En kort guide till blankning på eToro

Du kanske har hört termen ”blankning” eller ”ligga kort”, och du kanske även vet vad det innebär. Blankning är trots allt ett av de bästa sätten att försöka göra vinst när marknaderna är på väg neråt. Kort sagt (ursäkta ordvitsen) är ”blankning” eller ”gå kort” en metod som gör det möjligt för handlare att öppna en position som kommer att öka i värde om priset på ett finansiellt instrument sjunker. Detta används antingen när marknaderna faller eller som ett säkringsverktyg.

Så här funkar blankning

Blankning är ett avtal mellan en handlare och en mäklare, som kan genomföras i olika former. Det enklaste scenariot är att mäklaren lånar ut en viss tillgång till handlaren, som ett antal av ett visst företags aktier. Handlaren säljer sedan aktierna omedelbart och köper sedan tillbaka dem till ett lägre pris när priset har gått ner. Han returnerar sedan tillgångarna till mäklaren och behåller skillnaden.

Detta är naturligtvis det optimala scenariot för handlaren, och ofta kan transaktionen visa sig vara mindre gynnsam. Termen ”kort” avser det faktum att handlaren, efter att ha lånat och sålt aktierna, nu är ett visst antal aktier ”kort”.

På eToro-plattformen görs blankning med CFD:er (Contracts for Difference). Vid användning av ett CFD-kontrakt godkänner mäklaren och handlaren villkoren i förväg och gör upp om skillnaden sinsemellan i slutet av transaktionen, utan att den underliggande tillgången byter ägare. Om mäklaren är licensierad och reglerad är de skyldiga att ge sina kunder marknadsvillkor som återspeglar den faktiska marknaden så nära som möjligt, vilket är anledningen till att det inte är en intressekonflikt att använda ett CFD-kontrakt för blankning under dessa omständigheter.

Öppna en SÄLJ-position på eToro

eToro strävar efter att ge sina kunder ett intuitivt gränssnitt och en smidig handelsupplevelse, och därför är det ganska enkelt att öppna en kort position på handelsplattformen. Allt du behöver göra är att öppna en affär och växla från ”KÖP” till ”SÄLJ”:

Så snart du byter till SÄLJ och öppnar din affär, öppnas positionen som en blankningsposition och ökar i värde när tillgångens pris sjunker. Kom ihåg: SÄLJ-funktionen innebär inte att du säljer tillgångar ur din portfölj, utan snarare att du öppnar en ny position som är ”kort”.

Liksom alla handelsplattformar har priserna på eToro en spread, vilket innebär att KÖP- och SÄLJ-priserna är olika (KÖP-priset är alltid högre). När du stänger en kort position bör du därför kontrollera KÖP-priset på plattformen, eftersom det är det pris du får när du stänger.

När du öppnar positionen visas den i din portfölj som en ”SÄLJ”-position:

Blankning är ett kraftfullt verktyg som handlare bör bekanta sig med. När du lägger till blankning bland dina handels- och investeringsverktyg, öppnar sig en mängd nya möjligheter för dig, eftersom du kan göra vinst även när marknaderna är på väg neråt. Dessutom kan blankning användas som ett säkringsverktyg för att skydda dig mot vissa förluster om en viss position inte går som du tänkt.

Nu när du har en bättre förståelse för blankning rekommenderar vi att du experimenterar med det genom att öppna några korta positioner med ditt virtuella eToro-konto.

Ditt kapital löper risk. Det här är inte investeringsråd. CFD-handel.