Následuje odkaz na seznam všech komodit dostupných k obchodování na eToro:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/commodities

Měny

Devizový trh je největším trhem na světě s objemem obchodů více než 5 bilionů dolarů denně. Jedná se také o velmi nestálý trh, na kterém dochází ke změnám během sekund. Jelikož jde o tak dynamický trh, jsou devizoví obchodníci obvykle velmi aktivní; někdy otevřou a uzavřou obchod v rozmezí několika minut. Pohyb v kurzech měn se měří ve velmi malých jednotkách známých jako pip (0,0001) a k dosahování znatelného zisku je nutný značný kapitál. Z tohoto důvodu většina obchodovacích platforem nabízí obchodování s pákovým efektem při pevném poměru. Pokud je například poměr nastaven na 1:100, půjčuje platforma obchodníkovi 99 $ na každý investovaný 1 $. Pákový efekt je považován za dvousečnou zbraň, jelikož mu podléhají také ztráty, což může vést k rychlému vyčerpání peněz. Na hodnoty jednotlivých měn mají vliv různí faktory, například rozhodnutí o úrokové míře centrální banky, bilance zahraničního obchodu a další hospodářské události.

Mezi naše oblíbené měny patří:

Na eToro lze obchodovat s mnoha měnami:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/currencies

Fondy obchodované na burze (ETF)

Fond obchodovaný na burze (ETF) je finanční nástroj, který se skládá z několika položek sloučených do jedné za účelem obchodování. Každý fond sleduje určitou tržní strategii nebo index a je určen buď k uspokojování potřeb zajišťování u konkrétní finanční instituce nebo k poskytování nízkorizikové volby pro investory. Fondy ETF jsou vytvářeny finančními orgány s využitím týmu odborníků, kteří jej přizpůsobí plnění určitého cíle. Položky ve fondu patří jeho stvořitelům a stejně jako u akcií mohou být čas od času investorům vypláceny dividendy. Fondy ETF jsou obvykle považovány za dlouhodobé investiční nástroje, protože snižují rizika a umožňují dosahovat v čase stabilní výnosy.

Mezi naše oblíbené ETF patří:

Následující všechny ETF dostupné na eToro:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/etf

Indexy

Každý významný akciový trh po celém světě má index nebo několik indexů, které odrážejí stav určitého segmentu daného trhu. Indexy jsou obecně stabilnější než jednotlivé akcie, jelikož obsahují mnoho různých položek, které se obvykle vzájemně vyvažují. Například index Nadaq na Wall Street slučuje významné společnosti z technického sektoru, například Apple a Google, a jelikož zahrnuje soupeřící podniky, pokud jeden z nich zaznamenává pokles, může to znamenat vzestup pro jeho konkurenta a to udržuje index v celkové rovnováze. Jelikož se společnosti od sebe liší velikostí a tržní kapitalizací, mají jednotlivé akcie na index různý vliv, takže některé z nich mají větší váhu. Protože například Apple má větší váhu než menší společnosti obsažené v indexu Nasdaq, pokud dojde k významnému zvýšen ceny akcií Apple, může to zvýšit hodnotu indexu.

Mezi naše oblíbené indexy patří:

Na eToro je k dispozici mnoho indexů, s kterými lze obchodovat:

https://www.etoro.com/cs-cz/discover/markets/indices

Kryptoměny

Při neuvěřitelně rostoucí oblíbenosti v posledních letech se kryptoměny, například Bitcoin a Ethereum, staly pro mnoho obchodníků upřednostňovanou investiční možností. Se stále rostoucím výběrem kryptoměn na naší platformě a jedinečným fondem CopyFund Crypto, který nabízí přístup k tomuto trhu a spravuje jej investiční komise eToro, představuje platforma eToro mnoho možností pro toho, kdo chce obchodovat a investovat na trhu s kryptoměnami. Kryptoměny vykazují nesmírně vysokou nestálost a jsou celkem běžná kolísání hodnoty v řádu desítek procent během jediného dne. Tento trh se odvíjí od hodnoty bitcoinu, jakožto první a největší kryptoměny, takže grafy jiných kryptoměn se často pohybují stejným směrem jako u bitcoinu.

Do naší nabídky kryptoměn kromě jiných patří: