eToro przedstawia
produkt inwestycyjny nowej generacji:

Fundusze CopyFunds

“To jak zatrudnić tysiące inwestorów, którzy pracują tylko dla Ciebie! ”Yoni Assia, prezes i współzałożyciel eToro

Wykorzystanie potencjału inwestowania tematycznego

Możesz inwestować w dwa rodzaje funduszy CopyFunds: Top Trader CopyFunds™, bazujące na inwestorach osiągających najlepsze długoterminowe wyniki na eToro, oraz Market CopyFunds™, łączące kontrakty CFD, akcje, surowce i fundusze ETF w ramach jednej, wybranej strategii rynkowej.

Celem funduszy CopyFunds™ jest ograniczenie do minimum długoterminowego ryzyka inwestorów oraz promowanie okazji do zwiększania wartości aktywów dzięki zróżnicowaniu inwestycji poprzez kopiowanie w modelu copy trading.

Zacznij już dziś

  1. Wybierz fundusz CopyFund, który pasuje do Twojej strategii.

  2. Podaj kwotę, którą chcesz zainwestować.

  3. Kliknij przycisk „Zainwestuj”, aby stworzyć kompletny portfel!

Portfel następnej generacji

Gdy inwestujesz w fundusz CopyFund, Twój kapitał jest profesjonalnie zarządzany przez komitet inwestycyjny eToro. Osiągane zyski z funduszy CopyFunds™ są szczegółowo analizowane, a wagi poszczególnych aktywów są automatycznie korygowane w celu maksymalizacji potencjału generowania zysków.

Inwestuj jak
wiodące światowe instytucje finansoweNOWOŚĆ

W ramach realizowanej przez eToro wizji firmy, którą jest otwarcie rynków finansowych dla każdego, zaprosiliśmy naszych partnerów strategicznych do stworzenia własnych funduszy CopyFunds. Dołącz teraz i inwestuj jak wiodące światowe firmy analiz finansowych i instytucje osiągające najwyższe zyski*.

Jesteś menedżerem inwestycji? Zostańmy partnerami!

Zapraszamy Cię do wspólnego stworzenia własnego funduszu CopyFund.

Dowiedz się więcej
*Twój kapitał jest narażony na ryzyko. Tę strategię opracowano wyłącznie dla eToro i ze względu na dostępność instrumentów na platformie eToro może ona nie odzwierciedlać dokładnego składu lub osiąganych wyników portfela wzorcowego. Bilansowanie składu portfela przeprowadzane jest przez eToro na podstawie publicznie dostępnych danych i może następować z opóźnieniem. Wyniki historyczne nie mają wpływu na przyszły zwrot z inwestycji. To nie jest porada inwestycyjna.

Wiarygodna firma

Globalny lider branży fintech od 2007 r.

Bezpieczeństwo

Twoje środki są chronione naszymi wiodącymi w branży protokołami bezpieczeństwa

Prywatność

Nigdy nie publikujemy prywatnych danych użytkowników bez ich zezwolenia.

Częste pytania

Czym są fundusze CopyFunds?

Fundusze CopyFunds to instrumenty inwestycyjne łączące w pakiet kolekcję aktywów finansowych. Aktywa te są dobierane i korygowane na podstawie z góry określonej strategii.

Na czym polega różnica między funduszami Top Trader CopyFunds i Market CopyFunds?

Fundusz Top Trader CopyFund opiera się na portfelu bazującym wyłącznie na inwestorach, w ramach którego każdy z kopiowanych graczy jest dobierany według określonej strategii. Na przykład kryterium selekcji do funduszu CopyFund skoncentrowanego wyłącznie na użytkownikach osiągających najlepsze długoterminowe wyniki z inwestycji w akcje będą rezultaty uzyskiwane przez graczy, których portfele w znaczącym stopniu bazują na akcjach. Z drugiej strony, rynkowy fundusz typu Market CopyFund opiera się wyłącznie na aktywach finansowych (w przeciwieństwie do inwestorów), więc w skład jego portfela mogą wchodzić akcje, fundusze ETF, indeksy, surowce lub waluty.

Czy istnieje minimalna kwota inwestycji?

Fundusze CopyFunds działają tak, jak gdyby wielu inwestorów zarabiało dla Ciebie jednocześnie. W rezultacie w Twoim imieniu otwieranych jest wiele pozycji bazowych. Z tego powodu minimalna wymagana kwota inwestycji w fundusze CopyFunds to 5000 USD.

Jaki jest oczekiwany czas trwania inwestycji w fundusz CopyFund?

Mimo że z inwestycji można wycofać się w każdej chwili, struktura funduszy CopyFunds sprawia, że jako instrumenty inwestycyjne mają one charakter średnio- i długoterminowy.

Czy inwestycję można zakończyć w każdej chwili, aby wypłacić pieniądze?

Tak. Inwestycję można zakończyć w dowolnym momencie, sprzedając aktywa po cenach rynkowych. Trzeba się jednak liczyć z tym, że część pozycji zostanie zamknięta dopiero po ponownym otwarciu rynków, na których notowane są właściwe aktywa.

Jakie opłaty eToro pobiera za tę usługę?

W przeciwieństwie do tradycyjnych domów inwestycyjnych za inwestowanie w fundusze CopyFunds nie są pobierane opłaty administracyjne. W ramach inicjowanych przez fundusz bazowych transakcji finansowych pobierane są jednak spready eToro. Odwiedź tę stronę, aby zapoznać się z naszym cennikiem.

Jaki poziom zwrotu z inwestycji należy założyć, tworząc fundusz CopyFund na eToro?

Fundusze CopyFunds z założenia przeznaczone są dla ostrożniejszych inwestorów i w związku z tym mają na celu osiąganie jedno- lub dwucyfrowych zwrotów rocznych przy jednoczesnym ograniczaniu związanego z inwestycją ryzyka. Podobnie jednak jak w przypadku każdej inwestycji na rynkach kapitałowych nie ma gwarancji osiągnięcia zysków i należy angażować wyłącznie środki, na utratę których można sobie pozwolić.

Jak i kiedy korygowana jest alokacja aktywów nabytego funduszu CopyFund?

Wartość poszczególnych funduszy ETF w portfelu zdywersyfikowanym z czasem rośnie lub maleje, przez co alokacja przestaje odpowiadać pierwotnie przyjętym wagom. Na przykład w długim okresie akcje drożeją zwykle szybciej niż fundusze ETF, w rezultacie czego względny udział akcji w portfelu będzie rosnąć w stosunku do ETF-ów.

Mechanizm korygowania alokacji okresowo zamyka i otwiera pozycje w celu utrzymania wag alokacji aktywów oraz dalszej realizacji strategii funduszu CopyFund. Ponieważ częstotliwości korygowania alokacji różnią się w zależności od funduszu, warto sprawdzić je w prospektach poszczególnych funduszy CopyFund.