Se mot Kina i jakten på aksjevekst

Aksjemarkedene har generelt vært gode i 2021, og verdensøkonomien gjenåpnes gradvis. I første halvdel av året ga MSCI All Country World Index (ACWI) en vekst på 12,30 %. MSCI ACWI representerer aksjer i både utviklede markeder og vekstmarkeder. Samtidig ga S&P 500-indeksen 15,25 % for den samme perioden.

Selv om det er enighet om at aksjemarkedene som helhet bør levere gode resultater i andre halvår etter hvert som økonomiene fortsetter å åpne igjen, virker det som noen av de mest attraktive mulighetene akkurat nå ligger i Asia. Spesielt kinesiske aksjer ser ut til å gi gode muligheter for øyeblikket.

Dette er et område i aksjemarkedet som mange investorer mangler eksponering mot. I dag har kinesiske aksjer kun 4,85 % vekting i MSCI ACWI, til tross for at Kina utgjør nesten 20 % av verdens befolkning og det nest høyeste BNP-nivået globalt. Kina er med andre ord betydelig underrepresentert i de globale finansmarkedene.

Kina opplever en sterk økonomisk oppgang

For det første skiller Kina seg ut som et land med sterk økonomisk oppgang etter COVID-19. I første kvartal 2021 genererte Kinas økonomi en rekordvekst på 18,3 %. I andre kvartal styrket økonomien seg med 7,9 %. Til sammenligning økte USAs økonomi med 6,4 % i K1, og forventes å ha vokst til rundt 9 % i K21. «Kinas økonomi opprettholdt en jevn oppgang i produksjonen og etterspørselen,» meldte Kinas statistikkbyrå i en rapport om vekst i K2.

Økonomene regner med at Kinas sterke vekst vil fortsette, både resten av året og senere. Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer for eksempel at Kina skal få vekst på rundt 8,4 % i 2021 og 5,6 % i 2022 (mot 6,4 % og 4,9 % for USA).

En av grunnene til at Kinas økonomi fungerer bra nå, er at den kinesiske eksporten øker som følge av sterk global etterspørsel etter varer. I juni økte eksporten mye raskere enn forventet, med en økning på 32 % år mot år, noe som fjernet effekten av den globale halvledermangelen, problemer i forsyningskjeden og den midlertidige stengningen av Shenzhen havn.

Etterspørselen fra Kina er også sterk. Data fra Trip.com Group viser for eksempel at antall hotellbestillinger under Kinas Qingming-fest tidlig i april økte betydelig, sammenlignet med tidligere høytider. Det samme gjaldt kjøp av innenlands flybilletter2. Dette tyder på at mange forbrukere som har holdt seg hjemme under pandemien, nå er klare til å handle igjen.

Etter hvert som den kinesiske økonomien fortsetter å styrke seg, bør aksjer i en rekke sektorer dra fordel av det. I fjor sto en håndfull selskaper for majoriteten av avkastningen fra det kinesiske aksjemarkedet. Videre bør vi se en mer balansert markedsvekst.

Kinas teknologisektor vokser raskt

En annen grunn til å følge kinesiske aksjer akkurat nå er at det kinesiske aksjemarkedet har et høyt eksponeringsnivå i teknologisektoren. Store teknologiaktører som Alibaba, Tencent Holdings og Meituan står for rundt 30 % av MSCI China-indeksen.

Kinas teknologisektor forventes å vokse sterkt i 2021. E-handelsmarkedet i Kina forventes for eksempel å øke med nesten 20 % i år3. I takt med denne veksten i e-handel forventes det at mobile transaksjonsvolumer vokser i et tosifret tempo4, noe som vil øke FinTech-sektoren. I mellomtiden forventes det at salget av elektriske kjøretøyer i Kina vil øke med mer enn 50 %5 i 2021. Veksten i disse bransjene bør gi kraftig medvind for selskaper i teknologisektoren.

Kinesiske aksjer har underprestert i 2021

En tredje grunn til at kinesiske aksjer kan ha potensial for oppgang, er at de har underprestert så langt i år. Mens MSCI ACWI og S&P 500 returnerte henholdsvis 12,30 % og 15,25 % i første halvår, returnerte MSCI China-indeksen kun 1,89 %. Etter å ha underprestert på den måten kan det kinesiske markedet slå tilbake nå som det handles med en betydelig verdirabatt på det amerikanske markedet.

Når det gjelder årsakene til at kinesiske aksjer har underprestert, er mye knyttet til regulatorisk usikkerhet. Kinesiske myndigheter har i år slått ned på dominerende teknologiselskaper. Didi Global, som nylig ble notert på New York Stock Exchange, er et selskap som er blitt rammet. Kort tid etter at Didi ble børsnotert i slutten av juni, kunngjorde Kinas datasikkerhetsregulator, Cyberspace Administration of China (CAC), at de ville undersøke selskapet. CAC sa at formålet med undersøkelsen var å «beskytte nasjonal datasikkerhet» og å «beskytte offentlighetens interesser

Denne typen regulatoriske inngrep er en risiko du må ta med i vurderingen når du investerer i kinesiske aksjer, siden vi kommer til å se mer av dette i fremtiden. For langsiktige investorer kan imidlertid usikkerheten rundt regulering ha skapt en kjøpemulighet.

Slik kan du investere i kinesiske aksjer

Hvis du ønsker å øke eksponeringen mot Kina, kan du vurdere en av eToros Smart Portfolios. I dag har vi flere porteføljer som tilbyr eksponering mot kinesiske aksjer.

En slik Smart Portfolio er ChinaTech-porteføljen. Denne porteføljen, som er laget for å hjelpe langsiktige investorer med å tjene penger på den teknologiske transformasjonen Kina opplever i øyeblikket, gir eksponering mot et bredt spekter av ledende kinesiske teknologiselskaper som drar nytte av veksten i Kinas teknologibransje. Porteføljen omfatter blant annet Alibaba, Tencent Holdings, Meituan og JD.com.

Se ChinaTech-porteføljen

Kapitalen din er utsatt for risiko.

En annen Smart Portfolio som tilbyr eksponering mot Kina er ChinaCar-porteføljen. Denne strategien gir eksponering mot en rekke toppselskaper som utvikler elektroniske og selvkjørende biler i Kina, samt selskaper som er sterkt involvert i produksjon og design av slike biler. Aksjer i denne porteføljen inkluderer NIO, BYD, Great Wall Motor og Xpeng.

Se ChinaCar-porteføljen

Kapitalen din er utsatt for risiko.

Som alle våre Smart Portfolios er ChinaTech og ChinaCar fullt allokerte porteføljer som er svært diversifiserte, noe som betyr at de kan hjelpe investorer med å minimere aksjespesifikke risikoer. For de som ønsker porteføljeeksponering mot Kina, tilbyr eToros Smart Portfolios en innovativ og kostnadseffektiv måte å investere på.

Copy Trading er ikke et investeringsråd. Investeringsverdien kan gå opp eller ned. Kapitalen din er i fare.

Kilder:

1 https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth

2 https://finance.yahoo.com/news/trip-com-group-data-shows-103100834.html

3 https://www.emarketer.com/content/china-ecommerce-forecast-2021

4 https://thefintechtimes.com/why-2021-will-be-a-big-year-for-fintech-in-china/

5 https://www.canalys.com/newsroom/china-electric-vehicles-2021