Nasjonal sikkerhetsmåned: Grunnen til at dette kan være et godt tidspunkt for å investere i nettsikkerhet

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned.

Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres for 18. år, som et samarbeid mellom amerikanske myndigheter og National Cyber Security Alliance (NCSA). Kampanjen er designet for å øke bevisstheten rundt og viktigheten av nettbeskyttelse, slik at alle er trygge og sikre på nettet.

Temaet for nasjonal sikkerhetsmåned i 2021 er «Do Your Part. #BeCyberSmart.» Dette temaet tar sikte på å gjøre privatpersoner og organisasjoner bevisste på sin egen rolle når det kommer til sikkerhet på nettet.

Betydningen av nettsikkerhet i dag

Det er ikke vanskelig å se hvorfor regjeringer og bransjeorganer fremmer nettsikkerhet i dag. Realiteten er at nettkriminelle er en enorm trussel mot samfunnet. Nettkriminalitet er et alvorlig problem for både myndigheter, bedrifter og privatpersoner. Det forårsaker økonomisk skade uten sidestykke over hele verden, og kostnadene forbundet med dette øker eksponentielt.

I år spår for eksempel Cybersecurity Ventures at nettkriminalitet vil føre til skader på seks billioner dollar globalt. Dette er en økning fra tre billioner dollar i 2015. Innen 2025 forventes de globale, årlige kostnadene for nettkriminalitet å komme opp i 10,5 billioner dollar. Dette er mer enn den totale handelen av alle store ulovlige stoffer globalt.

«Nettkriminalitet er den største trusselen mot alle selskaper i verden» – Ginni Rometty, tidligere leder og administrerende direktør i IBM.

Ettersom nettkriminelle blir stadig mer sofistikerte, er det i dag ingen som har råd til å ignorere nettsikkerhet. Internett har blitt en hjørnestein i livene våre, og er nødvendig for alle tilkoblede enheter – enten det er en smartklokke, en datamaskin, en EL-bil eller en firmamaskin til flere titalls millioner kroner.

Grunnen til at dette kan være et godt tidspunkt for å vurdere aksjer innen nettsikkerhet

Her ser det ut til å være en stor mulighet for investorer.

I nåværende situasjon, der mange ansatte jobber hjemmefra, øker i stor grad bedriftenes utgifter til nettsikkerhet. Bedrifter er klare over at databrudd kan ha store konsekvenser inkludert inntektstap, omdømmeskade og bøter. Nettsikkerhet blir derfor prioritert.

Dette er til fordel for selskaper som driver i bransjen. CrowdStrike, som kombinerer avansert endepunktbeskyttelse med ekspertetterretning for å stanse sofistikerte nettangrep, hadde for eksempel en 70 % inntektsøkning i kvartalet som ble avsluttet 31. juli 2021. Zscaler, som tilbyr skysikkerhet for bedrifter, hadde i samme periode en omsetningsvekst på 57 %.

Det er verdt å merke seg at disse utgiftene er ganske «defensive» av natur. Hvis de økonomiske forholdene forverres, er det likevel sannsynlig at selskapene vil fortsette å bruke mye penger på nettsikkerhet. Bedrifter har rett og slett ikke råd til å risikere å bli angrepet.

I fremtiden forventes det at utgifter til nettsikkerhetsløsninger fortsetter å stige. Fra nå og til 2025 anslås det at de årlige utgiftene vil øke fra 262 til 459 milliarder dollar. Totalbeløpet for årene 2021–2025 forventes å overstige 1,75 billioner dollar.

Veksten i kryptomarkedet er en sentral drivkraft bak fremtidige utgifter. Selv om blokkjedeteknologien generelt sett er svært sikker, er brudd på digitale lommebøker og børser ganske vanlige. I 2020 stjal hackere krypto for nesten fire milliarder dollar. I takt med at digitale valutaer øker i popularitet, kan vi forvente å se økte utgifter til blokkjederelatert nettsikkerhet.

Denne utgiftsøkningen til nettsikkerhetsløsninger vil sannsynligvis gi massiv medvind for aktører i bransjen de neste årene.

Kilde: https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-spending-2021-2025/

Investering i nettsikkerhetsaksjer kan imidlertid være litt komplisert. Dette skyldes at bransjen er ekstremt dynamisk, og har en tendens til å skifte kurs etter hvert som nettrusler utvikler seg. På andre teknologiske områder, kan selskaper ta ansvar for sin egen skjebne ved kontinuerlig å forbedre produktene eller tjenestene sine over tid. I nettsikkerhetsbransjen er det imidlertid ofte truslene i seg selv som dikterer veikartet. Dette betyr at det kan være vanskelig å bygge et bærekraftig konkurransefortrinn.

Den beste tilnærmingen for investorer er derfor å spre kapital over et bredt spekter av selskaper for å oppnå bred eksponering mot bransjen. Dette minimerer risikoen for å investere i noen som henger etter.

Den enkle måten å investere i nettsikkerhetsaksjer

De som ønsker å investere i denne hurtigvoksende bransjen, kan vurdere eToros CyberSecurity Smart Portfolio. Dette er en fullt allokert investeringsportefølje som gir eksponering mot en rekke ledende selskaper innen nettsikkerhet.

Det er to hovedfordeler med å investere gjennom Smart Portfolio. Den første er at du umiddelbart får diversifisert eksponering mot bransjen. Med bare ett klikk får du tilgang til en rekke førsteklasses selskaper innen nettsikkerhet, inkludert Fortinet, Crowdstrike, Palo Alto Networks, Zscaler og Cloudflare.

Den andre er at du kan minimere din aksjespesifikke risiko. Porteføljen inneholder nesten 30 nettsikkerhetsaksjer, noe som betyr at den generelle ytelsen ikke nødvendigvis påvirkes særlig hvis en eller to av disse aksjene underpresterer fremover.

Myndigheter, bedrifter og privatpersoner prioriterer nettsikkerhet, noe som legger til rette for sterk vekst for nettsikkerhetsaksjer i årene som kommer. eToros CyberSecurity Smart Portfolio er en innovativ og kostnadseffektiv måte for å utnytte bransjeveksten.

Kapitalen din risikeres.

Denne meldingen er kun for informasjons- og opplæringsformål, og skal ikke anses som investeringsråd, en personlig anbefaling eller et tilbud om eller oppfordring til å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til en bestemt mottakers investeringsmål eller økonomiske situasjon. Det er videre ikke utarbeidet i samsvar med lov- og forskriftskravene for fremming av uavhengige undersøkelser. Enhver referanse til tidligere eller fremtidige resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et pakkeprodukt er ikke, og skal ikke anses som, en pålitelig indikator for fremtidige resultater. eToro garanterer ikke og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne meldingen.