Lär känna en populär elitinvesterare: Francisco Javier Gomez Pastrana Alva

Francisco Javier Gomez som går under namnet jgpastrana, är en Populär investerare på eToro, men är inte din klassiska finansexpert. Hans bakgrund är inom maskinteknik där han innehar en teknologie magisterexamen i projekthantering och är doktorand med MBA-certifikat. Det var genom självstudier och genom att lära sig från toppinvesterare som Javier har banas sin väg på finansmarknaden. Han har skapat en genomgripande investeringsstrategi med målet att tillhandahålla ökande och tillförlitlig inkomst genom utdelningar och kapitaltillväxt. Det är med rätta som han kallar sig själ “The QualityDividendGrowth Investor”, baserat på sin investeringsstrategi. Vi fann lite tid i hans fullspäckade schema för att prata med Javier om hans bakgrund, investeringsstrategi och mål som investerare.

Visa Francisco Javier Gomez profil

Berätta lite om dig själv:

Mitt namn är Javier och jag är från Spanien. Jag är 27 år gammal och passionerad över ekonomi, geopolitik och investering.

Berätta om din finansiella bakgrund.

Jag har varit intresserad av investering och ekonomi i många år. Det mesta av mina kunskaper kommer från självstudier, läsning av olika böcker och genom min egen erfarenhet av att investera. 

Jag utexaminerades med en kandidatexamen i maskinteknik från Universidad de Vigo (Spanien) 2017 med huvudämne inom sjöteknik, och fick en MBA från ThePowerMBA Business School and Project Management. Min MBA gav mig en djup kunskap om affärsstrategi, redovisning, marknadsföring, och finans, vilket jag använde för kvantitativa och kvalitativa analyser av företag.

Jag erhöll nyligen det internationella certifikatet i Wealth & Investment Management från Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), och jag har för avsikt att gå vidare till nästa nivå på CISI:s väg.

Vilken är din strategi och har du ändrat den på sistone för anpassning till de volatila marknaderna? 

Min strategi är grundad på investering i utdelningstillväxt. Jag letar efter toppkvalitetsföretag med historiskt ökande utdelning och stora vallgravar. Jag skulle vilja säga att min strategi har tre regler:

1️⃣ Investera i kvalitativa företag med  historiskt ökande utdelning och med vallgravar över konkurrenter.

2️⃣ Köp & Håll

3️⃣ Återinvestering av utdelningar för att dra nytta av ränta på ränta.

För att undvika volatilitet har jag byggt upp en väl-diversifierad portfölj med olika regioner, valutor och branscher.

Hur har eToro förändrat ditt sätt att handla?

eToro ger mig möjligheten att investera i ett brett utbud av aktier och andra tillgångar, och att dela med mig av min kunskap och investeringsstrategi med en stor community, och även lära mig av många andra investerare världen över.

Hur undersöker och väljer du företag att investera i?

Jag har utvecklat en efterforskningsmetodik som går ut på att samla in stora mängder data från primära och sekundära källor och sedan analysera dem med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa analyser. All denna information och analysering återspeglas i ett poängsystem jag har skapat som kallas för “The QualityDividendGrowth Score”, vilket visar med ett enda nummer hur mycket ett företag passar in i min investeringsfilosofi. 

Analysen innefattar aspekter av kvalitet (såsom lönsamhet och vallgrav), finansiell styrka och utdelning, både i absoluta termer och relativt till andra företag i sektorn. 

När poängen erhållits rankar jag företagen i fem nivåer: Utmärkt, Väldigt bra, Bra, Sådär, och Dåligt.  Jag väljer bara, med sällsynta undantag, de företag som rankats som Utmärkt och Väldigt bra. Jag lägger dessutom till en ESG-kriterie (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning), vilket ger ännu ett filter för att välja ut företag. 

Slutligen beräknar jag vad jag anser vara ett rättvist pris för företaget för att säkerställa att jag inte investerar i ett företag som handlas över sitt värde.

Vilka tillgångar eller branscher håller du ögonen på?

Jag har mellan 20 och 50 aktier i min portfölj, och ser till så att jag har exponering för olika regioner: Europa, Asien, UK, USA och Kanada, och valutor: EUR, CHF, HK, USD, och CAD, och branscher: enligt GICS. 

Jag tittar närmare på Polaris Inc. som jag tror är ett högkvalitativt företag med växande utdelning och handlas under sitt riktiga värde.

Vilken var din favoritaffär under de senaste 12 månaderna?

För några månader sedan lade jag till T. Rowe Price till portföljen. För mig är det en dold pärla då det är ett företag med bra vinster, stora marginaler och låga kapitalutgifter. Jag gillar företagets ledarskap och dess strategiska syn.

Investerar du i några tillgångsklasser utöver aktier, råvaror och krypto?

Min portfölj, som jag kallar för “QualityDividendGrowth”, är en portfölj med enbart aktier.

Jag säger inte att andra tillgångar inte är intressanta. Tvärtom, jag säger till följare och investerare att min portfölj kan var ett komplement till en portfölj bestående utav andra tillgångsklasser.

Vad är ditt långsiktiga handelsmål?

Målet med QualityDividendGrowth-portföljen är tydligt: att ge en återkommande och växande inkomst genom utdelningar, som i långa loppet kan täcka utgifter eller en stor del av dem.

Något meddelande till kopierare eller potentiella kopierare?

Om du vill bygga upp en stabil källa till passiv inkomst genom utdelningar är QualityDividendPortfolio ett intressant alternativ.  Med min efterforskningsmetodik väljer jag ut toppnivå-företag med växande utdelningar som bakgrund för att säkerställa utdelningstillförlitlighet och tillväxt år för år.

Visa Francisco Javier Gomez profil

Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningssyften och bör inte ses som ett investeringsråd, en personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning att, köpa eller sälja, några finansiella instrument. Detta material har sammanställts utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller finansiella situation, och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende efterforskning. Eventuella hänvisningar till tidigare eller framtida prestation för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro representerar inte och tar inget ansvar för korrektheten eller fullständigheten av innehållet i denna publikation.

Denna kommunikation är endast avsedd för informations- och utbildningssyften och bör inte ses som ett råd om en finansiell produkt, en personlig rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning att, köpa eller sälja, någon finansiell produkt. Den har förberetts utan att ta med dina mål, finansiella situation eller behov i beräkningen. Eventuella hänvisningar till tidigare prestation eller framtida indikationer är inte, och bör inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro representerar inte och tar inget ansvar för korrektheten eller fullständigheten av innehållet i denna publikation.