Bli kjent med en Elite Popular-investor: Francisco Javier Gomez Pastrana Alva

Francisco Javier Gomez, som har brukernavnet jgpastrana, er Popular Investor på eToro, men han er ingen vanlig heltidsinvestor Han har bakgrunn fra mekanisk ingeniørkunst, med en MSc i prosjektledelse og MBA-diplom. Javier fant veien i finansmarkedene gjennom egenlæring og ved å lære fra de beste investorene. Han har opprettet en omfattende investeringsstrategi med mål om å kunne tilby økende og pålitelig inntekt gjennom utbytte og kapitalvekst. Han kaller seg passende nok, «The QualityDividendGrowth Investor», basert på hans egen investeringsstrategi. Vi fikk noen minutter av hans travle timeplan til å snakke med Javier om bakgrunnen hans, investeringsstrategien han bruker og hvilke mål han har som investor.

Se Francisco Javier Gomez profil

Fortell litt om deg selv:

Jeg heter Javier og kommer fra Spania. Jeg er 27 år gammel og lidenskapelig opptatt av økonomi, geopolitikk og investering.

Fortell oss om finansbakgrunnen din.

Jeg har vært interessert i investering og økonomi i en årrekke. Mesteparten av kunnskapen min har jeg tilegnet meg på egenhånd, ved å lese ulike bøker og gjennom mine egne investeringserfaringer. 

Jeg fikk bachelorgrad i maskiningeniør fra Universidad de Vigo (Spania) i 2017, med hovedfag i nautisk teknologi, og deretter en MBA fra ThePowerMBA Business School og prosjektledelse. MBA-graden har gitt med dyp kunnskap om forretningsstrategi, regnskapsføring, markedsføring og finans, og den kunnskapen bruker jeg til kvantitativ og kvalitativ analyse av selskaper.

Jeg fikk nylig et International Certificate in Wealth & Investment Management fra The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), og jeg har planer om å gå videre til neste nivå på CISI-stigen.

Hva er strategien din, og har du endret den i det siste for å tilpasse den til de volatile markedene? 

Strategien min er basert på utbyttevekstinvestering. Jeg søker etter selskaper av høy kvalitet som historisk har økt utbyttet sitt og bærekraftige konkurransefortrinn. Jeg bruker å si at strategien min har tre regler:

1️⃣ Invester i kvalitetsselskaper som historisk sett har økt utbyttet og har bærekraftige konkurransefortrinn.

2️⃣ Kjøp og hold

3️⃣ Reinvestering av utbytte for å dra nytte av rentes rente.

For å unngå volatilitet har jeg bygget en godt diversifisert portefølje med ulike regioner, valutaer og bransjer.

Hvordan har eToro endret måten du handler på?

eToro gir meg mulighet til å investere i et stort utvalg aksjer og andre aktiva og dele kunnskap og investeringsstrategien min med et stort samfunn, og til å lære fra mange andre investorer over hele verden.

Hvordan undersøker du og velger selskapene du vil investere i?

Jeg har utviklet en forskningsmetodologi som går ut på å innhente store mengder data fra primær- og sekundærkilder og analysere dem med en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ analyse. All denne informasjonen og analyseringen gjenspeiles i poengsystemet jeg har utviklet, som jeg kaller The QualityDividendGrowth Score, som viser med ett enkelt tall hvordan et selskap passer til investeringsfilosofien min. 

Denne analysen omfatter kvalitetsaspekter (f.eks. lønnsomhet og bærekraftig konkurransefortrinn), økonomisk styrke og utbytte, både i absolutte tall og i forhold til andre selskaper i sektoren. 

Med de resulterende poengene rangerer jeg selskapene på fem nivåer: Utmerket, svært godt, godt, OK og dårlig.  Med få unntak velger jeg bare selskaper som er rangert som utmerkede eller svært gode. Jeg legger også til et ESG-kriterium, som gir meg enda et filter for å filtrere bort selskaper. 

Til slutt regner jeg ut hva jeg mener er en reel markedsverdi for selskapet, for å sikre at jeg ikke investerer i selskaper som omsettes for mer enn de er verd.

Hvilke aktiva eller bransjer har du i kikkerten?

Jeg har mellom 20 og 50 aksjer i porteføljen min, og jeg sørger for å være eksponert for ulike regioner: Europa, Asia, Storbritannia, USA og Canada, valutaer: EUR, CHF, HK, USD og CAD, og bransjer: i samsvar med GICS. 

Jeg ser grundig på Polaris Inc., som jeg mener er et selskap av høy kvalitet og økende utbytte som handles under den reelle verdien.

Hvilken handel var favoritten din de siste 12 månedene?

For noen måneder siden la jeg til T. Rowe Price i porteføljen min. For meg er det en skjult skatt, siden det er et selskap med stor avkastning, store marginer og lave kapitalutgifter. Jeg liker selskapets ledelse og dens strategiske syn.

Investerer du i andre typer aktiva enn aksjer, handelsvarer og krypto?

Porteføljen min, som jeg kaller QualityDividendGrowth-porteføljen, har bare aksjer.

Da mener jeg ikke at andre typer aktiva ikke er interessante. Tvert imot forteller jeg følgerne og investorene mine at porteføljen min kan være et tillegg til en portefølje som inneholder andre typer aktiva.

Hva er langtidsmålet for handelen din?

Målet for QualityDividendGrowth-porteføljen er tydelig: Å gi gjentakende og voksende inntekt gjennom utbytte som, i et langtidsperspektiv, kan dekke utgiftene eller en stor del av dem.

Er det noe du vil si til kopierere eller mulige kopierere?

Hvis du vil skape deg en solid kilde til passiv inntekt gjennom utbytte, er QualityDividendPortfolio et interessant alternativ. Jeg bruker forskningsmetodikken min til å velge de største selskapene med historisk utbyttevekst, for å sikre pålitelig utbytte og vekst fra år til år.

Se Francisco Javier Gomez profil

Denne kommunikasjonen er bare ment for informasjon og opplæring og skal ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling eller et tilbud om, eller anmodning om, å kjøpe eller selge finansinstrumenter. Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til mottakerens investeringsmål eller økonomiske situasjon, og har ikke blitt utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene om å fremme uavhengig forskning. Enhver henvisning til et finansinstrument, indeks eller pakket investeringsprodukts tidligere eller fremtidige resultater er ikke, og skal ikke tolkes som, en pålitelig indikator for fremtidige resultater. eToro gir ingen garantier og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten til innholdet i denne publikasjonen.

Denne kommunikasjonen er bare ment for informasjons- og opplæringsformål og skal ikke tolket som investeringsrådgivning, personlig anbefaling eller et tilbud om, eller anmodning om, å kjøpe eller selge finansprodukter. Den er utarbeidet uten hensyn til dine mål, økonomiske situasjon eller behov. Enhver henvisning til tidligere resultater og fremtidige indikasjoner er ikke, og skal ikke tolkes som, en pålitelig indikator på fremtidige resultater. eToro gir ingen garanti og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten til innholdet i denne publikasjonen.