eToro BitcoinWorldWide Smart Portfolio: zarobić na ekosystemie Bitcoina

Od połowy października 2020 r. Bitcoin podrożał z 11 do około 60 tysięcy dolarów. Niezależnie od imponujących wyników to przyjęcie Bitcoina do głównego nurtu gospodarki zapewniło mu dodatkowe wsparcie i umocniło jego godną uwagi aprecjację. 

Ważnym aspektem rozwoju i powszechnej akceptacji Bitcoina okazał się ekosystem firm ułatwiających odkrycie i wykorzystanie tej kryptowaluty. Ten ekosystem jako koncepcja nie jest unikalny dla Bitcoina — podobne istnieją również w przypadku innych walut. Ekosystem Bitcoina opiera się jednak na innych zasadach niż ekosystemy tradycyjnych walut fiducjonarnych. 

Na przykład dolar musi zostać zaprojektowany, wydrukowany, pocięty, rozprowadzony i przechowywany w różnych miejscach, zanim dotrze do użytkowników. Chociaż władze publiczne odgrywają dużą rolę w produkcji dolara, od momentu powstania do momentu, gdy trafia on do użytkownika, występuje jednak proces, w którym może uczestniczyć wiele podmiotów. W ekosystemie Bitcoina role te pełnione są przez prywatne firmy.

Proces tworzenia Bitcoina zaczyna się od firm, które wydobywają lub produkują monety poprzez rozwiązywanie skomplikowanych problemów matematycznych przy użyciu komputerów o dużej mocy. Proces wydobywczy weryfikuje i zabezpiecza również transakcje za pomocą algorytmów i równań matematycznych. Na tym etapie wydobywania i odkrywania działają firmy takie jak Riot Blockchain, których celem jest zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów tego procesu. 

Zapotrzebowanie na komputery o dużej mocy przyciągnęło do ekosystemu Bitcoina firmy półprzewodnikowe, które chcą wspierać infrastrukturę wydobywczą tej kryptowaluty. Dobrymi przykładami są Taiwan Semiconductors oraz Samsung.

Po wyprodukowaniu bitcoinów ich posiadacze potrzebują platform, na których kryptowaluta ta może być używana jako środek płatniczy. Paypal jest główną firmą, która pozwala ludziom kupować przedmioty za kryptowaluty za pośrednictwem swojej platformy. 

Oprócz płatności w przypadku zarówno małych, jak i dużych ilości kryptowalut niezbędne są rozwiązania w zakresie przechowywania i utrzymywania. Coinbase jest przykładem firmy, która przechowuje kryptowaluty dla klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Ostatnio wprowadzone regulacje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Stanów Zjednoczonych wymagają korzystania z usług „wykwalifikowanych powierników” do przechowywania dużych ilości kryptowalut. Oczekuje się, że w rezultacie wprowadzenia wspomnianych przepisów świadczeniem tego rodzaju usług zainteresują się duże instytucje finansowe. Jednym z takich przykładów jest Bank of NY Mellon, który planuje zbudować cyfrową platformę do przechowywania wielu aktywów i administrowania nimi — miałaby ona obejmować aktywa zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe.

Ekosystem Bitcoina i jego zwiększone wykorzystanie działają jednocześnie i wzajemnie się wzmacniają. Wraz z umacnianiem się ekosystemu Bitcoina jego atrakcyjność i wartość wzrasta. To z kolei przyciąga tradycyjne firmy do korzystania z kryptowalut, co stwarza więcej możliwości rozwoju pierwotnego ekosystemu.

Do kamieni milowych akceptacji Bitcoina w gospodarce głównego nurtu można zaliczyć rok 2014, kiedy to Bitcoina zaczęła akceptować firma Microsoft; rok 2016, kiedy firma USAA jako pierwsze przedsiębiorstwo finansowe z listy Fortune 500 zintegrowała Bitcoina ze swoim systemem; rok 2018, kiedy brytyjski oddział firmy BMW poinformował na Twitterze, że Bitcoinem można płacić za pojazdy, a także rok 2019, kiedy firma AT&T zaczęła akceptować Bitcoina jako pierwszy operator telekomunikacyjny.

Do innych firm, które przyjmują Bitcoina, można zaliczyć firmy Visa, Starbucks, Paypal, Whole Foods, Restaurant International czy Etsy, by wymienić tylko kilka z nich. Do drużyn NBA akceptujących Bitcoina należą Sacramento Kings i Dallas Mavericks — można u nich płacić Bitcoinem za bilety oraz akcesoria dostępne w sklepach internetowych. 

Zainwestuj w BitcoinWorldWide Smart Portfolio

67% rachunków inwestorów detalicznych inwestujących w kontrakty CFD za pośrednictwem tego dostawcy przynosi straty pieniężne. Klienci powinni zastanowić się, czy mogą sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Rządy sceptyczne wobec Bitcoina

Pomimo tego że coraz więcej firm włącza kryptowaluty do swoich metod płatności, rządy pozostają sceptyczne. 

W lutym 2021 r. sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen wyraziła wątpliwość, czy Bitcoin jest rzeczywiście powszechnie stosowany. Zauważyła: „W zakresie, w jakim jest on wykorzystywany, obawiam się, że często służy do nielegalnego finansowania. Jest to wyjątkowo nieefektywny sposób zawierania transakcji, a ilość energii zużywanej podczas ich przetwarzania jest oszałamiająca”.

Miesiąc wcześniej prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wezwała do uregulowania Bitcoina. Stwierdziła, że Bitcoin jest „wysoce spekulacyjnym aktywem”, które „wykorzystywane jest do szemranych interesów oraz absolutnie karygodnych działań związanych z praniem brudnych pieniędzy”. W trakcie telekonferencji z lutego 2021 r. roku miała powiedzieć, że nie postrzega Bitcoina jako waluty i „nie ma mowy” o tym, by banki centralne zaliczyły go do tej kategorii.

Są też jednak sceptycy, którzy zaczynają patrzeć na Bitcoina nieco bardziej przychylnym okiem.

Inigo Fraser-Jenkins, współszef ds. strategii portfela firmy Bernstein Research, ostatnio zmienił opinię na temat Bitcoina. W 2018 r. deklarował, że Bitcoin nie powinien być uwzględniany w portfelach inwestycyjnych. W obliczu pandemii wycofał się, podając trzy powody: otoczenie polityczne, poziom zadłużenia i możliwości dywersyfikacji dla inwestorów. Te trzy rzeczy zmieniły się w roku pandemii, sprawiając, że Bitcoin stał się atrakcyjną opcją.

BitcoinWorldWide Smart Portfolio

BitcoinWorldWide Smart Portfolio firmy eToro agreguje wiodące firmy, które uczestniczą w ekosystemie Bitcoina, co ułatwia jego dalszą akceptację w głównym nurcie gospodarki.

Jak mówi przysłowie, „wysoki przypływ podnosi wszystkie łodzie”: zwiększone wykorzystanie Bitcoina może przełożyć się na wzrost wycen wszystkich firm uczestniczących w jego łańcuchu wartości. Jednocześnie im częściej te firmy i technologie są wykorzystywane w ułatwianiu korzystania Bitcoina, tym bardziej popularne i wartościowe stają się ich technologie w ogóle. Jak widzieliśmy, technologie BlockChain nie są już używane wyłącznie w przypadku Bitcoina — wykorzystuje je już wiele zróżnicowanych firmy z licznych sektorów. Sukces Bitcoina w dziedzinie kryptowalut sprzyjał jego akceptacji w głównym nurcie.

Sprawdź BitcoinWorldWide Smart Portfolio

67% rachunków inwestorów detalicznych inwestujących w kontrakty CFD za pośrednictwem tego dostawcy przynosi straty pieniężne. Klienci powinni zastanowić się, czy mogą sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Skład BitcoinWorldWide Smart Portfolio

BitcoinWorldWide Smart Portfolio inwestuje w spółki, które są częścią łańcucha wartości Bitcoina, a także w samego Bitcoina. 

Ekosystem Bitcoina dzielimy na trzy kategorie:

 1. Bitcoin Discovery: W tej kategorii znajdują się firmy wydobywające Bitcoin oraz firmy produkujące półprzewodniki. Oba te sektory wymagają dużej mocy obliczeniowej komputerów w celu weryfikacji transakcji Bitcoina i zapisania ich w księdze publicznej. „Górnicy”, którzy wykonują te skomplikowane procesy, są wynagradzani w bitcoinach.
  Do przykładów tego rodzaju firm można zaliczyć spółki Canaan Inc oraz Cleanspark. Zlokalizowana w Chinach firma Canaan produkuje superkomputery wykorzystywane do wydobywania Bitcoina. Firma wyprodukowała również pierwszą maszynę do wydobywania bitcoinów opartą na specyficznym dla zastosowania układzie scalonym (ASIC).
  Firma Cleanspark zapewnia rozwiązania programowe i technologiczne umożliwiające stawianie czoła problemom związanym z nowoczesną energią. Firma, która posiada ponad 3400 górników Bitcoina podlegających regulacjom ASIC, chce wykorzystać swoje technologie do kopania bitcoinów przy najniższych cenach energii w Stanach Zjednoczonych.
  Tego typu spółki będą stanowiły do 30% aktywów portfela.
 2. Bitcoin Trading: w skład tej kategorii wchodzą firmy z sektora finansowego. Należą do nich firmy zajmujące się technologiami płatniczymi ułatwiającymi transakcje rozliczane w Bitcoinie, giełdy oraz pozagiełdowi brokerzy Bitcoina.
  Paypal to wszechstronna firma fintech ułatwiająca transakcje finansowe i umożliwiająca klientom ze Stanów Zjednoczonych kupno, sprzedaż i przechowywanie kryptoaktywów, a także wykorzystywanie ich jako środka płatniczego za pośrednictwem oferowanej aplikacji. Firma Coinbase, która niedawno weszła na giełdę, oferuje cyfrową platformę skoncentrowaną na gospodarce kryptoaktywowej — umożliwia on zakup, sprzedaż i przechowywanie kryptoaktywów na platformie.
  Tego typu spółki będą stanowiły do 20% aktywów portfela.
 3. Bitcoin Storage: ta kategoria obejmuje firmy z sektora finansowego dostarczające rozwiązania w zakresie przechowywania kryptoaktywów oraz firmy z sektora ubezpieczeniowego zapewniające rozwiązania w zakresie transferu ryzyka przeznaczone dla firm działających w branży aktywów cyfrowych.
  Do przykładów firm pasujących do tej kategorii można zaliczyć firmy Pyctor i Zodia Custody, świadczące usługi depozytowe dla aktywów cyfrowych. Firma Marsh & Mclennan zajmuje się transferem ryzyka, zapewniając niestandardowe rozwiązania ubezpieczeniowe związane z aktywami cyfrowymi.
  Tego typu spółki będą stanowiły do 20% aktywów portfela.

Kolejne 25% portfela jest inwestowane w bitcoiny, a pozostałe 5% w okazje związane z infrastrukturą Bitcoina, w miarę ich pojawiania się. 

Zalety BitcoinWorldWide Smart Portfolio

Inwestorzy dostrzegli sukces kryptowalut i chcieli móc w nie inwestować. Często są jednak niezdecydowani ze względu na występującą zmienność i ryzyko. 

BitcoinWorldWide Smart Portfolio firmy eToro oferuje wartość dodaną, umożliwiając inwestorom ekspozycji na kryptowaluty, a jednocześnie zmniejszając ryzyko ze względu na zdywersyfikowany portfel. Dlatego też portfel ten może również odpowiadać tradycyjnym inwestorom chcącym zaangażować się w kryptowaluty poprzez zdywersyfikowany mechanizm.

Kolejną zaletą jest dywersyfikacja portfela bez rezygnacji z potencjału wzrostu. W portfelu znajdują się aktywa, które nie tylko równoważą rynek kryptowalut, ale również go uzupełniają. W związku z tym firmy zaangażowane w łańcuch wartości Bitcoina mogą zyskiwać zarówno, gdy Bticoin ma się dobrze, jak i wówczas, gdy jego wartość spada. 

BitcoinWorldWide Smart Portfolio firmy eToro jest jednym z ponad 40 Smart Portfolios oferowanych na platformie eToro. Więcej na temat Smart Portfolios można przeczytać tutaj.

Zainwestuj w BitcoinWorldWide Smart Portfolio

67% rachunków inwestorów detalicznych inwestujących w kontrakty CFD za pośrednictwem tego dostawcy przynosi straty pieniężne. Klienci powinni zastanowić się, czy mogą sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

Smart Portfolios to usługa zarządzania portfelem świadczona przez spółkę eToro Europe Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Smart Portfolios nie należy traktować jak funduszy ETF bądź funduszy hedgingowych.

Inwestowanie w kryptoaktywa nie podlega nadzorowi w niektórych krajach Unii Europejskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Brak ochrony konsumentów. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.