W jaki sposób inwestowanie społecznościowe może przyczynić się do zmniejszenia różnic w zamożności kobiet i mężczyzn

„Jeśli chcesz poprawić sytuację ludzkości, daj możliwości kobietom. Jest to najbardziej wszechstronna, wszechogarniająca i opłacalna inwestycja w ludzi… Kiedy inwestujemy w kobiety i dziewczęta, inwestujemy w ludzi, którzy inwestują we wszystkich innych”.
— Melinda Gates

To nie nowość, że mężczyźni mają znaczną przewagę finansową nad kobietami. Zaskakujące jest to, że sytuacja taka utrzymuje się w sytuacji, w której kobiety stanowią blisko połowę (47,7%) światowej siły roboczej1, a w wielu krajach zachodnich nawet więcej.

Część różnic w zamożności kobiet i mężczyzn z pewnością wynika z niższych płac kobiet. Zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach poprzez skupienie się na ich zrównywaniu zajęłoby jednak bardzo dużo czasu (według szacunków Światowego Forum Gospodarczego w 2018 r. trzeba by było ponad 100 lat, aby zlikwidować różnice w wynagrodzeniach w większej części świata zachodniego2) — ponadto należałoby zwiększyć liczbę kobiet na lepiej płatnych stanowiskach i w lepiej płatnych branżach, tak by średnie dochody kobiet zbliżyły się do tych osiąganych przez mężczyzn. Czynniki te leżą, niestety, poza kontrolą kobiet. Wykorzystanie możliwości oferowanych przez inwestowanie sprawia jednak, że kobiety mogą samodzielnie zadbać o zniwelowanie tej nierówności w podziale dóbr. Kobiety otrzymują niższe wynagrodzenia za pracę, jednak statystyka pokazuje, że potrafią te pieniądze lepiej inwestować.3

Problem w tym, że niewiele z nich się na to decyduje. Niedawne badanie4 ujawniło, że jedynie 23% kobiet przejmuje kontrolę nad długoterminowymi decyzjami dotyczącymi własnych finansów.

Taka sytuacja może mieć wiele przyczyn, jednak wydaje się, że obecnie, w roku 2020, odsetek ten powinien być znacznie wyższy. W trakcie rozmowy z przyjaciółką dotyczącej barier w inwestowaniu zdałam sobie sprawę, że dla mnie największą przeszkodą nie był brak wiary w to, iż będę w stanie nauczyć się inwestowania, lecz poczucie braku „przestrzeni mentalnej”, by tego dokonać. Łączenie obowiązków domowych i zawodowych z pewnością staje się domeną zarówno kobiet, jak i mężczyzn — nawet jeśli proces ten postępuje stopniowo. Badania pokazują jednak, że nawet jeśli mężczyźni biorą równy udział w wychowaniu dzieci i obowiązkach domowych, to i tak to kobiety biorą na siebie główną odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i delegowanie takich czynności. W rzeczywistości w tym samym badaniu zaobserwowano, że 85% kobiet przejmuje odpowiedzialność za codzienne decyzje finansowe.

Tego rodzaju zarządzanie gospodarstwem domowym — miejscami, terminami i zadaniami do wykonania, a także wszelkimi niezbędnymi działaniami logistycznymi — bardzo angażuje uwagę, co nieuchronnie sprawia, że pozostałym kwestiom można poświęcić jej mniej. W ciągu dnia mamy ograniczoną ilość energii umysłowej — zwykle kończy się to tak, że zadania pilne (ktoś musi kupić papier toaletowy) wykonywane są kosztem zadań ważnych (ktoś musi zadbać o naszą finansową przyszłość).

Problem ten ma nawet swoją nazwę: „obciążenie umysłowe”. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają wiele rzeczy, które zajmują ich umysły, ale w przypadku kobiet istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostaną one wypełnione po brzegi niecierpiącymi zwłoki i niekończącymi się potrzebami gospodarstwa domowego. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy faktyczna praca jest dzielona równo — zwłaszcza gdy w rodzinie pojawiają się dzieci — co ma daleko idące konsekwencje dla mniej pilnych, ale mimo to istotnych kwestii, takich jak podejmowanie decyzji inwestycyjnych, które będą wpływać na przyszłość finansową kobiet w dłuższym terminie. Większość kobiet zgodziłoby się, że to sprawa, której warto poświęcić uwagę, jednak faktycznie robi to jedynie niewielki odsetek spośród nich.

A zatem jak kobiety, które chcą inwestować, mogą zacząć to robić, nie czując, że jest to tylko kolejne zadanie z niekończącej się listy działań wymagających ich uwagi? Jedną z opcji jest, oczywiście, powierzenie pieniędzy doradcy finansowemu. Warto jednak zastanowić się nad inwestowaniem społecznościowym, a zwłaszcza modelem Copy Trading, czyli inwestowaniem online poprzez kopiowanie decyzji innych odnoszących sukcesy inwestorów. Z jednej strony, daje on duże możliwości dzięki zapewnieniu pełnej kontroli nad zarządzaniem własnym portfelem zamiast powierzania jej komuś innemu, a z drugiej strony pozwala na oparcie się na eksperckiej wiedzy doświadczonych inwestorów i skorzystanie z przewagi, jaką zapewnia wzajemnie wspierająca się społeczność inwestorów.

Model Copy Trading może na wiele sposobów okazać się lepszy dla kobiet:

Jest przyjaźniejszy. Podczas gdy tradycyjne instytucje finansowe mają charakter raczej ekskluzywny, Copy Trading to rozwiązanie społecznościowe i z natury otwarte. Ludzie ze wszystkich środowisk i z całego świata są zachęcani do dzielenia się informacjami o swoich strategiach inwestycyjnych i portfelach. Tu każdy jest „swój”, a nikt nie jest obcy — niezwykle przyjazny dla użytkowników interfejs ułatwia kształtowanie atmosfery powszechnego szacunku i sympatii.

Jest prostszy. Nie ma prostszego sposobu na inwestowanie niż eToro CopyTrader. Wybierz spośród setek zweryfikowanych, doświadczonych inwestorów, a następnie po prostu kliknij „Kopiuj”, aby zacząć automatycznie kopiować ich inwestycje. Nadal będziesz mieć pełną kontrolę nad swoimi inwestycjami, dysponując dostępem do swojego portfela przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Możesz w dowolnym momencie zatrzymać kopiowanie wybranego inwestora, wstrzymać je bądź zmienić przeznaczoną na nie kwotę.

Jest bardziej transparentny. Uczestnicy programu Popular Investor eToro w rzeczywistości inwestują własny kapitał, co sprawia, że są autentycznie zainteresowani osiągnięciem przez Ciebie zysków — ponoszą też za to osobistą odpowiedzialność. Ich dotychczasowe wyniki, a także obecny stan posiadania, są całkowicie przejrzyste — można się z nimi zapoznać w ich profilach.

Jest bardziej dostępny. Wystarczy kilka minut, żeby otworzyć rachunek eToro online i zacząć kopiować inwestorów, angażując niewielką kwotę (200 USD). Copy Trading na eToro nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, w tym opłatami za zlecenia czy zarządzanie, które często pobierają tradycyjne domy maklerskie.

Możesz go wypróbować bez ryzyka. Chcesz wypróbować rozwiązanie CopyTrader, nie ryzykując kapitału? Wypróbuj je w trybie demonstracyjnym. Na każdym rachunku eToro dostępny jest wirtualny portfel o wartości 100 000 USD, dzięki któremu można ćwiczyć inwestowanie.

O rozwiązaniu eToro CopyTrader możesz dowiedzieć się więcej tutaj. Gotowa, by rozpocząć inwestowanie w modelu Copy Trading? Kliknij tutaj, aby odkryć inwestorów do kopiowania na platformie. Wykorzystajmy rewolucję, jaką jest proste, dające niezliczone możliwości inwestowanie społecznościowe, aby zamknąć lukę zamożności między kobietami i mężczyznami.

 

 

  1. https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-global/
  2. The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
  3. https://www.wbs.ac.uk/news/are-women-better-investors-than-men/
  4. https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp//en-20190306-study-reveals-multi-generational-problem.html