Poziomy dla Popularnych Inwestorów: Przewodnik dotyczący wchodzenia na wyższe poziomy i płatności

Wielu z naszych Popularnych Inwestorów (PI) często pyta o sposób działania zmian poziomów w programie. Dlatego też przygotowaliśmy krótki przewodnik, który, mamy nadzieję, uprości ten proces i pomoże Ci lepiej zrozumieć, jak poruszać się po poszczególnych rangach.

Podnoszenie rangi

Program Popularny Inwestor ma cztery rangi (lub poziomy): Kadet, Champion, Elite i Elite Pro. Każda ranga ma swoje własne wymagania i nagrody. Kiedy Popularny Inwestor spełnia kryteria, aby przejść do następnego poziomu, jego/jej poziom zostaje automatycznie podniesiony. 

Należy pamiętać, że Popularni Inwestorzy muszą przez cały czas spełniać wymagania określone dla każdego poziomu. Użytkownicy, którzy nie spełnią wymagań, zostaną zdegradowani. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, musisz spełnić wszystkie jego kryteria, w tym minimalny czas pozostawania na obecnym poziomie.

Podnoszenie rangi ma miejsce do 10 dnia każdego miesiąca, mniej więcej w tym samym czasie, w którym dokonywane są zapłaty dla Popularnych Inwestorów. Jeśli jesteś Popularnym Inwestorem, możesz być pewny, że otrzymasz płatności i poziom, na który zasługujesz, więc nie ma potrzeby o to prosić.

W przypadku wszystkich poziomów, aby awansować i otrzymać płatność musisz:

Należy pamiętać, że wszystkie zapłaty i podwyższenia poziomu są oparte na średnim miesięcznym AUM i średnim miesięcznym kapitale własnym. Oznacza to, że Twoja dzienna, końcowa średnia AUM i kapitał są obliczane każdego dnia miesiąca kalendarzowego, a następnie uśredniane w ostatnim dniu miesiąca.

Ponadto, każdy poziom ma swoje własne wymagania (również dla tych, którzy zostali zdegradowani):

Champion

 • Średnie miesięczne AUM w wysokości +50 tys. dolarów.
 • Średni miesięczny kapitał w wysokości +5 tys. dolarów.
 • 2 miesiące na poziomie Kadeta
 • Minimum 10 kopiujących

Elite

 • Średnie miesięczne AUM w wysokości +500 tys. dolarów.
 • Średni miesięczny kapitał w wysokości +25 tys. dolarów.
 • 4 miesiące na poziomie Champion
 • Deklaracja Strategii Elite (zostanie wysłana po zmianie poziomu przez Zespół Popularnego Inwestora)
 • Kwalifikacje w zakresie zarządzania inwestycjami

Elite Pro

Miesięczne płatności wyglądają następująco:

Champion

 • 400$ (stałe) lub 800$ (stałe)

Elite

 • 1,5% (rocznie) lub 2$ (rocznie)

Elite Pro

 • 2% (rocznie) lub 2,5% (rocznie)

Płatności dla Popularnych Inwestorów są ustalane na podstawie ich miesięcznego średniego wzrostu AUM. Ci inwestorzy, którzy mają wzrost większy niż 1%, otrzymują większą wypłatę dla swojego poziomu.

Na przykład, Popularny Inwestor na poziomie Elite, Lisa Williams, miała 650 tys. dolarów średniej wartości AUM we wrześniu 2021 r., a w październiku wartość ta wyniosła 700 tys. dolarów, co oznacza, że jej miesięczny wzrost AUM wynosi 7,7%. Jej zapłata w październiku 2021 r. wynosi 1167$, dzięki następującym wyliczeniom (700 000 USD x 2%)/12 miesięcy.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje wyjaśniają różne kryteria wymagane dla każdego poziomu i ich niezbędne kwalifikacje. Jeśli spełniłeś wszystkie wymagania i nadal nie podniesiono Twojego poziomu, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta lub obsługą klienta.

347 Widoki