Cybersäkerhetsmånad: Varför det kan vara ett bra tillfälle att lägga till cybersäkerhetsaktier i din portfölj.

Oktober är cybersäkerhetsmånaden.

Cybersäkerhetsmånaden är inne på sitt 18:e år. Det är ett samarbete mellan den amerikanska regeringen och National Cyber ​​Security Alliance (NCSA), som syftar till att öka medvetenheten om vikten av cybersäkerhet och att se till att varje individ är trygg och säker online.

Temat för cybersäkerhetsmånaden 2021 är “Gör din del. #BeCyberSmart.” Detta tema syftar till att ge individer och organisationer möjlighet att äga sin roll för att skydda sin del av cyberrymden.

Vikten av cybersäkerhet idag 

Det är inte svårt att förstå varför regeringar och branschorganisationer starkt främjar cybersäkerhet idag. Verkligheten är att cyberbrottslingar är ett enormt hot mot samhället. Det är ett allvarligt problem för regeringar, företag och individer. Cyberbrottslighet skapar ekonomiska skador utan motstycke runt om i världen, och kostnaderna i samband med detta stiger i exponentiell takt. 

I år förutspås till exempel att cyberbrott kommer att orsaka skada för 6 biljoner dollar globalt, enligt Cybersecurity Ventures. Det har stigit från 3 biljoner dollar 2015. Framöver förväntas den globala årliga kostnaden för cyberbrottslighet att nå 10,5 biljoner dollar år 2025. Det är mer än den totala globala handeln för alla större olagliga droger tillsammans.  

Cyberbrottslighet är det största hotet mot alla företag i världen” – Ginni Rometty, tidigare ordförande och vd för IBM.

Eftersom cyberbrottslingar blir allt mer sofistikerade i sitt tillvägagångssätt, har ingen råd att ignorera cybersäkerhet idag. Det har blivit en grundpelare i människans liv och behövs för varje ansluten enhet, oavsett om det är en smart klocka, en bärbar dator, ett elfordon eller maskinutrustning i miljondollarklassen. 

Varför det kan vara ett bra tillfälle att överväga cybersäkerhetsaktier

För investerare verkar det finnas en stor möjlighet här. 

I den nuvarande miljön, där många anställda arbetar på distans, lägger företagen avsevärt mer pengar på cybersäkerhetslösningar. Företag är medvetna om att överträdelser kan ha massiva konsekvenser däribland intäktsförlust, skadat anseende och böter  och prioriterar därför cybersäkerhet högst på listan. 

Detta gynnar företag som verkar i branschen. Till exempel såg CrowdStrike, som kombinerar avancerat slutpunktsskydd med expertintelligens för att stoppa sofistikerade cyberattacker, en ökning på 70 % av omsättningen under kvartalet som slutade 31 juli 2021. Samtidigt såg Zscaler, som erbjuder molnsäkerhet för företag, en omsättningstillväxt på 57 % under samma kvartal. 

Det är värt att notera att dessa utgifter är ganska ”defensiva” till sin karaktär. Om de ekonomiska förhållandena försämras kommer företag fortfarande sannolikt att lägga stora pengar på cybersäkerhet. Företag har helt enkelt inte råd att riskera att bli attackerade. 

Framöver väntas utgifterna för cybersäkerhetslösningar fortsätta att öka. Mellan nu och 2025 beräknas de årliga utgifterna stiga från 262 miljarder dollar till 459 miljarder dollar, där det totala beloppet spenderat mellan 2021 och 2025 förväntas överstiga 1,75 biljoner dollar. 

En viktig drivkraft för framtiden är tillväxten på kryptomarknaden. Även om blockkedjetekniken i allmänhet är mycket säker, är intrång i digitala plånböcker och börser ganska vanligt. År 2020 stal hackare nästan 4 miljarder dollar i kryptotillgångar. Eftersom digitala valutor växer i popularitet kan vi förvänta oss att utgifterna för blockkedjerelaterad cybersäkerhet ökar. 

Denna ökning av utgifterna för cybersäkerhetslösningar kommer sannolikt att ge massiv medvind för dem i branschen under de kommande åren. 

Källa: https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-spending-2021-2025/

Att investera i cybersäkerhetsaktier kan dock vara lite knepigt. Detta beror på det faktum att branschen är extremt dynamisk och tenderar att ändra kurs allt eftersom cyberhot utvecklas. Inom andra teknikområden kan företag ta ansvar för sitt eget öde genom att ständigt förbättra sina produkter eller tjänster över tid. Men inom cybersäkerhetsbranschen är det hoten i sig som ofta dikterar strategierna. Det betyder att det kan vara svårt att bygga en hållbar konkurrensfördel. 

Det bästa tillvägagångssättet för investerare är därför att sprida kapital över ett brett spektrum av företag för att få bred exponering i branschen. Detta minimerar risken för att investera i en bransch som hamnar på efterkälken. 

Det enkla sättet att investera i cybersäkerhetsaktier 

De som vill tilldela kapital till denna tillväxtindustri kanske vill överväga eToros CyberSecurity Smart Portfolio. Detta är en fullt allokerad investeringsportfölj som ger exponering för en rad ledande cybersäkerhetsföretag. 

Det finns två huvudsakliga fördelar med att investera genom denna Smart Portfolio. Den första är att du direkt kan få en diversifierad exponering för branschen. Med bara ett klick kan du få tillgång till ett stort utbud av cybersäkerhetsföretag som bland annat Fortinet, Crowdstrike, Palo Alto Networks, Zscaler och Cloudflare

Den andra är att du kanske kan minimera din aktiespecifika risk. Totalt innehåller portföljen nästan 30 cybersäkerhetsaktier. Detta innebär att det totala resultatet inte behöver påverkas nämnvärt om en eller två av dessa aktier underpresterar. 

Eftersom regeringar, företag och individer gör cybersäkerhet till högsta prioritet, ser cybersäkerhetsaktier bra ut för stark tillväxt under de kommande åren. eToros CyberSecurity Smart Portfolio utgör ett innovativt och kostnadseffektivt sätt att dra nytta av branschens tillväxt. 

Ditt kapital löper risk.

Detta material är endast avsett för information och utbildning och bör inte tolkas som rådgivning om finansiella produkter, personliga rekommendationer och är inte heller ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja finansiella produkter. Det har utarbetats utan hänsyn till mottagarens investeringsmål eller ekonomiska situation och har inte utarbetats i enlighet med de lagar och regler som krävs för att främja oberoende research. Hänvisningar till tidigare resultat och framtida indikationer för ett finansiellt instrument, index eller en investeringsprodukt är inte, och ska inte betraktas som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro företräder inte och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i detta material.