Jak by sociální obchodování mohlo pomoci zmenšit rozdíly v bohatství mezi pohlavími

„Jestliže chcete pozvednout lidstvo, posilte postavení žen. Je to ta nejkomplexnější, všude přítomná investice s vysokým pákovým efektem, kterou můžete učinit do lidských bytostí… Když investujeme do žen a dívek, investujeme do lidí, kteří investují do všech ostatních.“
– Melinda Gates

Není žádnou novinkou, že si muži udržují před ženami značný finanční náskok. Překvapující je, že to tak zůstává, i když ženy tvoří téměř polovinu (47,7 %) světové pracovní síly1 a v západních zemích někdy i více.

Část rozdílu mezi bohatstvím mužů a žen lze určitě přičíst nižším platům žen. Avšak když budeme tento rozdíl zmenšovat tím, že se zaměříme na rovnost výdělků, bude to trvat velmi dlouho (v roce 2018 Světové ekonomické fórum odhadovalo,2 že ve většině západního světa by k vyrovnání rozdílu v platech bylo zapotřebí více než 100 let) a navíc by muselo být do lépe placených pozic a oborů přijímáno více žen, aby se průměrný plat žen přiblížil platu mužů. Ženy tyto faktory bohužel nemají pod kontrolou. Díky využití síly investování jsou však ženy v mnohem lepší pozici k vymazání tohoto rozdílu vlastními silami. Ženy vydělávají méně peněz než muži, ale ze statistického pohledu získají více, když tyto peníze investují.3

Problémem je, že neinvestuje příliš mnoho žen. Nedávná studie4 zjistila, že pouze 23 % žen se samostatně rozhoduje o svých vlastních dlouhodobých finančních záležitostech.

Může to mít mnoho důvodů, ale i tak se zdá, že v roce 2020 by se dalo očekávat mnohem vyšší číslo. Když jsem diskutovala s přítelem o bariérách při investování, zjistila jsem, že největší překážkou pro mě není to, že nevěřím, že se naučím jak investovat sama, ale že na to nemám „mentálně“. Přepínání mezi domácími a pracovními povinnostmi se určitě postupně stává sdílenou povinností mezi muži a ženami. Výzkumy však ukazují, že i když muži převezmou rovný díl péče o děti i domácnost, primární odpovědnost za plánování, organizaci a delegování z toho plynoucích povinností stále zůstává na bedrech žen. Stejná studie zjistila, že 85 % žen fakticky rozhoduje o běžných finančních záležitostech.

Tento management domácnosti – co se má udělat a kdy se to má udělat, kdo kde má být a logistika, jak to všechno zrealizovat – vyžaduje spoustu duševního soustředění, která jde nevyhnutelně na úkor jiných záležitostí. Člověk má jen určitou dávku duševní energie na den a je typické, že to, co je urgentní (někdo potřebuje koupit toaletní papír), trumfne to, co je důležité (někdo by se měl starat o naši finanční budoucnost).

Tento fenomén má dokonce i odborný název: psychická zátěž. Mysl muže i ženy se neustále zabývá spoustou záležitostí, ale ženy snáze zaplní svou kapacitu bezprostředními a nikdy nekončícími potřebami domácnosti. Platí to, i když je vlastní práce rozdělena rovnoměrně, a o to více to platí, když do této rovnice vstoupí děti – a má to dalekosáhlé důsledky pro méně bezprostřední, ale životně důležité záležitosti jako investiční rozhodnutí, která ovlivní její finanční budoucnost. Většina žen by souhlasila, že je důležité se na to zaměřit, ale jen malé procento tak skutečně činí.

Jak tedy mohou ženy investovat, aniž by měly pocit, že se jedná jen o jednu z věcí na nekonečném seznamu věcí k vyřízení, které vyžadují jejich pozornost? Jednou z možností je samozřejmě svěřit své peníze do rukou finančního poradce. Možná byste však mohla začít uvažovat o sociálním obchodování a především o copy tradingu, který je investicí online kopírováním obchodů úspěšných investorů. Na jedné straně je to stimulující, protože Vám to umožní plně ovládat správu portfolia namísto toho, abyste ji svěřila do rukou někomu jinému; zároveň se však můžete opřít o expertízy zkušených investorů a těžit z výhod podporující obchodní komunity.

Existuje mnoho cest, jak by mohl copy trading prokázat, že by mohl lépe vyhovovat ženám:

Je přátelštější. Zatímco tradiční finanční instituce bývají exkluzivní, copy trading je sociální a už svou podstatou inkluzivní. Lidé ze všech společenských vrstev a z celého světa jsou povzbuzování ke sdílení svých investičních strategií a portfolií. Necítíte se tu mimo ani v ohrožení, naopak, zážitek je uživatelsky příjemný a každý je tu vítán a respektován.

Je jednodušší. Neexistuje jednodušší způsob, jak začít investovat, než s CopyTraderem od eToro. Vyberte si ze stovek erudovaných zkušených investorů a jen klikněte na „Kopírovat“ a automaticky tak zreplikujete jejich obchody. Vždy budete mít úplnou kontrolu nad svou investicí a nepřetržitý přístup k vlastnímu portfoliu. Můžete kdykoliv zastavit, přerušit nebo změnit částku investovanou do kopírování.

Je transparentnější. Popular Investoři eToro skutečně investují vlastní kapitál, takže jsou osobně zodpovědnější a investují opravdu tak, aby k zisku dopomohli i Vám. Jejich výkonnost v minulosti i současné držby jsou zcela transparentní a uvedené na jejich profilech.

Je dostupnější. Během několika minut si můžete otevřít online účet na eToro a začít kopírovat investory s docela malým obnosem (200 USD). Za copy trading si eToro neúčtuje žádné další poplatky či poplatky za zařazení nebo správu, které si tradiční makléři obvykle účtují.

Můžete to brát jako zkušební jízdu. Chcete si vyzkoušet CopyTrader bez ohrožení svého kapitálu? Vyzkoušejte si jej v demo režimu. Každý účet eToro obsahuje virtuální portfolio se 100 000 USD, s nímž se můžete procvičovat.

O funkci CopyTrader eToro se víc dozvíte zde. Připravena začít s copy tradingem? Objevte investory ke kopírování na platformě zde. Využijme sociální obchodní revoluci a to, jak lidem poskytuje možnosti díky usnadnění investování, abychom začaly zmenšovat rozdíly v bohatství žen a mužů.

 

 

  1. https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-global/
  2. The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
  3. https://www.wbs.ac.uk/news/are-women-better-investors-than-men/
  4. https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp//en-20190306-study-reveals-multi-generational-problem.html
94 Přehled