Průvodce Prvními kryptoměnovými nabídkami od eToro

Seznamte se s ICO

S kořeny v Bitcoinu se odvětví technologie řetězení bloků (blockchain) rozvíjí fenomenálním tempem. Není to však jen tato technologie, co se rychle rozvíjí. Stejně tak rychle se vyvíjí financování nových podniků a příležitosti pro investory kolem ní.

Stačí strávit několik hodin na libovolném onlinovém fóru o kryptoměnách a rychle vás musí napadnout, že svět akcií velkých technologických společností a prvních veřejných nabídek je obnošená vesta. Pro mnohé lidi je nejžhavějším tématem digitálního světa současnosti investování do nových kryptoměn a hromadné financování (crowdfunding) vznikajících projektů v této oblasti.

Místo IPO (první veřejná nabídka) si dosaďte ICO (první kryptoměnová nabídka). Přesně tak. ICO znamená Initial Coin Offerings a v podstatě se jedná o hromadné financování začínajících podniků a iniciativ na bázi kryptoměn. Poskytuje možnost investovat do nového kryptoměnového projektu zakoupením „žetonů“. Tým nového podniku následně získané peníze využije k rozvoji svého nápadu do plně funkčního produktu. A investor z toho může těžit v podobě raketového růstu hodnoty svých žetonů. Taková je alespoň představa.

První kryptoměnové nabídky nabírají rychlost již asi dva roky a vytvářejí slušně veliká investiční čísla. Stojí však skutečně za vaši pozornost a, co je důležitější, za investici?

Náš průvodce vám poskytne pohled do ekosystému ICO pro lepší představu o strategiích investování v oblasti kryptoměn. Podíváme se na dramatický vzestup oblíbenosti ICO, vysvětlíme typický postup ICO a upozorníme vás na podvody a úskalí, na která lze v tomto neregulovaném prostředí narazit. Ze všeho nejdříve se však podívejme na základy, které by měl znát každý, kdo pomýšlí na investování v oblasti kryptoměn.

Základy ICO – 10 věcí, které musíte vědět

  1. Vzájemné výhody

První kryptoměnová nabídka je pro ambiciozní začínající podniky v oblasti kryptoměn skvělým způsobem získání značných finančních prostředků, které jim pomohou rozvinout svůj obchodní nápad. Pri investory se také případně jedná o skvělý způsob vložení peněz do nového podnikatelského záměru v počátečním stádiu za nízkou cenu a prodat se ziskem, pokud nový podnik zaznamená zářivý úspěch.

  2. ICO versus IPO

První kryptoměnové nabídky (ICO) jsou často přirovnávány k prvním veřejným nabídkám (IPO), asi proto, že to druhé představuje známou a zavedenou koncepci. Ve skutečnosti se od sebe však dost liší. Obecně řečeno při získávání žetonů prostřednictvím ICO se nestáváte spolupodílníky na společnosti, jako je tomu v případě IPO. V tomto smyslu se nejedná o akcie. Co získáváte, jsou žetony za cenu, která se může ukázat velmi nízkou.

  3. Hromadný prodej

Vzhledem k tomuto zřetelnému rozdílu mezi ICO a IPO, neboli vzhledem k hromadnému financování, se někdy o ICO mluví jako o hromadném prodeji (crowdsale). Společnost prodává své vlastní kryptoměnové žetony jako prostředek k získání financí, obvykle směnou za obnos v měně Bitcoin, Ethereum nebo americký dolar.

  4. První

Obecně je za první projekt, který použil ICO, považován Mastercoin v roce 2013, který získal prodejem svých vlastních žetonů Bitcoiny v hodnotě 5 milionů dolarů.

  5. Největší

Mnoho společností rychle následovalo příklad úspěšného ICO projektu Mastercoin. Projekt Ethereum získal v roce 2014 18 milionů dolarů. Platforma řízení podniků na bázi Etherea, Aragon, získala v květnu 2017 během pouhých 15 minut spuštění své ICO téměř 25 milionů dolarů. Jen o měsíc později se však projektu Bancor, který představuje protokol pro vytváření takzvaných chytrých žetonů, podařilo získat neuvěřitelných 150 milionů dolarů. A rekordy budou padat i nadále!

  6. Jak to funguje

Pokud chce začínající firma získat peníze s využitím ICO, obvykle vypracuje plán v podobě seznamovací prezentace a soubor výchozích technických podmínek produktu, jakožto i prototypový zdrojový kód k získání určité počáteční hybnosti. Taková projektová dokumentace typicky vysvětluje koncepci, uvádí potenciální obchodní hodnotu, objem peněz potřebných ke spuštění projektu, počet virtuálních žetonů, které dostanou tým začínajícího podniku a první investoři, dobu spuštění ICO a tak dále.

  7. Nepovedené první kryptoměnové nabídky

Pokud se týmu začínajícího podniku nepodaří zajistit minimální financování potřebné k dalšímu postupu, jsou peníze vráceny těm, kteří projekt podpořili a ICO je považována za neúspěšnou. Tým se může samozřejmě pokusit svůj projekt vylepšit a ve chvíli připravenosti spustit další ICO.

  8. Pravidla a předpisy

Na rozdíl od IPO, ICO nepodléhají téměř žádné státní regulaci. To vedlo ke vzniku nepřehledné řady ICO, což může znamenat spoustu skvělých investičních příležitostí a zrychlený rozvoj technologie řetězení bloků jako takové, ale také napomáhá vzniku živné půdy pro bezohledné subjekty – hackery a podvodníky.

  9. Podvody

Optimistická čísla růstu u Bitcoinu a Etherea snadno přilákají pozornost. Každý by chtěl co nejdříve investovat do „příští velké věci“. Na takovéto naivitě a chamtivosti se rádi přiživí podvodníci. Dát dohromady pár vizuálně působivých webových stránek, naplnit je ambiciozní marketingovou prózou, vzít si vaše peníze a zmizet nepředstavuje překonávání mnoha překážek.

10. Bezpečná hra

Podvodnou stránkou ICO se ještě budeme zabývat. Prozatím zdůrazníme jen několik hlavních varovných signálů, na které je potřeba si dávat pozor při prozkoumávání ICO: uskutečnitelný projekt bude pravděpodobně disponovat realistickým rámcovým plánem, průhledností v podobě částí zdrojového kódu nebo beta verzí softwaru a ideálně nějakou mírou podpory nápadu ze strany nezávislé komunity. Pokud něco z toho schází, je na místě obezřetnost.

Krátká historie prvních kryptoměnových nabídek

Koncepce ICO je stále poměrně nová. První ICO, pro projekt Mastercoin, probíhala teprve v roce 2013. Na druhou stranu může v technologii řetězení bloků několik roků znamenat dlouhou dobu. Od roku 2013 jsme vskutku byli svědky trvalého růstu počtu ICO. V současnosti je každý měsíc po celém světě kolem dvaceti ICO, někdy i významně více, a vypadá to, že časem toto číslo poroste.

Od získání 5 milionů dolarů pro Mastercoin jsou rekordní čísla překonávána jedno za druhým. Projekt Lisk také získal 5 milionů dolarů, Waves 16 milonů dolarů a Brave dostal 35 milionů dolarů za necelých 30 sekund. Bancor, jak jsme se již zmínili, inkasoval úchvatných 150 milionů dolarů. Skoky jsou čím dál větší.

Svět ICO a technologie řetězení bloků však pravděpodobně nejvíce změnila ICO pro Ethereum v roce 2014. Tato konkrétní ICO získala 18 milionů dolarů – mnohem méně oproti současným objemům financování, ale v té době to bylo považováno za obrovskou sumu. Kryptoměna Ethereum uvolnila sílu inteligentních smluv. Tím se otevřely dveře nové vlně inovací a tím také kampaním ICO. Dalo by se říci, že se Ethereum stala distribuovanou platformou pro hromadné financování a získávání peněz jako takového.

Podvodníci

ICO pro Ethereum a následný stratosferický vzestup poptávky po jednotkách Ether vytvořil pro první nabyvatele žetonů obrovský potenciální zisk. V průběhu ICO se Ether prodávala za 0,5 milibitcoinu. Přesuňme se do doby o tři roky později a jejich cena je o omračujících 10 000 % vyšší.

Hodnota žetonů Augur zaznamenala po ICO zvýšení přibližně o 500 %. Není to sice stejná liga jako Ethereum, ale stále stojí za povšimnutí a takováto potvrzení začala podporovat názor, že Ethereum nebyla jenom jednorázový zázrak – mohla se rozjet šňůra příběhů úspěchu a nevýslovného bohatství čekajícího na ty, kteří jsou znalí věci. Kdyby tak…

Když kolem poletují taková čísla je prokletím lidské přirozenosti si pomyslet „co kdyby…“. A tak nezkušení obchodníci a nováčci v oblasti kryptoměn náhle zatoužili vložit 1000 liber do jakékoliv příští ICO v naději, že to z nich udělá milionáře; když ne přes noc, tak do roka.

Při takové iracionální poptávce na základě emocí vždy vzniká pravděpodobnost výskytu nemalého počtu bezohledných jedinců připravených takové situace využít ve svůj prospěch. V krajině ICO bylo pro takové lidí relativně snadné se zachovat právě tímto způsobem. Jednoduše vyšperkují lákavé webové stránky a prošpikují je superlativy, které mají zmást nic netušícího nováčka a zapůsobit na něj. Než se nadějete, mohou dokázat nashromáždit několik set investovaných bitcoinů, zavřít krám a zmizet.

To je moment, kdy jakékoliv přirovnávání ICO k IPO může být nesmírně nebezpečné. IPO jsou důkladně regulovány státem. Společnost, která chce uspořádat IPO, musí vypracovat množství podkladů a projít četnými fázemi jejich předkládání a kontrol, než může případně uvolnit akcie na trhu s cennými papíry. Hromadné financování kryptoměn je zcela nové a v převážné míře státem nedotčené.

Věci se zlepšují a seriózní začínající podniky usilující dnes o spuštění ICO budou většinou hodně pracovat na tom, aby prokázaly svoji věrohodnost a potenciál. Často evidují přispívání členů svých komunit k budoucímu proplacení. Pro přístup k takovým penězům potřebují jejich majitelé několik soukromých klíčů, přičemž jeden z takových klíčů může patřit důvěryhodné a nezávislé třetí straně. Také mohou pro svoji společnost založit právnickou osobou a vypracovat pro ICO podrobné závazné podmínky.

Pokud chcete využít nějakou ICO, důrazně doporučujeme postupovat s maximální obezřetností a před vynaložením prostředků provést vlastní rozsáhlý průzkum.

Investiční strategie

Ve většině případů se kryptožetony, které jsou k dispozici během ICO, prodávají za pevnou cenu – obvykle v bitcoinech nebo amerických dolarech. Jak lze očekávat, tato cena bývá s ohledem na velkolepost plánů pravděpodobně velmi nízká. Konec konců má tým za ICO zatím jen velmi malou hodnotu a spoléhá na vaši důvěru a víru v jeho schopnosti jakožto v nápad projektu jako takový, aby získal peníze, který potřebuje k dalším činnostem. Pokud získá potřebný obnos a rozvine svůj nápad do životaschopného produktu se skutečnou hodnotou, můžete zaznamenat značné zvýšení ceny svých žetonů. To se však nerozumí samo sebou.

CoinMarketCap uvádí téměř 1000 kryptoměn. Konzervativní odhady by proto mohly uvádět celkový počet současně spuštěných nebo zamýšlených kryptoměnových projektů řádově v tisících. Dá se předpokládat, že ne všechny z těchto projektů to dotáhnou do stádia hotového funkčního produktu nebo dotvořené a osvědčené ucelené koncepce, nemluvě o obrovském úspěchu. Takže kolik neúspěšných projektů připadne na jeden velký příběh úspěchu, jakými jsou Bitcoin a Ethereum? 100? 1000? To jednoduše nevíme. Pokud však dychtíte po investování do těchto velmi počátečních fází podnikání, znamená to, že je potřeba ICO vybírat pečlivě, usilovat o rozumnou rozmanitost a počítat s tím, že z většiny iniciativ nice nebude.

Při tolika neznámých se domníváme, že mnoho obchodníků v oblasti kryptoměn bude pravděpodobně svůj apetit investovat do ICO vyvažovat pokračováním v obchodování a investování do vznikajících i již zavedenějších subjektů v oblasti kryptoměn. Stovky projektů mají již nyní za sebou počáteční stádium finančních sbírek a některé jsou samozřejmě na vrcholu hlavního proudu pozornosti. Bitcoin, Ethereum a podobné zaznamenaly výbušný růst hodnoty a ačkoliv jejich nestálost snižuje do určité míry vzrušení, stále mohou představovat příležitosti možného zisku, ať již z krátkodobých obchodů nebo dlouhodobých investic.

Obchodujte s Bitcoinem

Zdroje

Pokud se chystáte podnikat další kroky směrem k investování v rámci ICO nebo urychlit rozvoj svých širších znalostí o kryptoměnách a řetězení bloků, existuje řada vynikajících zdrojů, z kterých můžete čerpat.

V první řadě má eToro svoji zcela vlastní komunitu pro kryptoměny. V rámci naší celosvětové sítě 6 milionů uživatelů máme mnoho velmi zkušených obchodníků s kryptoměnami, kteří denně online odkrývají své znalosti a nadšené názory. Začněte tím, že se podíváte se na naše informační kanály Bitcoin a Ethereum a stránky trhů, kde se s nimi obchoduje.

Vynikající informace a údaje z průzkumů najdete i na následujících webech:

Tento obsah je určen pouze pro informativní a vzdělávací účely a nelze jej považovat za investiční poradenství ani doporučení.

Výsledky dosažené v minulosti nejsou ukazatelem budoucích výsledků. Každé obchodování zahrnuje rizika. Riskujte pouze kapitál, který můžete postrádat.