eToro
Av eToro
85 Visningar

Vi inför enhetliga nattavgifter för olika kategorier

Observera att avgiftsförändringar alltid gäller för öppna positioner. Avgifterna kan uppdateras när som helst, utan föregående meddelande, i enlighet med marknadsförhållandena. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker eToros avgiftssida för att hålla dig uppdaterad om aktuella avgifter.

Här på eToro försöker vi ständigt förbättra din handelsupplevelse genom att ge dig en transparent handelsplattform med ett enkelt gränssnitt. Ett sätt att göra detta är att införa enhetliga natt- och helgavgifter för olika tillgångar och använda en enskild formel för varje tillgångsklass. På så sätt kan du enkelt se vilka avgifter du betalar och få en tydlig översikt över din ekonomi på plattformen.

På eToro köps och säljs aktier, börshandlade fonder och kryptovalutor där handlaren äger de underliggande tillgångarna (för långa positioner utan hävstång), medan andra tillgångar handlas som CFD:er, som medför rollover-avgifter. Enligt branschstandard beräknas helgavgifter för råvaror och valutor på onsdagar, och på fredagar för index, där aktuella nattavgifter tredubblas. Detta blogginlägg förklarar hur nattavgifter beräknas på eToro.

OBS! De nya avgifterna träder i kraft den 8 juli 2018.

Vad gör eToro?

Vi inför enhetliga avgifter för olika tillgångsklasser med en enda formel för specifika grupper. På detta sätt kan handlare använda en enda formel för en mycket större grupp av instrument och de slipper kolla upp hur man beräknar rollover-avgifter för varje tillgång.
Tips: När du öppnar en CFD-position visas natt- och rollover-avgifterna längst ner i dialogrutan “Öppna en position”.

Overnight Fee

Hur beräknas avgifter?

Formeln skiljer sig för varje tillgångsklass. Avgifterna beräknas efter marknadsförhållandena och kan förändras dagligen. Avgiften gäller fram till nästa beräkning. Här visas de nya formlerna:

Index
För (långa) KÖP-positioner: (Antal enheter * pris) * (3 % + LIBOR)/365
För (korta) SÄLJ-positioner: (Antal enheter * pris) * (3 % – LIBOR)/365

För långa positioner multiplicerar vi antalet köpta enheter med priset för varje enhet och multiplicerar därefter det med eToros påslag som adderas till den månatliga LIBOR (en internationell räntesats som banker använder för lån) vid tidpunkten för beräkningen. För att få fram dagsavgiften delas summan med 365. För korta positioner subtraheras LIBOR från eToros påslag.

Exempel: Annie köper 1 enhet SPX500 (till ett pris på 2 500 dollar) och den aktuella LIBOR uppgår till 1,9597 %.
Uträkningen är följande: (1 * 2 500 dollar) * (3 % + 1,9597 %)/365 = 0,3397 dollar

Därför blir den nattliga rollover-avgiften för den positionen 0,3397 dollar per natt.

Spotmetaller och valutor
För (långa) KÖP-positioner: (antal enheter * pris) * (MU /365) + (antal enheter * Tom-Next)
För (korta) SÄLJ-positioner: (antal enheter * pris) * (MU /365) – (antal enheter * Tom-Next)

För långa positioner multipliceras antalet enheter med pris per enhet och multipliceras sedan med eToros påslag (MU), som är 1,5 % för spotmetaller och 1 % för valutor. Antalet enheter multipliceras därefter med Tom-Next-avgiften, som är en kortsiktig standardavgift för handel med spotmetaller och valuta. För korta positioner subtraheras ”antalet enheter som multiplicerats med Tom-Next-avgiften” från avgiften.

Exempel: Bob köper 1 enhet guld (till ett pris på 1 300 dollar) och nuvarande Tom-Next uppgår till 0,07 dollar.
Uträkningen är följande: (1 * 1 300 dollar) * (1,5 %)/365 + (1 * 0,07 dollar) = 0,1234 dollar

Positionen har en nattavgift på 0,1234 dollar.

Spotenergi
För (långa) KÖP-positioner: {[(påslag % * pris)/365] + [1/NumDays * (Next – Front)]} * antal enheter

För (korta) SÄLJ-positioner: -{[(påslag % * pris) / 365] – [1/NumDays * (Next – Front)]} * antal enheter

Ett årligt procentuellt påslag adderas till instrumentets aktuella pris (t.ex. olja) och divideras därefter med 365 för att återspegla en daglig avgift. För långa positioner lägger vi till summan där 1 divideras med antalet dagar mellan inlösendatum för nuvarande (front) och nästa kontrakt för det aktuella spotenergiinstrumentet multiplicerat med skillnaden mellan priset på båda kontrakten. Nattavgiften tas fram genom att multiplicera summan med antal enheter i positionen. Alla negativa siffror avser en avgift; alla positiva siffror visar en kredit.

Catherine köper en enhet olja. Aktuellt pris är 65 dollar och aktuellt påslag är 2,5 %. Aktuellt kontrakt löper ut om 22 dagar och oljepriset uppgår till 64 dollar på det. Nästa kontrakt löper ut om 52 dagar och oljepriset uppgår till 67 dollar på det.

Uträkningen är följande: -{[(0,025 * 65) / 365] + [1/30 * (67-64)]} * 1

Nattavgiften för positionen blir 0,1044 dollar

OBS! Förklaringen ovan motsvarar en uppåtgående terminskurva. På en nedåtgående kurva är köp- och säljavgifterna omvända.

Hur påverkar detta dig?

Avgifterna gäller för alla dina valuta-, index- och råvarupositioner som förblir öppna över natten eller helgen. Nattavgiften för varje position visas tydligt när du öppnar en ny position.

Vi förstår att inte alla handlare räknar ut nattavgifterna för hand på alla sina positioner. Öppenhet är ett av våra kärnvärden och vi vill att du förstår hur våra avgifter beräknas. Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för våra avgifter och förstår att det inte handlar om en godtycklig siffra som läggs till i dina positioner, utan snarare en avgift som räknas ut med hjälp av branschens standardavgifter.

Ditt kapital löper risk. Detta är inte investeringsråd. CFD-handel.

85 Visningar