Nå innfører vi enhetlige gebyrer over natten på tvers av alle kategorier

Husk at gebyrendringene alltid gjelder for åpne posisjoner. Gebyrer kan oppdateres når som helst, uten forutgående varsel, i henhold til markedsforholdene. Du bør besøke eToro gebyrside regelmessig for å holde deg oppdatert om gjeldende gebyrer.

Her hos eToro arbeider vi kontinuerlig med å forbedre handelsopplevelsen din ved å gi deg en handelsplattform som drives transparent, samtidig som den bevarer sitt enkle brukergrensesnitt. En måte å gjøre dette på er å samkjøre de mange rollovergebyrene (natt og helg) for forskjellige aktiva, med en enkel formel som benyttes for hver aktivaklasse. På denne måten kan du enkelt avgjøre nøyaktig hvilke gebyrer du betaler og få en klar forståelse av finansene dine på plattformen.

Aksjer, ETF-er og kryptovalutaer kjøpes og selges på eToro ved at tradere eier underliggende aktiva (for lange, ikke-girede posisjoner). Men andre aktiva, girede posisjoner eller shortposisjoner for aksjer og ETF-er handles som CFD-er, som utløser dags- og helgegebyrer.

Merk at de nye gebyrene trer i kraft 8. juli 2018.

Hva driver eToro med?

Vi samkjører avgifter over ulike aktivaklasser, ved hjelp av en enkelt formel for bestemte grupper. Så i stedet for å se hvordan man beregner rollovergebyret for hvert aktivum, kan tradere nå bruke en enkelt formel for en mye større gruppe aktiva.
Tips: Når du åpner en CFD-handel vil rollovergebyrene stå oppført nederst i popupvinduet Åpne handel.

Overnight Fee

Hvordan beregnes gebyrene?

Formelen er forskjellig for hver aktivaklasse. Gebyrene beregnes ut fra markedsforholdene og kan endre seg fra dag til dag, og satsen gjelder frem til neste beregning. Her er forklaringen på de nye formlene:

Indekser
For KJØP (lange) posisjoner: (Enheter * Pris) * (3 % + LIBOR)/365
For SELG (korte) posisjoner: (Enheter * Pris) * (3 % – LIBOR)/365

For kjøpsposisjoner tar vi antall kjøpte enheter, ganger det med prisen for hver enhet og ganger det så med eToros sats som legges til månedlig LIBOR (en internasjonal sats for bankrente på lån) på tidspunktet for beregningen. Resultatet deles på 365 for å få et daglig gebyr. For korte posisjoner utledes LIBOR fra eToros tillegg.

Eksempel: Annie kjøper 1 enhet SPX500 (priset til $ 2500) og gjeldende LIBOR er 1,9597 %.
Ligningen vil da se sånn ut: (1 * $ 2500) * (3 % + 1,9597 %)/365 = $ 0,3397

Dermed blir rollovergebyret for den posisjonen $ 0,3397 per natt.

Spotmetaller og valutaer
For KJØP (lange) posisjoner: (Enheter * Pris) * (MU /365) + (Enheter * Tom-Next-satsen)
For SALG (korte) posisjoner: (Enheter * Pris) * (MU /365) – (Enheter * Tom-Next-satsen)

For lange posisjoner blir enhetsantallet ganget med enhetsprisen og så ganget med det daglige uttrykket for eToros daglige markering (MU), som er 1,5 % for spotmetaller og 1 % for valutaer. Antall enheter blir så ganget med Tom-Next-satsen, som er en standard, kortsiktig sats for handel med spot-metaller og -valutaer. For korte posisjoner blir «enhetsantall ganget med Tom-Next-satsen»-delen av ligningen trukket fra gebyret.

Eksempel: Bob kjøper 1 enhet gull (priset til $ 1300), og gjeldende Tom-Next er $ 0,07.
Da blir ligningen: (1 * $ 1300)*(1,5 %)/365 + (1 * $ 0,07) = $ 0,1234

Rollovergebyret over natten for den posisjonen blir $ 0,1234.

Spotenergi

eToro tilbyr spot-CFD-prising på olje (OIL) og naturgass (NATGAS), slik at du kan åpne posisjoner som ikke er underlagt en kontrakt som utløper.

Prisen på Spot-CFD-en bestemmes av de to kommende futureskontraktene på den underliggende råvaren. Futureskontrakten med nærmeste utløpsdato kalles Front. Futureskontrakten med nest nærmeste utløpsdato kalles Next. Så snart den forrige kontrakten utløper, tilbyr vi prisen som tilsvarer Front-månedens kontrakt. Når Front-månedens kontrakt utløper, blir Next-månedens kontrakt den nye Front-månedens kontrakt.

Mellom disse to utløpspunktene beveger prisen seg gradvis langs en kurve fra Front-prisen til Next-prisen, uavhengig av markedskreftene. For å kompensere for fortjeneste og tap knyttet til denne bevegelsen, beregner eToro et over natten-gebyr for olje (OIL) og naturgass (NATGAS), som inneholder en justering som belaster eller godskriver én dags bevegelse langs kurven.

For KJØP (lange) posisjoner: –{[(Markup-% * Pris) / 365] + [1/AntDager* (Neste – Aktuell)]} * enheter

For SALGS-posisjoner (kort): -{[(Markup * Pris)/365] – [1/AntDager * (Neste – Aktuell)]} * Enheter

En årlig sats på 3 % («markup») legges til instrumentets (f.eks. olje) aktuelle pris og blir så delt på 365 for å gi en dagssats. For kjøpsposisjoner legger vi til resultatet av en formel der 1 deles med antall dager mellom utløpsdatoen for den aktuelle (front) og den neste kontrakten for det relevante instrumentet for spotenergi, ganget med forskjellen mellom begge kontraktenes pris. Resultatet blir så ganget med antall enheter i posisjoner for å gjenspeile nattgebyret. Alle negative tall viser et gebyr; alle positive tall viser en kreditt.

Catherine kjøper en enhet olje. Aktuell pris er $ 65, og aktuell markup er 2,5 %. Frontkontrakten utløper om 22 dager, og olje er priset til $ 64 på den. Den neste kontrakten utløper om 52 dager, og olje er priset til $ 67 på den.

Ligningen blir da: –{[(0,025 * 65) / 365] + [1/30 * (67–64)]} * 1

Det betyr at nattgebyret for denne posisjonen blir –$ 0,1044.

Merk: Ovenstående forklaring tilsvarer en oppadhellende futureskurve. Gebyrene reverseres for kjøp og salg når kurven er nedadgående.

Hvordan påvirker dette deg?

Gebyrene gjelder for alle posisjoner du holder over natten eller helgen, både valuta, indekser og råvarer. Nattgebyret for hver posisjon står tydelig oppgitt når du åpner en ny posisjon.

Vi innser at ikke alle traderne våre foretar manuell kalkulering av nattgebyrene på posisjonene sine. Men siden en av kjerneverdiene våre er transparens, vil vi at du skal forstå hvordan gebyrene våre beregnes. Vi håper du forstår gebyrene våre bedre nå, og ser at de ikke er tilfeldige tall som legges til posisjonene dine, men et gebyr som beregnes ut fra standard bransjesatser.

Kapitalen din er utsatt for risiko. Dette er ikke et investeringsråd. CFD-trading.