Úvod: Sjednocené poplatky za převod do dalšího dne ve všech kategoriích

Uvědomte si prosím, že změny poplatků se vždy týkají otevřených pozic. Poplatky mohou být aktualizovány v kterémkoliv čase bez předchozího upozornění, v závislosti na podmínkách na trhu. Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat tuto stránku poplatků eToro, abyste měli aktuální informace o posledních poplatcích.

Na eToro se trvale snažíme zlepšovat vaše obchodní zkušenosti tím, že vám nabízíme obchodní platformu, která funguje transparentně, a zároveň udržujeme snadno použitelné rozhraní. Jednou z cest ke splnění tohoto cíle je sjednocení mnoha poplatků u různých aktiv za převod do dalšího dne nebo přes víkend pomocí jednoduchého vzorce pro každou třídu aktiv. Tímto způsobem můžete snadno přesně určit poplatky, které budete platit, a budete mít jasný přehled o svých financích na platformě.

Zatímco cenné papíry, ETF a kryptoměny jsou na eToro nakupovány a prodávány obchodníkům vlastnícím podkladová aktiva (pro dlouhé, nepákové pozice), další aktiva a pákové nebo krátké pozice jsou obchodovány formou CFD, jež podléhají poplatkům za převod.

Vezměte prosím na vědomí: Nové poplatky platí od 8. července 2018.

Co dělá eToro?

Sjednocujeme poplatky mezi různými třídami aktiv pomocí jednoduchého vzorce pro specifické skupiny. Namísto vyhledávání, jak vypočítat poplatky za převod do dalšího dne pro každé z aktiv, mohou nyní obchodníci využít jednoduchý vzorec pro mnohem větší skupinu nástrojů.
Doporučení: Když otevřete obchod s CFD, noční a víkendové poplatky se objeví dole ve vyskakovacím okně „Open Trade“ (otevřít obchod).

Overnight Fee

Jak se vypočítávají poplatky?

Vzorec se liší podle jednotlivých tříd aktiv. Poplatky jsou kalkulovány podle tržních podmínek a mohou se denně měnit, sazba platí až do další kalkulace. Zde je rozpis nových vzorců:

Indexy
Pro pozice NÁKUPU (dlouhé): (Jednotky * Cena) * (3 % + LIBOR)/365
Pro pozice PRODEJE (krátké): (Jednotky * Cena) * (3 % – LIBOR)/365

Pro dlouhé pozice v zásadě platí, že vezmeme počet nakoupených jednotek, vynásobíme jej přirážkou eToro k měsíční sazbě LIBOR (mezinárodní průměrná úroková sazba, za niž si banky půjčují peníze) v čase kalkulace. Výsledek se dělí 365, aby to odpovídalo dennímu poplatku. Pro krátké pozice se sazba LIBOR odečte od přirážky eToro.

Například: Anna zakoupí 1 jednotku indexu SPX500 (s cenou 2 500 USD) a současný LIBOR činí 1,9597 %.
Rovnice pro výpočet: (1 * 2 500 USD) * (3 % + 1,9597 %)/365 = 0,3397 USD

Poplatek za převod do dalšího dne bude činit pro tuto pozici 0,3397 za noc.

Spotové kovy a měny
Pro NÁKUPNÍ (dlouhé) pozice: (Jednotky * Cena) * (MU /365) + (Jednotky * sazba Tom-Next)
Pro PRODEJNÍ (krátké) pozice: (Jednotky * Cena) * (MU /365) – (Jednotky * sazba Tom-Next)

Pro dlouhé pozice se počet jednotek násobí jednotkovou cenou a pak se násobí denním vyjádřením roční přirážky eToro (MU), která činí 1,5 % pro spotové kovy a 1 % pro měny. Počet jednotek se pak násobí sazbou Tom-Next, což je standardní krátkodobá sazba pro obchodování se spotovými kovy a cizími měnami. Pro krátké pozice se část rovnice „počet jednotek vynásobený sazbou Tom-next“ odečte od poplatku.

Například: Bob nakupuje 1 jednotku zlata (o ceně 1 300 USD) a současná sazba Tom-next činí 0,07 USD.
Rovnice pro výpočet: *(1,5 %)/365 + (1 * 0,07 USD) = 0,1234 USD

Poplatek za převod do následujícího dne tedy u této pozice vychází 0,1234 USD.

Spotová energie

eToro nabízí spotové ceny CFD na ropu a zemní plyn, abyste si mohli otevírat pozice, které nejsou předmětem smluv, jež pozbývají platnosti.

Cena spotového CFD je odvozena od dvou očekávaných kontraktů futures na podkladovou komoditu. Kontrakt futures těsně před dobou vypršení se nazývá Front (první). Kontrakt futures s druhou nejbližší dobou vypršení se nazývá Next (další). Jakmile předchozí kontrakt vyprší, naše nabídková cena se vyrovná měsíčnímu kontraktu front. Jakmile měsíční kontrakt Front vyprší, stane se měsíční kontrakt Next měsíčním kontraktem Front.

Mezi těmito dvěma body pozbytí platnosti se cena postupně posouvá po křivce od ceny Front k ceně Next, bez ohledu na tržní síly. K vyrovnání případného zisku nebo ztráty z tohoto pohybu obsahují poplatky eToro za přesun ropy a zemního plynu do dalšího dne opravnou položku, která připisuje nebo upisuje jednodenní pohyb po této křivce.

Pro NÁKUPNÍ (dlouhé) pozice: -{[(Přirážka % * Cena) / 365] + [1/NumDays * (Next – Front)]} * Jednotky

Pro PRODEJNÍ (krátké) pozice: –{[(Přirážka % * Cena) / 365] – [1/NumDays * (Next – Front)]} * Jednotky

K aktuální ceně nástroje (například ropy) se přičítá roční procentní přirážka a pak se dělí 365, aby odrážela denní sazbu. Pro dlouhé pozice přičítáme výsledek rovnice, v níž je 1 dělena počtem dní mezi daty ukončení současného (front) a příštího kontraktu na příslušný spotový energetický nástroj, vynásobeno rozdílem mezi cenami obou kontraktů. Výsledné číslo je pak vynásobeno počtem jednotek v pozici, aby odráželo poplatek za převod do následujícího dne. Všechna záporná čísla znamenají poplatek, kladná čísla znamenají kredit.

Kateřina nakupuje jednu jednotku ropy. Současná cena je 65 USD a současná přirážka činí 2,5 %. Současný kontrakt vyprší za 22 dní a cena ropy v něm činí 64 USD. Následující kontrakt vyprší za 52 dní a cena ropy v něm činí 67 USD.

Rovnice pro výpočet: –{[(0,025 * 65) / 365] + [1/30 * (67 – 64)]} * 1

To znamená, že poplatek za převod pozice do následujícího dne činí –0,1044 USD

Vezměte prosím v úvahu: Výše uvedené vysvětlení odpovídá vzestupné křivce futures. Poplatky za nákup a prodej na sestupné křivce jsou obrácené.

Jak vás to ovlivní?

Poplatky platí pro všechny vaše měnové, indexové a komoditní pozice, které držíte do následujícího dne nebo přes víkend. Poplatek za převod do následujícího dne je jasně zobrazen pro každou pozici při jejím otevření.

Uvědomujeme si, že ne všichni naši obchodníci si manuálně vypočítávají poplatky za převod do následujícího dne pro každou ze svých pozic. Protože však jednou z našich nejzákladnějších hodnot je transparentnost, chceme, abyste rozuměli, jak se vypočítávají naše poplatky. Doufáme, že nyní lépe rozumíte našim poplatkům a už víte, že nejde o libovolné číslo přidané k vašim pozicím, ale že se jedná o poplatek vypočtený pomocí standardních oborových sazeb.

Váš kapitál je vystaven riziku. Toto není investiční poradenství. Obchodování s CFD.