Sådan kan social handel bidrage til at mindske den kønsbestemte forskel i velstand

“Hvis du ønsker at løfte menneskeheden, skal du styrke kvinders position”. Det er den mest omfattende, omsiggribende og højtgearede investering, du kan gøre i mennesker … Når vi investerer i kvinder og piger, investerer vi i de mennesker, der investerer i alle andre.”
– Melinda Gates

Det er ikke nyt, at mænd har en betydelig økonomisk fordel ift. kvinder. Derimod er det overraskende, at det fortsat er sådan, når kvinder udgør næsten halvdelen (47,7 %) af den globale arbejdsstyrke1, og nogle gange mere i vestlige lande.

En del af forskellen i den kønsbestemte velstand kan med sikkerhed tilskrives kvinders lavere lønninger. Men en reducering af forskellen ved at fokusere på ligeløn vil tage meget lang tid (i 2018 vurderede World Economic Forum,2 at det vil tage mere end 100 år at fjerne lønforskellene i det meste af den vestlige verden), og derudover skal flere kvinder bydes velkommen til højere betalte stillinger og brancher for at den gennemsnitlige indtægt for kvinder stemmer bedre overens med mænds indtægt. Disse faktorer er desværre ikke under kvinders egen kontrol. Ved at udnytte investeringsmuligheder er kvinder imidlertid i en meget bedre position til selv at fjerne den kønsbestemte forskel i velstand. Kvinder tjener færre penge end mænd, men tjener statistisk mere, når de investerer disse penge.3

Problemet er, at der ikke er mange kvinder, der investerer. En nylig undersøgelse4 viste, at kun 23 % af kvinderne træffer deres egne langsigtede økonomiske beslutninger.

Der er mange mulige årsager til dette, men det virker stadig til at nu, i 2020, kunne man forvente, at dette tal ville være meget højere. Da jeg diskuterede hindringer for at investere med en ven, indså jeg, at min egen største hindring ikke var manglende tillid til mine evner til at lære selv at investere, men en mangel på “mental plads” til at gøre det. Kombinationen af familie- og arbejdsliv bliver, om end gradvist, i højere grad en fælles byrde mellem mænd og kvinder. Men forskning viser, at selv når mænd deltager på lige fod mht. børneopdragelses- og husholdningsopgaver, er det stadig kvinder, der påtager sig det primære ansvar for planlægning, organisering og delegering af nævnte opgaver. Faktisk viste den samme undersøgelse ovenfor, at 85 % af kvinder tager ansvaret for de daglige økonomiske beslutninger.

Denne husførelse – hvad der skal gøres, og hvornår, hvem der skal være hvor, og logistikken for, hvordan man får det hele til at ske – kræver masser af mental fokus, som uundgåeligt går ud over andre anliggender. Der er grænser for, hvor mange mentale kræfter en person har om dagen og typisk overskygger det bydende nødvendige (nogen skal købe toiletpapir) det vigtige (nogen skal tage sig af vores økonomiske fremtid).

Der findes endda et udtryk for dette fænomen: den mentale belastning. Både mænd og kvinder har masser at tænke på, men kvindernes er mere tilbøjelige til at blive fyldt til bristepunktet med hustandens øjeblikkelige og uendelige behov. Dette gælder også, selv når den faktiske arbejdskraft er ligeligt fordelt, og især når børn kommer ind i billedet – og det har vidtrækkende konsekvenser for mindre øjeblikkelige, men alligevel vigtige anliggender såsom at træffe investeringsbeslutninger, der vil påvirke kvinders økonomiske fremtid på længere sigt. De fleste kvinder er enige om, at det er vigtigt at fokusere på, men alligevel er det kun en lille procentdel, der faktisk gør det.

Så, hvordan kan kvinder, der ønsker at investere, gøre det uden at føle, at dette bare er endnu en ting på en endeløs gøremålsliste, der kræver deres opmærksomhed? En mulighed er selvfølgelig at overdrage opgaven (og pengene) til en finansiel rådgiver. Det kan dog være en god ide at overveje social handel og mere specifikt copy trading, som er onlineinvestering ved at kopiere, hvad andre succesfulde investorer gør. På den ene side er det en styrkelse, fordi det giver dig fuld kontrol over din egen portefølje fremfor at give kontrollen til en anden person, men samtidigt kan du støtte dig til erfarne investorers ekspertise og have fordelen ved et støttende handelssamfund.

Der er mange måder, hvorpå copy trading kan vise sig at være bedre egnet til kvinder:

Det er venligere. Hvorimod traditionelle finansieringsinstitutter er ekskluderende, er copy trading social og af natur ikke-kønsdiskriminerende. Personer fra alle samfundslag og fra hele verden opfordres til at dele deres investeringsstrategier og deres porteføljer. Fremfor at føle sig “på udebane” eller være skræmt, er oplevelsen brugervenlig, og alle er lige respekterede og velkomne.

Det er enklere. Der er ingen enklere måde til at komme i gang med at investere end med eToro CopyTrader. Vælg mellem hundreder af evaluerede, erfarne investorer, og klik blot på “Kopier” for at gentage deres handler automatisk. Du er stadig den, der har fuld kontrol over din investering med onlineadgang døgnet rundt til din egen portefølje. Du kan stoppe, pause eller ændre det beløb, der er investeret i kopien, når som helst du ønsker det.

Det er mere gennemsigtigt. eToros Popular Investors investerer faktisk deres egne penge, hvilket gør dem mere personligt ansvarlige og bogstaveligt talt investerede i at hjælpe dig med at opnå en fortjeneste. Deres tidligere resultater såvel som aktuelle beholdninger er fuldstændigt gennemsigtige og synlige på deres profiler.

Det er mere tilgængeligt. Du kan åbne en eToro-konto online på få minutter og begynde at kopiere investorer med blot en lille kapital (200 USD). Der opkræves ingen ekstra gebyrer for copy trading på eToro og ingen adgangs- og administrationsgebyrer, som traditionelle mæglere ofte opkræver.

Du har mulighed for selv at afprøve det. Vil du prøve CopyTrader uden at risikere kapital? Prøv CopyTrader i demofunktion. Hver eToro-konto inkluderer en gratis, virtuel portefølje med 100.000 USD, som du kan øve dig med.

Du kan læse mere om eToros CopyTrader-funktion her. Er du klar til at komme i gang med copy trading? Find investorer at kopiere på platformen her. Lad os udnytte den sociale handelsrevolution, og den måde, hvorpå den giver folk mulighed til, ved at gøre investeringer mere enkle, at begynde at fjerne velstandskløften mellem mænd og kvinder.

 

 

  1. https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-global/
  2. The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
  3. https://www.wbs.ac.uk/news/are-women-better-investors-than-men/
  4. https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp//en-20190306-study-reveals-multi-generational-problem.html