Kompletní glosář ke kryptoměnám a technologii blockchainu

Blockchainová revoluce uvedla do dnešního světa mnoho nových postupů, nejvíce se týkají kryptoměn. Stejně jako u většiny nových technologií se i terminologie blockchainu a kryptoměn neustále vyvíjí a mění, neustále přibývají nové a nové fráze. Proto jsme sestavili tento šikovný glosář používaných technických termínů, abychom vám umožnili lépe pochopit jazyk blockchainu a pomohli vám zvládnout jeho žargon.

#

51% Attack – Útok, tento výraz popisuje situaci, při níž se v jednom místě soustřeďuje příliš velký výkon blockchainové sítě. Uživatel nebo skupina uživatelů ovládající 51 % systému jím může záměrně manipulovat nebo neúmyslně uskutečnit konfliktní transakce, které mohou ohrozit celý systém.

A-C

Airdrop – Výsadek, šíření tokenů operátorem sítí kryptoměny. Tokeny jsou buďto posílány všem držitelům kryptoměny zdarma nebo je jejich poslání podmíněno nějakým druhem aktivity, například propagováním kryptoměny na sociální síti.

Altcoin – Jakékoliv jiné kryptoměně než bitcoin se říká altcoin (zkratka „alternative coin“). Po celém světě se obchoduje se stovkami altcoinů, včetně XRP, NEO, Stellar a mnoha dalších.

ASIC – Zkratka pro „Application Specific Integrated Circuit“ (integrovaný obvod specifický pro aplikaci). ASIC je čip navržený speciálně pro určitý úkol. Ve světě blockchainu se obvykle vztahuje k čipům vyvíjeným k provozu na těžařských počítačích a je považován za nadřazený CPU i GPU.

Bitcoin – První a největší kryptoměna (co do tržní kapitalizace). Bitcoin byl spuštěn v roce 2009 jako decentralizovaná měna, založená na technologii blockchainu. Je to první reálné využití blockchainu na světě. Bitcoin byl vytvořen osobou nebo skupinou osob identifikujících se pod pseudonymem Satoshi Nakamoto.

Blockchain – Decentralizovaná síť, postavená z nepřetržitého řetězce kódových segmentů o předdefinované velikosti (bloků). Všechny transakce na síti jsou ukládány ve veřejné účetní knize (public ledger), která existuje na celé síti, což znamená, že k autorizaci transakcí na síti není zapotřebí ústřední server.

Cold storage – Studené úložiště, bezpečnostní opatření pro ukládání kryptoměn v prostředí offline. Může se jednat o zálohovací zařízení (například o USB flash disk) nebo o papírovou peněženku.

Consensus – Konsensus, protože je na veřejné blockchainové síti simultánně ukládáno velké množství dat v různých místech sítě, členové chtějí mít tutéž kopii těchto kódových segmentů (například veřejné účetní knihy) napříč celou sítí.

Cryptocurrency – Kryptoměna, první významná aplikace blockchainu, je měnou navrženou bez centrálního vlastnictví, u níž jsou každý token a každá transakce unikátně zakódovány. Technologie blockchainu je infrastrukturou, která umožňuje ukládání kryptoměn a směnu tokenů po síti.

D-H

DAO – zkratka pro Decentralizovanou autonomní organizaci. Tento termín popisuje organizaci, která používá ke své správě postupy blockchainu, jako například chytré kontrakty, aniž by potřebovala centrální autoritu.

Dapps – Zkratka pro decentralizované aplikace. V podstatě se jedná o programy, které využívají blockchain k vytvoření jakéhokoliv typu aplikace, která běží na decentralizované síti.

Digital signature – Digitální podpis, běžný termín používaný k identifikaci jednotlivé osoby nebo akce na internetu. V blockchainu se obvykle vztahuje k unikátnímu identifikátoru danému určitému uživateli, tokenu nebo transakci.

Fork – Rozdělení, protože je blockchain decentralizován, každá změna v síti musí být odsouhlasena jejími uživateli, aby se mohla uskutečnit. Pokud sdostatek uživatelů odsouhlasí aktualizaci nebo změnu kódu, rozšíří se po celé síti. Změna, která stále ještě podporuje starší verze sítě se nazývá Soft Fork (měkké rozdělení), zatímco změna, která je učiní zpětně nekompatibilními, nazývá se Hard Fork (tvrdé rozdělení). Když dojde k rozdělení komunity ohledně tvrdého rozdělení, může to vyústit ve vytvoření úplně nové, paralelní blockchainové sítě. To se stalo například při vytvoření Bitcoin Cash a Ethereum Classic.

Genesis block – Zdrojový blok, první blok kódu vytvořený v blockchainové síti.Hash – Hašování, postup použití algoritmu k přidání „digitálního otisku prstu“ k některému datovému úseku. Při ukládání informací na blockchain se hašování použije k vytvoření unifikované formy identifikačních bloků kódu, jejich převedením na řadu číselných a alfanumerických znaků o fixní velikosti.

I-M

ICO – Initial Coin Offering (Prvotní nabídka digitální měny). Tento termín popisuje situaci, při níž společnost zvyšuje objem svých finančních prostředků vydáváním tokenů kryptoměny prodávaným prvním investorům za fixní cenu.

Ledger – Účetní kniha, digitální deník všech transakcí uskutečněných na určité blockchainové síti. Kopie účetní knihy jsou ukládány po celé síti a jsou neustále aktualizovány, aby si vzájemně odpovídaly, takže transakce mohou být ověřovány kýmkoliv na síti.

Lightning Network – Blesková síť, řešení „vyšší úrovně“, navržené k masivnímu zvýšení rychlosti procesního času transakcí na blockchainové síti. Lightning Network vytváří síť P2P k uskutečňování transakcí, než je začne vysílat k zápisu do implicitní veřejné blockchainové účetní knihy.

Liquidity – Likvidita, snadnost, s níž může být konkrétní kryptoměna směněna za hotovost. Likvidita je závislá na mnoha faktorech, včetně nabídky a poptávky a procesních transakčních časů.

Mining – Těžba, praxe alokování výkonu počítače k uskutečnění transakcí na síti a odměňování za tuto službu tokeny. Každá transakce je zakódována rovnicí, která vyžaduje ke svému zpracování významný výpočetní výkon. Těžaři, kteří vyřeší tuto rovnici nejdříve, čímž umožní uskutečnění transakce, jsou odměněni drobným poplatkem.

Mining pool – Těžařský pool, struktura vytvořená skupinou těžařů za účelem zpracování většího množství transakcí a získání větší odměny. Finanční prostředky jsou pak rozděleny mezi členy poolu.

N-P

Node – Uzel, počítač v síti, který pracuje s kopií účetní knihy blockchainu. Tyto uzlové počítače jsou rozprostřeny po síti, aby jí pomáhaly udržovat decentralizovanou formu.

Paper wallet – Papírová peněženka, řešení pro tzv. studené úložiště, které je považováno za jeden z nejbezpečnějších způsobů ukládání kryptoměn. Paper wallet lze vytisknout na jakémkoliv počítači a přitom obsahuje unikátní veřejný i osobní klíč uživatele, zakódovaný do podoby QR kódu. Když si uživatelé přejí získat přístup ke svým finančním prostředkům, postačí, když oskenují svou papírovou peněženku.

Peer-to-Peer (P2P) – Praxe sdílení informací v určité síti přímo mezi dvěma stranami, bez nutnosti serveru, přes který data procházejí.

Private Key – Osobní klíč, každý uživatel na síti má svůj osobní klíč. Osobní klíč zná pouze uživatel a lze jej přirovnat k heslu.

Proof of Stake – Důkaz vkladu, metoda, která určuje, kteří uživatelé jsou oprávněni přidat nové bloky do blockchainu a tedy získat těžební poplatek. S využitím této metody mezi uživateli účastnícími se procesu těžby budou ti s více tokeny upřednostněni před těmi s menším množstvím tokenů.

Proof of Work – Důkaz práce, Proof of Work je podobnou koncepcí jako zmiňovaný Proof of Stake, protože se používá k rozhodnutí, který z uživatelů je oprávněn vytvořit blok. Avšak při metodě Proof of Work je způsobilost určena digitálním výkonem a nikoliv digitálním majetkem těžaře.

Public Key – Veřejný klíč, jestliže může být výše zmiňovaný osobní klíč přirovnán k heslu, pak je veřejný klíč typem uživatelského jména, které mohou vidět všichni uživatelé ve veřejné účetní knize.

S-W

SegWit – zkratka pro „Segregated Witness“ (oddělené dosvědčení), tento termín se vztahuje k řešení, které zrychluje blockchainovou síť. SegWit může být potenciálně zaveden do blockchainové sítě jako soft fork a zlepšit její funkce bez nutnosti vytvořit novou měnu nebo zpětně způsobit nekompatibilitu.

Smart Contract – Chytrý kontrakt, algoritmus využívající technologii blockchainu k automatickému vytvoření určitého kontraktu. Když jsou dodržena ustanovení chytrého kontraktu, je uskutečněn a zúčastněné strany jsou odměněny v souladu s ustanoveními kontraktu. Chytré kontrakty si získaly oblibu v blockchainové síti Ethereum.

Token – Jednotlivá mince ve vztahu ke specifické blockchainové síti, reprezentující její měnu a udávající hodnotu transakcím uskutečněným v rámci sítě. Například token Litecoinové sítě se nazývá LTC.

Transaction Fee – Transakční poplatek, protože transakce uskutečňované na blockchainové síti vyžadují značný digitální výkon, těžaři v síti soutěží o právo realizovat transakci tím, že alokují výkon svého počítače. Těžař, který dokončí její realizaci, obdrží transakční poplatek.

Wallet – Peněženka, program online nebo původní klientův program, který uživatelům umožňuje ukládat, převádět a sledovat svou bilanci. Různé peněženky podporují různé kryptoměny a mnohé peněženky nabízejí podporu různým kryptoměnám na jedné platformě.

Whitepaper – Bílá kniha, dokument, který slouží jako zpráva nebo příručka ke komplexnímu problému. Ve světě kryptoměny se bílé knihy používají jako prostředek zveřejnění blockchainové sítě nebo oznámení o plánované a/nebo zamýšlené struktuře kryptoměny.

Kurzy kryptoměn mohou kolísat v širokém rozsahu, a proto nejsou vhodné pro všechny investory. Na obchodování s kryptoměnami nedohlíží žádný regulační orgán Evropské unie. Váš kapitál je vystaven riziku. Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely, a neměl by být považován za rady pro investování.