Obchodovací trhy na eToro

Na platformě eToro je možné obchodovat se stovkami finančních aktiv v několika kategoriích: komodity, měny, indexy a ETF. Každá třída aktiv má své charakteristiky a ke každé lze přistupovat s různými investičními strategiemi. Některé pozice na on eToro zahrnují vlastnictví podkladových aktiv, jako například dlouhé (NÁKUP), nepákové pozice na cenné papíry a kryptoměny. Další zase využívají CFD, které poskytují pestrou škálu možností volby, například pákové obchody, krátké (PRODEJ) pozice, spoluvlastnictví a další.

Cenné papíry

Trh s cennými papíry je dynamický a nabízí obchodníkům mnoho možností. Cenné papíry jsou obvykle považovány za vhodný prostředek ke středně až dlouhodobému investování. Na jednotlivé akcie mají dopad tržní události a jejich hodnota může stoupat či klesat na základě oznámení, např. výkazů o výnosech, uvádění nových výrobků na trh a změn v ceně akcií konkurence.

Pokud například konstrukční vada jedné z produktových řad přinese výrobci smartphonů nepříznivý ohlas v médiích, může to způsobit zvýšení ceny akcií přímé konkurence daného výrobce. Ziskové společnosti často svým akcionářům vyplácejí dividendy formou určité částky na akcii.

Když nakoupíte na eToro cenný papír otevřením NÁKUPNÍ (dlouhé) pozice bez pákového efektu, znamená to, že investujete do podkladového aktiva* a cenný papír je nakoupen a držen vaším jménem.

Avšak eToro nabízí i další funkce využitím obchodování CFD. S CFD můžete otevřít PRODEJNÍ (krátké) pozice, využít pákový efekt a kupovat si frakční akcie. Můžete například investovat na eToro jen 100 USD do cenného papíru, který má aktuální cenu 500 USD.

Mezi naše oblíbené akcie patří:

Apple | Tesla | Google | Facebook | Amazon

 

Kryptoaktiva

Díky neuvěřitelně rostoucí popularitě v posledních letech se kryptoaktiva, například Bitcoin a Ethereum, stala pro mnoho obchodníků upřednostňovanou investiční možností. Se stále rostoucím výběrem kryptoaktiv na naší platformě a s unikátní investiční strategií CryptoPortfolio, která nabízí přístup k tomuto trhu a kterou spravuje investiční komise eToro, představuje eToro mnoho možností pro toho, kdo chce obchodovat a investovat na trhu s kryptoměnami.

Kryptoaktiva vykazují extrémně vysokou nestálost a jsou pro ně běžná kolísání v řádu desítek procent během jediného dne. Tento trh se odvíjí od hodnoty bitcoinu, jakožto první a největší kryptoměny, takže grafy ostatních kryptoaktiv se často pohybují stejným směrem jako u bitcoinu.

Nákupem kryptoaktiv na eToro investujete do podkladového aktiva* a eToro nakupuje a drží kryptoaktivum ve vašem zastoupení. Tyto obchody nejsou spekulativní. Nákup a prodej podkladových aktiv není regulován a investor při něm nemá žádnou ochranu.

Do naší nabídky kryptoměn kromě jiných patří:

Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) | Bitcoin Cash (BCH) | Cardano (ADA) | XRP

 

Dlouhé (NÁKUPNÍ) pozice kryptoměn jsou neregulovanými produkty bez ochrany investora. Krátké (PRODEJNÍ) pozice otevřené na eToro pro kryptoměny jsou však realizovány formou CFD, a proto fungují podle pravidel CySec a FCA.

Komodity

Obchodování s komoditami je jednou z nejstarších forem obchodování s historií dlouhou tisíce let. Komodity jsou jedinečné v tom, že se jedná o reálné hmotné hodnoty. Ať už jde o zdroj energie, například ropu, nebo vzácný kov, jako zlato nebo platina, komodity existují v reálném světě a proto jejich cenu také ovlivňují jeho události.

Pokud jsou například nadbytečné zásoby ropy, je pravděpodobné, že její cena klesne. Navíc jsou některé komodity považovány za sázku na jistotu, takže jsou přidávány do portfolia velmi nestálých položek pro zvýšení jeho stability. Mnoho obchodníků s devizami se například při přílišné volatilitě trhu uchyluje k termínovaným obchodům se zlatem, protože cena zlata je celkově stabilnější, ačkoliv s devizovým trhem souvisí.

Komodity se obchodují na eToro pouze formou CFD, což znamená, že si nemusíte kupovat podkladové aktivum, abyste s nimi mohli obchodovat. CFD navíc umožňují uskutečňovat „prodejní“ (krátké) pozice, spekulativní obchody s pákovým efektem a frakční vlastnictví – dokonce i pro aktiva, která při tradičním obchodování tyto možnosti nenabízejí. Můžete například investovat na eToro jen 100 USD do zlata, i když má jednotka zlata cenu 1 000 USD.

Mezi naše oblíbené komodity patří:

Zlato | Ropa | Zemní plyn | Stříbro | Platina

Devizy

Devizový trh je největším trhem na světě s obchody v průměrné hodnotě více než 5 bilionů dolarů denně. Jedná se také o velmi nestálý trh, na kterém dochází ke změnám během sekund.

Jelikož jde o tak dynamický trh, jsou devizoví obchodníci obvykle velmi aktivní; někdy otevřou a uzavřou obchod v rozmezí několika minut. Pohyb v kurzech měn se měří ve velmi malých jednotkách známých jako pip (0,0001) a k dosahování znatelného zisku je nutný značný kapitál.

Z tohoto důvodu většina obchodovacích platforem nabízí obchodování s pákovým efektem při pevném poměru. Pokud je například poměr nastaven na 1:100, půjčuje platforma obchodníkovi 99 $ na každý investovaný 1 $. Pákový efekt je považován za dvousečnou zbraň, jelikož mu podléhají také ztráty, což může vést k rychlému vyčerpání peněz.

Na hodnoty jednotlivých měn mají vliv různé faktory, například rozhodnutí o úrokové míře centrální banky, bilance zahraničního obchodu určité země a další hospodářské události.

Měny se obchodují na eToro pouze formou CFD, což znamená, že si nemusíte kupovat podkladové aktivum, abyste s nimi mohli obchodovat. CFD navíc umožňují uskutečňovat PRODEJNÍ (krátké) pozice a spekulativní obchody s pákovým efektem – dokonce i pro aktiva, která při tradičním obchodování tyto možnosti nenabízejí.

Mezi naše oblíbené měny patří:

EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CAD |

Fondy ETF

Fond obchodovaný na burze (ETF) je finanční nástroj, který je tvořen několika položkami sloučenými do jedné za účelem obchodování. Každý ETF sleduje určitou tržní strategii nebo index a je určen buď k uspokojování potřeb zajišťování u konkrétní finanční instituce nebo k poskytování nízkorizikové volby pro investory.

Fondy ETF jsou vytvářeny finančními orgány s využitím týmu odborníků, kteří jej přizpůsobí plnění daného cíle. Položky ve fondu patří jeho tvůrcům a stejně jako u akcií mohou být čas od času investorům vypláceny dividendy. Fondy ETF jsou obvykle považovány za dlouhodobé investiční nástroje, protože snižují riziko a umožňují dosahovat v průběhu času stabilních výnosů.

Při investování do ETF na eToro otevřením NÁKUPNÍ (dlouhé) pozice bez pákového efektu investujete do podkladového aktiva a ETF je nakoupen a držen vaším jménem*. Avšak eToro nabízí i další funkce využitím obchodování CFD. S CFD můžete otevřít PRODEJNÍ (krátké) pozice, využít pákový efekt a kupovat si frakční akcie. Můžete například investovat na eToro jen 250 USD do ETF, který má aktuální cenu 500 USD.

Mezi naše oblíbené ETF patří:

SPY | VXXB | TLT | HMMJ | QQQ

*Všechny pákové pozice ETF ve Spojeném království pod regulacemi FCA a všechny pozice v Austrálii pod regulacemi ASIC jsou realizovány formou CFD.

Indexy

Každý významný akciový trh po celém světě má index nebo několik indexů, které odrážejí stav určitého segmentu daného trhu. Indexy jsou obecně stabilnější než jednotlivé akcie, jelikož obsahují mnoho různých položek, které se obvykle vzájemně vyvažují.

Například index NASDAQ na Wall Streetu slučuje významné společnosti z technického sektoru, například Apple a Google, a jelikož zahrnuje soupeřící podniky, pokud jeden z nich zaznamenává pokles, může to znamenat vzestup pro jeho konkurenta a to zachovává index v celkové rovnováze.

Jelikož se společnosti od sebe liší velikostí a tržní kapitalizací, mají jednotlivé akcie na index různý vliv, takže některé z nich mají větší váhu. Protože například Apple má větší váhu než menší společnosti obsažené v indexu NASDAQ, pokud dojde k významnému zvýšen ceny akcií Apple, může to zvýšit hodnotu celého indexu.

Indexy jsou na eToro obchodovány formou CFD, jako by nebyly finančními aktivy, do nichž je možno investovat přímo. S CFD si můžete otevřít NÁKUPNÍ (dlouhou) nebo PRODEJNÍ (krátkou) pozici a otevřít obchody s pákovým efektem.

 

Mezi naše oblíbené indexy patří:

GER30 | NSDQ100 | DJ30 | SPX500 | FRA40

Chcete-li se dozvědět více informací o obchodování na eToro, podívejte se prosím na naše Všeobecné obchodní podmínky a Hlavní informativní dokumenty.