Hoe we winst/verlies (W/V) berekenen die wordt weergegeven op uw beleggingsposities

Bij eToro kunt u eenvoudig zien hoe uw beleggingen presteren. Controleer de ‘W/V’-kolommen op uw portefeuille-scherm om te zien hoeveel uw posities hebben gewonnen of verloren.

Vergeet niet dat uw eToro-beleggingsaccount is uitgedrukt in USD. Dit betekent dat elke transactie die u uitvoert en de winst of het verlies (‘W/V’) van alle posities die u bij ons aanhoudt, in Amerikaanse dollars uitgedrukt staat. Als u geld stort, wordt het bedrag in uw lokale valuta omgerekend naar USD (onderhevig aan FX-conversiekosten).

Veel activa, zoals crypto’s, CFD’s en Amerikaanse aandelen zijn uitgedrukt in USD. Dit betekent geen verdere valuta-exposure (FX) (met betrekking tot de manier waarop uw W/V wordt uitgedrukt in uw eToro-account). Dit komt omdat uw eToro-beleggingsaccount ook in USD is uitgedrukt. Veel activa op het eToro-platform zijn echter uitgedrukt in andere valuta’s (geen USD). Duitse aandelen zijn bijvoorbeeld uitgedrukt in euro. Als u in zo’n geval een positie opent, is deze (met name de W/V) blootgesteld aan koersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de betreffende valuta.

Laten we op basis van deze informatie eens kijken naar onze formule voor het berekenen van W/V (de formule is van toepassing op alle activa op het eToro-platform: CFD’s, fysieke aandelen/ETF’s en fysieke crypto’s):

W/V = (prijst1 – prijst0) x N x FXt1

Waarbij:

 • Prijst0 = prijs per eenheid bij het openen van de transactie
 • Prijst1 = prijs per eenheid bij het bekijken of sluiten van een positie
 • N = aantal eenheden
 • FXt1 = wisselkoers tussen de basisvaluta van het activum en USD op het moment dat de positie voor het eerst wordt geopend

Als het om een transactie in de tegenovergestelde richting gaat (bij het verkopen van short-posities), wordt de berekening vermenigvuldigd met -1.

Het is minder ingewikkeld dan het eruitziet. Laten we er eens in duiken …

W/V van in USD uitgedrukte activa

Eenvoudig gezegd wordt de W/V-waarde van een in USD uitgedrukte positie berekend door de openingsprijs af te trekken van de huidige prijs (of sluitingsprijs) en deze te vermenigvuldigen met het aantal eenheden. Aangezien deze posities zijn uitgedrukt in USD, is er geen valutawissel betrokken bij onze berekening (dat wil zeggen dat de FX-koers ‘1’ is in de bovenstaande formule). Waar u ook ter wereld bent, dit is waar.

Bij open posities schommelt dit W/V-getal in lijn met de veranderende prijs van het activum. Voor gesloten posities is de W/V afgerond en zal deze niet meer veranderen.

Bijvoorbeeld:

 • John in het VK stort £ 10.000 (GBP) op zijn beleggingsaccount. Stel dat de wisselkoers voor GBP 1,3 USD is (inclusief eventuele FX-conversiekosten). Na de conversie heeft John $ 13.000 op zijn account staan. 
 • John koopt 2 aandelen van XYZ, wat $ 240 kost ($ 120 per eenheid).
 • Op termijn stijgt de prijs van XYZ tot $ 130 per eenheid.
 • Met onze formule wordt de W/V van deze positie als volgt berekend:

Prijst1 = $ 130

Prijst0 = $ 120

N = 2

FXt1 = 1

Daarom:

W/V = ($ 130 – $ 120)*2*1 = $ 20.

W/V van activa die niet in USD zijn uitgedrukt

Zoals we eerder hebben uitgelegd, wordt u bij het openen van een positie met een niet in USD uitgedrukt activum blootgesteld aan de wisselkoers tussen de basisvaluta van het activum en de Amerikaanse dollar. In deze situatie is de W/V-berekening identiek aan wat we eerder hebben bekeken, maar met een belangrijk verschil: het FX-tarief is niet meer “1”.

De W/V van niet in USD uitgedrukte activa verandert niet alleen op basis van de prijs van uw activa, maar ook op basis van de huidige wisselkoers. Zelfs als de markt gesloten is (buiten openingstijden), ziet u mogelijk dat de W/V van uw niet in USD uitgedrukte activa blijft veranderen. Als de betreffende forexmarkt nog open is, zal de W/V namelijk nog fluctueren op basis van die wisselkoersschommelingen.

Als u uw niet in USD uitgedrukte positie sluit, wordt uw uiteindelijke W/V berekend op basis van de wisselkoers van dat moment.

Bijvoorbeeld:

 • John wil vijf eenheden ABC kopen, een Brits aandeel dat staat genoteerd aan de London Stock Exchange en is uitgedrukt in GBP.
 • De prijs per eenheid is £ 8,80. 
 • De relevante wisselkoers (GBP/USD) is 1,3.
 • Het totale aankoopbedrag in USD wordt als volgt berekend:

5 (eenheden) x 8,80 (prijs per eenheid) x 1,3 (de GBP/USD-wisselkoers) = $ 57,2

Wat als de prijs en de wisselkoers nu veranderen nadat de positie geopend is?

 •  De prijs per eenheid stijgt tot £ 9,90 
 • De wisselkoers is gedaald tot 1,2.
 • De W/V van deze positie wordt nu als volgt berekend:

Prijst1 = 9,90 GBP

Prijst0 = 8,80 GBP

N = 5

FXt1 = 1,2

En daarom:

W/V = (£ 9,90 – £ 8,80) x 5 x 1,2 = $ 6,60

Let op: als de wisselkoers 1,3 was gebleven, zou de W/V als volgt zijn berekend:

W/V = (£ 9,90 – £ 8,80) x 5 x 1,3 = $ 7,15

Fijn dat u de tijd hebt genomen om dit door te lezen. We hopen dat u nu een goed inzicht heeft in hoe we W/V berekenen. Veel succes met beleggen!

748 Weergaven