Titta på Kina i sökandet efter aktier på uppgång

Aktiemarknaderna presterade generellt bra 2021 då den globala ekonomin successivt öppnades upp igen. Under första halvåret ökade MSCI All Country World Index (ACWI), som representerar aktier på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader, med 12,30 %. Samtidigt ökade S&P 500-indexet med 15,25 % under samma period.

Även om det råder enighet om att aktiemarknaderna som helhet bör ge goda resultat under andra halvåret i takt med att ekonomierna fortsätter att öppnas upp, verkar några av de mest attraktiva möjligheterna finnas i Asien just nu. I synnerhet verkar kinesiska aktier erbjuda en övertygande möjlighet just nu.

Detta är ett område på aktiemarknaden som många investerare saknar exponering för. Idag har kinesiska aktier bara en vikt på 4,85 % i MSCI ACWI, trots att nästan 20 % av världens befolkning bor i Kina och landets BNP är den näst högsta i världen. Med andra ord är Kina avsevärt underrepresenterat på de globala finansmarknaderna.

Kina upplever en stark ekonomisk återhämtning

Det första som utmärker Kina är att landet upplever en stark ekonomisk återhämtning efter covid-19. Under det första kvartalet 2021 genererade Kinas ekonomi en rekordtillväxt på 18,3 %. Under det andra kvartalet förstärktes ekonomin med 7,9 %. I kontrast ökade den amerikanska ekonomin med 6,4 % under första kvartalet och beräknas ha ökat med cirka 9 % under andra kvartalet.1”Kinas ekonomi upprätthöll en stadig återhämtning då produktion och efterfrågan förbättras”, säger Kinas nationella statistikbyrå i ett uttalande om tillväxten under andra kvartalet.

Ekonomer förväntar sig att Kinas starka tillväxt ska fortsätta under resten av året och därefter. Internationella valutafonden (IMF) förväntar sig till exempel att Kina ska registrera en tillväxt på cirka 8,4 % 2021 och 5,6 % 2022 (jämfört med 6,4 % och 4,9 % för USA).

En anledning till att Kinas ekonomi går bra just nu är att den kinesiska exporten ökar till följd av en stark global efterfrågan på varor. I juni ökade exporten mycket snabbare än förväntat och gick upp med 32 % jämfört med förra året, vilket uppvägde effekterna av den globala bristen på halvledare, flaskhalsar i leveranskedjan och den tillfälliga stängningen av Shenzhen-hamnen.

Dessutom är efterfrågan från Kina också stark. Uppgifter från Trip.com Group visar till exempel att antalet hotellbokningar ökade avsevärt under Qingmingfesten i Kina i början av april jämfört med tidigare helgdagar, liksom köp av inrikes flygbiljetter2. Detta tyder på att det finns mycket uppdämd efterfrågan från konsumenterna efter pandemin.

Den kinesiska ekonomin fortsätter att stärkas, vilket borde gynna aktier inom många olika sektorer. Förra året stod en handfull företag för merparten av avkastningen från den kinesiska aktiemarknaden. Framöver bör vi se en mer balanserad marknadstillväxt.

Kinas tekniksektor växer snabbt

En annan anledning att följa kinesiska aktier just nu är att den kinesiska aktiemarknaden har en hög exponering för den snabbt växande tekniksektorn. Teknikjättar som Alibaba, Tencent Holdings och Meituan utgör cirka 30 % av MSCI China Index.

Kinas tekniksektor förväntas uppleva en stark tillväxt under 2021. Till exempel förväntas e-handelsmarknaden i Kina växa med nästan 20 % i år3. Mot bakgrund av denna tillväxt inom e-handel förväntas antalet mobila betalningstransaktioner öka i tvåsiffrig takt4, vilket främjar FinTech-sektorn. Samtidigt förväntas försäljningen av elbilar i Kina öka med mer än 50 %5 2021. Tillväxten i denna typ av industrier bör ge stark medvind för företag inom tekniksektorn.

Kinesiska aktier har underpresterat 2021

En tredje anledning till att kinesiska aktier kan ha potential att gå uppåt är att de hittills i år har underpresterat. Medan MSCI ACWI och S&P 500 har ökat med 12,30 % respektive 15,25 % under första halvåret, ökade MSCI China Index bara 1,89 %. Efter denna underprestation kan det vara dags för en återhämtning för den kinesiska marknaden eftersom den nu handlas med en betydande värderingsrabatt gentemot den amerikanska marknaden.

Anledningen till att kinesiska aktier har underpresterat, beror mycket på osäkerhet kring reglering. I år vidtog kinesiska myndigheter åtgärder mot dominerande teknikföretag. Didi Global, som nyligen noterades på New York-börsen, är ett företag som har drabbats. Kort efter att Didi börsnoterades i slutet av juni tillkännagav Kinas myndighet för cybersäkerhet, CAC (Cyberspace Administration of China), en utredning av företaget. CAC angav att syftet med utredningen var att ”skydda mot risker för nationell datasäkerhet” och att ”skydda det allmänna intresset.”

Denna typ av reglerande åtgärder är en risk att ta hänsyn till vid investering i kinesiska aktier, eftersom vi kan se mer av detta i framtiden. För långsiktiga investerare kan dock osäkerheten kring regleringen ha skapat ett köptillfälle.

Hur man investerar i kinesiska aktier

Handlare som vill öka sin exponering för Kina kan överväga någon av eToros Smart Portfolios. Idag har vi flera portföljer som erbjuder exponering för kinesiska aktier.

En sådan Smart Portfolio är ChinaTech Portfolio. Denna portfölj är utformad för att hjälpa långsiktiga investerare att dra nytta av den tekniska omvandling som Kina för närvarande genomgår, och ger exponering för ett brett spektrum av ledande kinesiska teknikföretag som drar nytta av tillväxten inom Kinas teknikindustri. I denna portfölj ingår företag som Alibaba, Tencent Holdings, Meituan och JD.com.

Kolla in ChinaTech Portfolio

Ditt kapital löper risk.

En annan Smart Portfolio som erbjuder exponering för Kina är ChinaCar Portfolio. Denna strategi ger exponering för en rad toppföretag som utvecklar elektroniska och autonoma fordon i Kina, samt företag som är starkt involverade i tillverkning och design av sådana fordon. I denna portfölj ingår aktier som NIO, BYD, Great Wall Motor och Xpeng.

Kolla in ChinaCar Portfolio

Ditt kapital löper risk.

Som med alla våra Smart Portfolios är ChinaTech och ChinaCar fullt allokerade portföljer som är mycket diversifierade, vilket innebär att de kan hjälpa investerare att minimera aktierelaterade risker. För dem som söker portföljexponering för Kina erbjuder eToros Smart Portfolios ett innovativt och kostnadseffektivt sätt att investera.

Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar ditt kapital.

Källor

1 https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth

2 https://finance.yahoo.com/news/trip-com-group-data-shows-103100834.html

3 https://www.emarketer.com/content/china-ecommerce-forecast-2021

4 https://thefintechtimes.com/why-2021-will-be-a-big-year-for-fintech-in-china/

5 https://www.canalys.com/newsroom/china-electric-vehicles-2021