Vi firar Världslärardagen: Investera i vår framtid

Oavsett var i världen du växte upp kan du förmodligen minnas en lärare som hade positivt inflytande i ditt liv – någon som tog sig tid och ansträngde sig för att hjälpa dig när du behövde det eller som påverkade ditt sätt att tänka och som kanske än idag påverkar vem du är. Vår utbildning formar vilka vi är ämnade att bli, formade av våra lärares händer.

Vad är Världslärardagen?

Varje år den 5 oktober firar vi Världslärardagen en dag tillägnad utbildare och en möjlighet att visa uppskattning för deras stora inverkan på oss som individer och samhället som helhet.

Den 5 oktober 1966 antog UNESCO (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) ”rekommendationen om lärares status”, som fastställde riktmärken för lärarnas ansvar samt erkännande och skydd av deras rättigheter och status. Denna dag hedrar också lärare genom att definiera tillgång till utbildning av hög kvalitet som avgörande för att uppfylla FN:s utbildningsmål för 2030-agendan.

I år, medan världen fortsätter att hantera covid-19-krisen och dess efterdyningar, har UNESCO utsett ett tema för 2021 års Världslärardag: ”Lärare i centrum för utbildningsåterhämtning” med ”fokus på det stöd lärare behöver för att fullt ut bidra till återhämtningsprocessen.

Utbildningsaktier: Investeringar i vår framtid

Det finns många sätt som teknikbranschen och andra branscher har hjälpt lärare att upprätthålla utbildningskontinuitet och personlig kontakt med sina studenter under den senaste tidens utmaningar. Och framsteg inom utbildningssektorn kommer att fortsätta att vara av betydelse under och efter pandemin. Vi har valt att lyfta fram flera företag från denna viktiga sektor som investerare kan överväga att lägga till i sina portföljer.

Zoom
Virtuella möten blev normen 2020, både för affärs- och personliga syften. Många länder gav order om att skolor skulle stängas på grund av oro över säkerheten, och nästan över en natt blev det virtuella klassrummet verklighet för såväl lärare som elever. Även om ingenting kan eller bör ersätta den sociala interaktion som fysiska utbildningsinstitutioner ger, verkar det finnas fördelar med att lägga till virtuella alternativ utöver personlig inlärning i framtiden. Att öka tillgången till utbildning är som sagt ett viktigt mål, och digitala kommunikationsplattformar som Zoom kan inte förbises eftersom de främjar denna åtkomst på ett mycket effektivt sätt.

Chegg
Sedan 2005 har Chegg, en plattform för onlineutbildning, försett gymnasie- och högskolestudenter med utbildningsresurser, handledning och läxhjälp via sina prisvärda prenumerationstjänster. I början av pandemin sköt Cheggs tillväxt i höjden då miljontals studenter började studera på distans. I år då restriktionerna lättat och studenterna återgått till campus, har entusiasmen för aktien dämpats. Men även om tillväxten inte längre är enorm, kan det uppsving som Chegg fick under pandemin fortfarande få långvariga effekter. Studenternas behov av utbildningsstöd är inte på något sätt begränsat till pandemin, och användare som flockats till plattformen är mer benägna att stanna kvar i stället för att gå till en potentiell konkurrent.

Stride
Detta amerikanska företag inom utbildningsresurser driver K12, en virtuell plattform för lärande som erbjuds som ett alternativ och/eller komplement till fysiska skolor. Stride grundades ursprungligen för att skapa en enhetlig läroplan för hemundervisning och kunde enkelt övergå till distansutbildning under pandemin. Inskrivning och intäkter ökade och även då skolorna nu öppnar igen har föräldrar redan sett fördelarna med onlineutbildning, som har varit normen under de senaste 18 månaderna. Oavsett om Stride används för hemundervisning, hybridundervisning, kompletterande stöd eller till och med fortbildning för vuxna, kan Strides tillväxt den senaste tiden fortsätta att göra det till en attraktiv långsiktig investering.