Co je to volatilita a proč je důležitá pro investory?

Volatilita je využívána trhy jako měřítko pohybu ceny aktiva a odráží úroveň rizika spojeného s daným aktivem nebo trhem. Při pohledu na volatilitu daného trhu mohou investoři získat cit pro úroveň rizika, které je v současnosti s tímto trhem spojeno tak, jak je měří nálada investorů kterýmkoliv z obou směrů. Obecně platí, že velké výkyvy volatility trhu odrážejí krátkodobou a střednědobou nejistotu, zatímco trhy s nízkou volatilitou jsou považovány za spolehlivější, stabilnější a bezpečnější, což představuje příležitosti k dlouhodobým investicím. Volatilita je pro investory klíčová, protože jim může pomoci identifikovat klíčové příležitosti a také vstupní a výstupní body na trhu. Čím větší je volatilita trhu, tím větší jsou potenciální příležitosti pro investory, zejména pokud obchodují v kratších časových úsecích nebo chtějí tohoto trhu využít.

Investujte nyní

Měření volatility a pochopení příležitosti

Pochopení, jak funguje volatilita a co znamená pro trhy, je nesmírně důležité, abyste mohli přijímat chytřejší investiční rozhodnutí. Pochopení, jak a proč volatilita ovlivňuje trhy, Vás může nejen podpořit při hledání nových příležitostí, ale může také posloužit k ochraně Vašich současných otevřených pozic a ke zlepšení strategie řízení rizik. Jedním z nejpoužívanějších měřítek tržní volatility je Index volatility CBOE nebo VIX. Jedná se o jeden z nejspolehlivějších ukazatelů volatility na trhu a je používán investory po celém světě jako ukazatel aktuálních tržních podmínek. Index volatility VIX v reálném čase měří krátkodobou volatilitu trhu na základě obchodních modelů zvaných „puts“ (právo prodat) a „calls“ (právo koupit) v rámci indexu S&P 500 opčního trhu cenných papírů USA. S&P 500 je dostatečně širokým indexem, který dokáže poskytnout přehled celkové nálady vůči americkým akciím i s kontextem. Nejzkušenější obchodníci a investoři sledují změny v systému VIX pravidelně jako vodítko pro tržní podmínky a jako systém včasného zisku před obdobím zvýšené volatility.

Proč může být volatilita dobrá pro investory

Existuje důvod, proč je VIX někdy označován jako „index strachu“, jelikož trhy obecně dávají přednost stabilitě a relativně předvídatelným pohybům na trhu na rozdíl od větších cenových výkyvů, které by mohly dramaticky ovlivnit portfolia a dlouhodobé pozice. Protože VIX je přesnou interpretací nálady investorů (a protože nálada na americkém akciovém trhu ovlivňuje tolik dalších globálních trhů), investoři jej mohou využít jako měřítko pro identifikaci tržních příležitostí. Například vzestup hodnoty VIX může znamenat krátké obchodní příležitosti na trzích jako je Wall Street, v hlavních měnách jako papírový dolar nebo v jednotlivých cenných papírech jako Amazon nebo Facebook.

Jaký typ událostí může způsobit zvýšenou volatilitu trhu?

Různé trhy jsou ovlivňovány různými způsoby při globálních událostech, které mohou spustit zvýšení volatility. Pochopení, jaké typy tržních událostí a zveřejněných dat je nutno sledovat u jednotlivých tříd aktiv, Vám pomůže předvídat vzestup volatility trhu a nalézat klíčové obchodní nápady. Následuje několik typů tržních událostí a zveřejněných hlavních dat, které mohou vést k vyšší volatilitě na trzích.

Devizy

Forexové trhy patří k nejlikvidnějším trhům na světě s obrovskými denními objemy obchodovanými po celém světě. Měny mohou být ovlivňovány řadou událostí, jako jsou politické otřesy, přírodní katastrofy a změny v hospodářské politice. Události, na které je potřeba se zaměřit, zahrnují:

 • Změny v politických osudech včetně voleb, referend, významných rezignací a politických projevů
 • Rozhodnutí centrální banky o úrokových sazbách, zavedení nové měny a stimulační balíčky
 • Zveřejněná data, například údaje o nezaměstnanosti, údaje o inflaci a HDP

Akcie

Volatilita cen akcií se může snížit řadou faktorů, jako jsou změny v legislativě týkající se určitého odvětví, změnou obchodních tarifů, firemními novinkami apod. Události ovlivňující volatilitu často zahrnují:

 • Změny ve vlastnictví nebo vedení společností, fúze a akvizice a zavádění nových produktů nebo služeb
 • Údaje o výnosech společnosti, například vánoční výdělky v maloobchodním sektoru
 • Makroekonomické události, jako jsou změny dostupnosti dodavatelského řetězce, hlavní finanční zprávy a změny v obchodních postupech

Indexy

Indexy mohou být obzvláště citlivé na změny volatility a jsou ovlivňovány záležitostmi jako politická nejistota, změny hospodářské politiky a hlavní zprávy týkající se konkrétních odvětví nebo sektorů. Sledujte události ovlivňující volatilitu jako:

 • Zveřejněná ekonomická data, například údaje o nezaměstnanosti, údaje o inflaci a HDP
 • Významné události, které mají dopad na určitý sektor společností zahrnutých do indexu
 • Změny měnové politiky vlády, zejména v oblasti obchodu nebo úrokových sazeb

Komodity

Komodity jsou také velmi citlivé na zvyšování volatility a existuje řada faktorů, které je třeba vzít v úvahu v závislosti na aktivu, s nímž jste se rozhodli obchodovat. Mezi největší hybatele tržních pohybů komodit patří:

 • Významné změny v nabídce a poptávce v rámci sektoru
 • Přírodní katastrofy jako sucha, záplavy, nemoci nebo špatné sklizně
 • Měnící se globální ekonomické výhledy a politické nepokoje

Kryptoaktiva

Kryptoměny patří mezi nejvolatilnější trhy na světě a obecně zaznamenávají větší cenové pohyby v kratším časovém horizontu než většina ostatních finančních nástrojů. Události, které ovlivňují pohyby cen kryptoměn, zahrnují:

 • Jakékoliv novinky týkající se potenciální regulace vlády nebo centrální banky
 • Události/neshody v komunitě blockchainu, které mohou vést k hardforku
 • Masivní hackerské útoky na burzy kryptoměn nebo na poskytovatele digitálních peněženek

Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku volatility trhu mohlo být některých z cen už dosaženo a některé scénáře už mohly být odehrány. Toto není investiční poradenství.

Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní neregulovaný investiční produkt. Investoři z EU nejsou chráněni. Váš kapitál je vystaven riziku.

CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 65 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste uvážit, zda opravdu chápete, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit přijmout tak vysoké riziko ztráty peněz.