Hur social handel kan bidra till att minska välståndsklyftan mellan könen

”Om du vill lyfta mänskligheten, stärk kvinnor. Det är den mest omfattande, genomgripande investeringen med hög hävstångseffekt som du kan göra i människor … När vi investerar i kvinnor och flickor, investerar vi i de människor som investerar i alla andra.”
– Melinda Gates

Det är ingen nyhet att män fortfarande har en betydande ekonomisk fördel jämfört med kvinnor. Det överraskande är att den kvarstår när kvinnor utgör nästan hälften (47,7 %) av den globala arbetskraften1, och ibland mer i västvärlden.

En del av välståndsklyftan kan tillskrivas kvinnors lägre löner. Men att minska klyftan genom att fokusera på lika lön skulle ta mycket lång tid (2018 bedömde World Economic Forum2 att det skulle ta över 100 år att stänga löneklyftan i de flesta av västländerna) och dessutom måste fler kvinnor välkomnas till högre betalande positioner och branscher för att den genomsnittliga kvinnliga inkomsten ska närma sig männens. Dessa faktorer ligger tyvärr inte inom kvinnans egen kontroll. Men genom att utnyttja investeringskraften är kvinnor i en mycket bättre position att själva stänga välståndsklyftan. Kvinnor tjänar mindre pengar än män, men statistiskt sett tjänar de mer när de investerar sina pengar.3

Problemet är att det inte är så många kvinnor som investerar. En färsk studie4 visade att endast 23 procent av kvinnor tar ansvar för sina egna långsiktiga ekonomiska beslut.

Det finns många möjliga orsaker till detta, men borde vi inte år 2020 kunna förvänta oss att antalet skulle vara mycket högre? När jag och min vän diskuterade varför jag inte investerar, insåg jag att mitt största hinder inte var bristande tilltro till min potential att lära mig investera, utan att jag inte hade det ”mentala utrymmet” att göra det. Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor börjar verkligen att jämnas ut, om än gradvis. Men forskning visar att även när män tar lika stor del i uppfostran och hushållsuppgifter, är det fortfarande kvinnor som har det huvudsakliga ansvaret för planering, organisering och delegering av dessa uppgifter. Faktum är att studien ovan även visade att 85 procent av kvinnornafaktiskt tar ansvar för de dagliga ekonomiska besluten.

Detta ansvar för hushållet – vad som måste göras och när, vem som behöver vara var och logistiken för hur man ska få allt att hända – kräver stor mental fokus, vilket oundvikligen kommer på bekostnad av andra saker. Vi har inte hur mycket energi som helst under en dag och ofta vinner brådskande uppgifter (någon behöver köpa toalettpapper) över viktiga uppgifter (någon måste ta hand om vår ekonomiska framtid).

Det finns till och med en term för detta fenomen: den mentala belastningen. Både män och kvinnor har massor av saker som upptar deras tankar, men kvinnor är mer benägna att tänka på de omedelbara och aldrig sinande behoven i ett hushåll. Detta gäller även när själva arbetet fördelas lika, och ännu mer när barn kommer in i ekvationen – och det har långtgående konsekvenser för mindre omedelbara, men ändå viktiga frågor såsom investeringsbeslut som kommer att påverka kvinnans ekonomiska framtid längre fram. De flesta kvinnor håller med om att detta är viktigt att fokusera på, men bara en liten procentandel tar tag i saken.

Så, hur kan kvinnor som vill investera göra det utan att känna att det bara är en sak till på en oändlig lista med uppgifter som kräver deras uppmärksamhet? Att lägga dina pengar i händerna på en finansiell rådgivare är naturligtvis ett alternativ. Men du kanske ska överväga social handel, och mer specifikt Copy Trading, som innebär att investera på nätet genom att kopiera vad andra framgångsrika investerare gör. Å ena sidan är det stärkande eftersom det ger dig full kontroll över din egen portföljhantering, snarare än att ge kontrollen till någon annan; men samtidigt kan du förlita dig på erfarna investerares expertis och dra nytta av en stödjande handelsgemenskap.

Copy Trading kan visa sig vara bättre för kvinnor på många sätt:

Det är vänligare. Medan traditionella finansiella institutioner är exkluderande, är Copy Trading socialt och till sin natur inkluderande. Människor från alla samhällsskikt och från hela världen uppmuntras att dela med sig av sina investeringsstrategier och portföljer. Istället för att känna dig ”osäker i situationen” eller avskräckt, är upplevelsen användarvänlig och alla är lika respekterade och välkomna.

Det är enklare. Det finns inget enklare sätt att börja investera än med eToros CopyTrader. Välj bland hundratals kontrollerade och erfarna investerare och klicka bara på ”Kopiera” för att kopiera deras affärer automatiskt. Du har fortfarande full kontroll över din investering med dygnet runt-åtkomst till din egen portfölj på nätet. Du kan stoppa, pausa eller ändra det investerade beloppet i kopieringsaffären närhelst du vill.

Det är mer transparent. eToros Popular Investors investerar faktiskt sitt eget kapital, vilket gör dem mer personligt ansvariga och bokstavligen investerade i att hjälpa dig att också göra vinst. Deras tidigare resultat, såväl som nuvarande innehav, är helt transparent och synliga i deras profiler.

Det är mer tillgängligt. Du kan öppna ett eToro-konto online på några minuter och börja kopiera investerare med bara en liten mängd kapital (200 dollar). Det debiteras inga extra avgifter för Copy Trading på eToro och det finns inga ärende- eller förvaltningsavgifter som traditionella mäklare ofta tar ut.

Du kan ta en provrunda. Vill du testa CopyTrader utan att riskera ditt kapital? Testa i demoläge. Varje eToro-konto har en gratis virtuell portfölj med 100 000 dollar som du kan öva med.

Du kan läsa mer om eToros CopyTrader-funktion här. Redo att börja med Copy Trading? Upptäck investerare att kopiera på plattformen här. Låt oss utnyttja den sociala handelsrevolutionen, och hur den stärker människor genom att göra investeringar enklare, för att börja stänga klyftan mellan könen.

 

 

  1. https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-global/
  2. The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
  3. https://www.wbs.ac.uk/news/are-women-better-investors-than-men/
  4. https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp//en-20190306-study-reveals-multi-generational-problem.html