Slik kan sosial handel bidra til å begrense kjønnsbaserte formuesgap

«Hvis man vil løfte menneskeheten, bør man bemyndige kvinner. Det er den mest omfattende, gjennomgripende investeringen med høy gearing som du kan gjøre i mennesker … Når vi investerer i kvinner og jenter, investerer vi i menneskene som investerer i alle andre.»
— Melinda Gates

Det er ikke nytt at menn har en betydelig økonomisk fordel fremfor kvinner. Det som er overraskende, er at det er slik selv om kvinner utgjør nær halvparten (47,7 %) av den globale arbeidsstyrken1, og i blant mer i vesten.

En del av det kjønnsbaserte formuesgapet tilskrives helt klart at kvinner har lavere lønn. Men å redusere gapet ved å fokusere på lik lønn vil ta veldig lang tid (i 2018 anslo World Economic Forum2 at det ville ta mer enn 100 år å lukke lønnsgapet i det meste av den vestlige verden), og dessuten må flere kvinner ansettes i høyere betalte stillinger og bransjer for at den gjennomsnittlige kvinnes inntekt skal nærme seg menns. Disse faktorene er dessverre ikke i kvinners egen kontroll. Gjennom å dra nytte av kraften i å investere er kvinner imidlertid i en mye bedre posisjon til å lukke formuesgapet selv. Kvinner tjener mindre penger enn menn, men statistisk sett tjener de mer når de investerer pengene.3

Problemet er at ikke mange kvinner investerer. En nylig undersøkelse4 fant at bare 23 % av kvinner tar ansvar for egne langsiktige økonomiske beslutninger.

Det er mange mulige årsaker til dette, men man skulle tro at tallet ville vært mye høyere i 2020. Da jeg diskuterte hindringer for å investere med en venn, innså jeg at min egen største hindring ikke var mangel på selvtillit og potensialet mitt til å lære å investere selv, men mangelen på «mental plass» til å gjøre det. Å sjonglere hjem- og arbeidsansvar er absolutt i ferd med å bli, om gradvis, en delt byrde mellom menn og kvinner. Men forskning viser at selv når menn tar like stor del i barneoppdragelse og husholdningsplikter, er det fortsatt kvinner som tar hovedansvaret for planlegging, organisering og delegering av nevnte plikter. Faktisk fant den samme studien ovenfor at 85 % av kvinner tar ansvar for de daglige økonomiske beslutningene.

Denne husholdningsledelsen – hva som må gjøres og når, hvem som må være hvor, og logistikken for hvordan det hele skal skje – krever mye mentalt fokus, som uunngåelig skjer på bekostning av andre saker. Det er begrenset hvor mye mental energi en person har i løpet av en dag, og det som haster mest (noen trenger å kjøpe toalettpapir) ender med å prioriteres over det som er viktig (noen trenger å ta vare på vår økonomiske fremtid).

Det er til og med en betegnelse for dette fenomenet: den mentale belastningen. Både menn og kvinner har mange ting som opptar tankene, men det er større sannsynlighet for at kvinner bruker kapasiteten på de umiddelbare og uendelige behovene i en husholdning. Dette gjelder selv når den faktiske arbeidskraften er delt likt, og mer når barn kommer inn i bildet. Det har vidtrekkende implikasjoner for mindre umiddelbare, men allikevel viktige bekymringer som å ta investeringsbeslutninger som vil påvirke hennes økonomiske fremtid på lengre sikt. De fleste kvinner er enige om at dette er viktig å fokusere på, men likevel er det bare en liten prosentandel som gjør det.

Så, hvordan kan kvinner som ønsker å investere gjøre det uten å føle at det bare er en ting til på en uendelig oppgaveliste som krever deres oppmerksomhet? Å overlate ansvaret for pengene til en finansiell rådgiver er selvfølgelig et alternativ. Det kan imidlertid være lurt å vurdere sosial handel, og mer spesifikt copy trading, som betyr å investerer på internett ved å kopiere det andre vellykkede investorer gjør. På den ene siden bemyndiger det, fordi det gir deg full kontroll over din egen porteføljestyring, i stedet for å gi den kontrollen over til noen andre. Samtidig kan du benytte deg av ekspertisen til erfarne investorer og ha fordelen av et støttende handelssamfunn.

Det er mange måter copy trading kan vise seg å passe bedre for kvinner:

Det er vennligere. Mens tradisjonelle finansinstitusjoner er ekskluderende, er copy trading sosialt og av natur inkluderende. Mennesker fra alle samfunnslag og fra hele verden oppfordres til å dele sine investeringsstrategier og porteføljer. I stedet for å føle seg «utenfor komfortsonen» eller usikker, er opplevelsen brukervennlig og alle er like respektert og velkomne.

Det er enklere. Det er ingen enklere måte å komme i gang med å investere enn med eToros CopyTrader. Velg mellom hundrevis av erfarne investorer, og klikk bare på «Copy» for å gjenskape deres handler automatisk. Du er fremdeles den som har full kontroll over investeringen din, med elektronisk tilgang hele døgnet til din egen portefølje. Du kan stoppe, pause eller endre beløpet som er investert i kopien når som helst.

Det er mer transparent. eToros Popular Investors investerer faktisk egen kapital, noe som gjør dem mer personlig ansvarlige og bokstavelig talt investerte i å hjelpe deg med å tjene penger også. Deres tidligere resultater, så vel som nåværende eierandeler, er helt åpne og synlige på profilene deres.

Det er mer tilgjengelig. Du kan åpne en eToro-konto på internett på få minutter og begynne å kopiere investorer med bare en liten mengde kapital (200 USD). Det er ingen ekstra gebyrer for copy trading på eToro og ingen engangsgebyrer eller administrasjonsgebyr som tradisjonelle meglere ofte tar.

Du kan prøve det selv. Vil du prøve CopyTrader uten å risikere kapital? Prøv det i demomodus. Alle eToro-kontoer får en gratis virtuell portefølje med $ 100 000 til å øve med.

Du kan lese mer om eToros CopyTrader her. Klar til å begynne med copy trading? Oppdag investorer som kan kopieres på plattformen her. La oss dra nytte av den sosiale handelsrevolusjonen, og måten den bemyndiger mennesker på ved å gjøre investeringer enklere, for å begynne å redusere kjønnsforskjellene.

 

 

  1. https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-global/
  2. The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
  3. https://www.wbs.ac.uk/news/are-women-better-investors-than-men/
  4. https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp//en-20190306-study-reveals-multi-generational-problem.html