Diverzifikace: Nejlepší investorská sázka proti averzi ke ztrátě

Co skutečně motivuje investory? Pokud jste odpověděli „zisky“, je to správně jen zčásti.

Jak se ukazuje, lidé mají tendenci více nenávidět ztráty než milovat zisky. Tento základní princip lidské psychologie se nazývá „averze ke ztrátě“ a jeho název poprvé použil v roce 1979 nositel Nobelovy ceny ekonom Daniela Kahneman se svým spolupracovníkem Amosem Tverskym.

Co je to averze ke ztrátě?

Ve své knize z roku 2013 „Myšlení rychlé a pomalé“ se Kahneman zabýval mnoha různými psychologickými systémy a ekonomickými strategiemi. Ve všech se však soustředil v prvé řadě na averzi ke ztrátě, neboť jak řekl Kahneman: „Reakce na ztráty je silnější než reakce na odpovídající zisky.“ Při rozhodování se tedy často řídíme právě averzí ke ztrátě.

Tato averze ke ztrátě je v lidském myšlení a chování obzvláště patrná, když se jedná o finanční trhy. Když jsou v sázce peníze, tak jako je tomu při investování, může být předcházení ztrátě silným motivačním prvkem při rozhodování o investicích. Jeden z nejužitečnějších nástrojů, které má investor k dispozici, má kořeny právě v averzi ke ztrátě: diverzifikace.

Co je to diverzifikace?

I když existují četné strategie řízení investičních rizik, diverzifikace je pravděpodobně tou nejznámější a nejčastěji využívanou – což svědčí o tom, za jak účinnou ji mnozí investoři považují.

Jednoduše řečeno diverzifikace je proces rozložení investičního kapitálu mezi různá aktiva, takže nejste příliš exponováni v žádném jednotlivém aktivu. Tato koncepce je v podstatě založena na prastaré moudrosti: „Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku.“ Držením různých aktiv v portfoliu, ať už palety cenných papírů z různých sektorů a zemí anebo aktiv z různých tříd aktiv, může být celkové riziko výrazně sníženo. 

Diverzifikace funguje, protože různá aktiva mohou různě reagovat na stejné tržní události. Jeden cenný papír může reagovat velmi negativně, zatímco druhý zareaguje méně – nebo dokonce pozitivně. Pokud je portfolio dostatečně diverzifikováno pestrou škálou aktiv, je logické, že velké ztráty budou mnohem pravděpodobněji odvráceny.

Hluboký ponor do diverzifikace

To je základní definice diverzifikace. Podívejme se podrobněji na to, jak bychom mohli dále hodnotit aktiva, do kterých investujeme, a co by se mohlo stát, kdyby investoři neuvažovali o diverzifikaci.

I když je určitě důležité uvažovat o financích parametrech společnosti, nálada trhu a jeho odpovídající dynamika mohou mít někdy stejně velký, ne-li větší dopad na pohyby jejích cenných papírů. Existuje mnoho případů, kdy akcie zaznamenaly vrcholy, které neodpovídaly jejich fundamentům, a které se později zhroutily pouze v důsledku nálady na trhu. Například:

  • Asensus Surgical Inc. (ASXC) je společnost vyrábějící zdravotnické přístroje, která vyvíjí technologii k tomu, aby operace byla méně invazivní, což má potenciál vyvolat revoluci ve zdravotnictví. Jak můžeme vidět níže, akcie Asensus podlehly extrémním výkyvům, i když společnost nebyla považována za obzvláště volatilní.
Asensus Surgical Inc. (ASXC)
Cena akcie 16. prosince 2020: 0,58 USD
Cena akcie 10. února 2021: 6,32 USD
Zisk: +989 %
Cena akcie 20. dubna 2021: 1,52 USD
Ztráta: –~76 %

 

  • Na začátku roku 2021 vkládali investoři velké naděje do BioNano Genomics Inc. (BNGO). Tato biotechnologická společnost navýšila své jmění o 335 milionů USD, dosáhla významného pokroku se systémem sekvenování genomu Saphyr a zaznamenala strmý vzestup cenných papírů. Ceny se pak prudce propadly, zdánlivě bez jasného katalyzátoru ztráty.
BioNano Genomics Inc. (BNGO)
Cena akcie 16. prosince 2020: 0,51 USD
Cena akcie 16. února 2021: 15,57 USD
Zisk: +~2952 %
Cena akcie 20. dubna 2021: 5,38 USD
Ztráta: 65 %

 

  • Tilray Inc. (TLRY) plánuje spojit se do konce tohoto roku s kanadským pěstitelem konopí Aphria a společně vytvořit největší konopnou společnost na světě. Přesto se akcie Tilray po únorovém rychlém vzestupu zhroutily a ztratily velkou část své hodnoty.
Tilray Inc. (TLRY)
Cena akcie 5. února 2021: 25,72 USD
Cena akcie 10. února 2021: 63,91 USD
Zisk: +148 %
Cena akcie 20. dubna 2021: 15,89 USD
Ztráta: 75 %

Indexy: studie diverzifikace

Když se blíže podíváme na hlavní tržní indexy z celého světa, hned nám bude zřejmý dramatický rozdíl v návratnosti jednotlivých cenných papírů, které je obsahují. Každý index jako celek zahrnuje širokou škálu společností s různými výkyvy napříč celým spektrem a přirozeně vytváří typ diverzifikace zabudované do portfolia pro ty, kdo do nich investují.

Zde jsou například cenné papíry s nejlepšími a nejhoršími výsledky v roce 2020 z několika předních globálních indexů:

SPX Roční výnosy 2020
Maximum Penn National Gaming Inc.

652.76%
Enphase Energy

571.52%
Minimum Biogen Inc.

-20.06%
Carnival Corp.

-56.8%

 

NDX Roční výnosy 2020
Maximum Tesla Motors Inc.

395.73%
Tesla Motors Inc.

743.4%
Minimum Biogen Inc.

-20.06%
Walgreens Boots Alliance, Inc.

-29.33%

 

FTSE 100 Roční výnosy 2020
Maximum Kingfisher

156%
Scottish Mortgage Investment Trust

110.4%
Minimum GlaxoSmithKline plc

-16%
International Consolidated Airlines Group, S.A,

-61%

 

DAX Roční výnosy 2020
Maximum Daimler AG

172%
Delivery Hero SE

79.9%
Minimum Fresenius Medical Care AG & Co.

-2.9%
Bayer Aktiengesellschaft

-30%

Zodpovědné investování s diverzifikací

Finanční trhy budou vždy nést určité riziko; tak jako jindy v životě, někdy získáváme a někdy také ztrácíme. Rozumní investoři chápou potřebu postupovat obezřetně a odpovědně a začlenit do svých investičních strategií osvědčené metody řízení rizik, jako je diverzifikace.

Jedná se o marketingové sdělení, které by nemělo být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení, nabídku ani žádost o koupi či prodej jakýchkoliv finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez ohledu na konkrétní investiční cíle adresáta či jeho finanční situaci a nebyl připravován v souladu s právními a regulatorními požadavky na provádění nezávislého průzkumu. Jakékoliv odkazy na minulé nebo budoucí výsledky finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. eToro nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost ani úplnost obsahu této publikace, který byl zpracován s využitím veřejně dostupných informací.