Oto inwestor Elite Popular: Francisco Javier Gomez Pastrana Alva

Francisco Javier Gomez, używający nazwy użytkownika jgpastrana, bierze udział w programie „Popular Investor” na eToro, ale nie jest typowym specjalistą od finansów. Posiada on wykształcenie w zakresie inżynierii mechanicznej, tytuł magistra zarządzania projektami oraz podyplomowy certyfikat MBA. To właśnie dzięki samokształceniu i uczeniu się od czołowych inwestorów Javier skierował tory swojej kariery na rynki finansowe. Stworzył kompleksową strategię inwestycyjną, której celem jest zapewnienie rosnącego i niezawodnego dochodu poprzez dywidendy oraz wzrost kapitału. W oparciu o swoją strategię inwestycyjną nazywa siebie „Inwestorem QualityDividendGrowth”. Znaleźliśmy trochę czasu w napiętym harmonogramie Javiera, aby porozmawiać z nim o jego przeszłości, strategii inwestycyjnej oraz celach jako inwestora.

Wyświetl profil Francisco Javier Gomez

Powiedz nam coś o sobie:

Mam na imię Javier i pochodzę z Hiszpanii. Mam 27 lat i pasjonuję się ekonomią, geopolityką i inwestowaniem. 

Opowiedz nam o swoim doświadczeniu na polu finansów.

Od wielu lat interesuję się inwestowaniem i ekonomią. Większość mojej wiedzy pochodzi z samodzielnej nauki, czytania książek i mojego własnego doświadczenia w inwestowaniu. 

W 2017 roku ukończyłem studia licencjackie z inżynierii mechanicznej na Universidad de Vigo (Hiszpania) ze specjalizacją w technologii morskiej i uzyskałam tytuł MBA w ThePowerMBA Business School and Project Management. Moje MBA zapewniło mi dogłębną wiedzę na temat strategii biznesowej, rachunkowości, marketingu i finansów, które wykorzystuję do ilościowej i jakościowej analizy firm.

Niedawno otrzymałem Międzynarodowy Certyfikat Zarządzania Majątkiem i Inwestycjami wydany przez Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) i zamierzam przejść na wyższy poziom na ścieżce CISI.

Jaka jest Twoja strategia i czy zmieniłeś ją ostatnio, aby dostosować się do zmiennych rynków? 

Moja strategia opiera się na inwestowaniu w dywidendę. Wyszukuję najwyższej jakości firmy z historią rosnących dywidend i „szerokich fos”. Zwykle mówię, że moja strategia ma trzy zasady:

1️⃣ Inwestuj w wysokiej jakości firmy z historią rosnących dywidend oraz z fosami nad konkurencją.

2️⃣ Kupuj i trzymaj

3️⃣ Reinwestycja dywidend w celu skorzystania z odsetek składanych.

Aby uniknąć zmienności, zbudowałem dobrze zdywersyfikowany portfel obejmujący regiony, waluty i branże.

Jak eToro zmieniło sposób, w jaki handlujesz?

eToro daje mi możliwość inwestowania w szeroką gamę akcji i innych aktywów, dzielenia się swoją wiedzą i strategią inwestycyjną z dużą grupą osób, a także uczenia się od wielu innych inwestorów na całym świecie.

W jaki sposób zbierasz informacje i wybierasz firmy, w które chcesz inwestować?

Opracowałem metodologię badawczą polegającą na zbieraniu dużych ilości danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych, a następnie analizowaniu ich za pomocą analizy jakościowej i ilościowej. Wszystkie te informacje i analizy znajdują odzwierciedlenie w stworzonym przeze mnie systemie oceny punktowej, zwanym The QualityDividendGrowth Score, który pokazuje za pomocą jednej liczby, jak bardzo firma pasuje do mojej filozofii inwestycyjnej. 

Analiza obejmuje aspekty jakościowe (takie jak rentowność i fosa), pozycję finansową i dywidendę, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w stosunku do innych firm z sektora. 

Dzięki uzyskanej punktacji oceniam firmy na pięciu poziomach: Doskonała, Bardzo dobra, Dobra, Średnia i Słaba.  Z nielicznymi wyjątkami wybieram tylko te firmy, które zostały ocenione jako Doskonałe i Bardzo dobre. Dodaję również kryterium ESG, które zapewnia kolejny filtr selekcji firm. 

Na koniec obliczam, co mogę uważać za uczciwą cenę za firmę, aby być pewnym, że nie zainwestuję w firmę, która handluje powyżej swojej wartości.

Jakie aktywa lub branże masz na oku?

Trzymam w swoim portfelu od 20 do 50 akcji, upewniając się, że posiadam ekspozycję na różne regiony: Europa, Azja, Wielka Brytania, USA i Kanada oraz waluty: EUR, CHF, HK, USD i CAD oraz branże – zgodnie z GICS. 

Przyglądam się uważnie firmie Polaris Inc., która moim zdaniem jest firmą wysokiej jakości, z rosnącymi dywidendami i obrotem poniżej swojej rzeczywistej wartości.

Jaka była twoja ulubiona transakcja w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kilka miesięcy temu dodałem do portfela T. Rowe Price. Dla mnie to ukryta perełka, ponieważ jest to firma z dużymi zwrotami, dużymi marżami i niskimi nakładami kapitałowymi. Podoba mi się kierownictwo tej firmy i jej wizja strategiczna.

Czy inwestujesz w jakiekolwiek klasy aktywów poza akcjami, towarami i kryptowalutami?

W moim portfelu, który nazywam portfelem QualityDividendGrowth, znajdują się wyłącznie akcje.

Nie twierdzę, że inne aktywa nie są interesujące. Wręcz przeciwnie, mówię obserwatorom i inwestorom, że mój portfel może mieć charakter uzupełniający dla portfela składającego się z innych klas aktywów.

Jaki jest Twój długoterminowy cel tradingowy?

Cel portfela QualityDividendGrowth jest jasny – zapewnić powtarzalny i rosnący dochód poprzez dywidendy, które w dłuższej perspektywie mogą pokryć wydatki lub ich dużą część.

Czy masz jakieś przesłanie dla osób, które poszły w twoje ślady lub rozważają takie rozwiązanie?

Jeśli chcesz zbudować solidne źródło pasywnego dochodu poprzez dywidendy, QualityDividendPortfolio jest opcją godną uwagi. Przy pomocy mojej metodologii badawczej wybieram najlepsze spółki z historią rosnących dywidend, aby zapewnić wiarygodność dywidendy i wzrost rok w rok.

Wyświetl profil Francisco Javier Gomez

Niniejsza wiadomość służy wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta ani zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Materiał ten został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych lub przyszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub produktu inwestycyjnego w pakietach nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani kompletność treści tej publikacji.

Niniejsza wiadomość służy wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta ani zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Została ona przygotowana bez uwzględnienia twoich celów, sytuacji finansowej i potrzeb. Wszelkie odniesienia do przeszłych i przyszłych wyników nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani kompletność treści tej publikacji.