eToro tillhandahåller nu staking-belöningar för Ethereum (ETH)

Från och med idag kan eToro-användare få månatliga staking-belöningar på Ethereum (ETH).

eToro är en av de få globalt reglerade plattformarna där de 20 miljoner registrerade användarna kan utöva staking på ETH via eToro Wallet, innan den mycket efterlängtade uppgraderingen av blockkedjenätverket till Ethereum 2.0. Staking av ETH 2.0 på eToro är, som alltid, en innovation med fördelar för innehavare av Ethereum-token. Syftet med staking av ETH är att hjälpa till att stödja ETH 2.0-uppgraderingen, som förväntas förbättra ETH-nätverkets effektivitet.

Detta är eToros senaste tillskott till erbjudna kryptovalutor efter lanseringen av staking-tjänsten i oktober 2020 för Cardano (ADA) och TRON (TRX).

Vem kan få staking-belöningar?

Staking-tjänsten för ETH kommer inledningsvis att lanseras i Belgien, Danmark och Tjeckien, med gradvis utrullning till andra regioner. Belöningarna för användare som utövar staking på ETH-kryptotillgångar delas ut varje månad för föregående månads staking, utan att någon åtgärd krävs från användarnas sida.

Hur skiljer sig staking av ETH från andra staking-tjänster på eToro?

Staking av ETH 2.0 på eToro skiljer sig från eToros befintliga staking-tjänster på flera sätt.

1. Kryptoplånboken eToro Money

Staking-tjänsten för ETH 2.0 utförs via kryptoplånboken eToro Money istället för på eToros investeringsplattform.

  • eToro-användare som är berättigade till staking och som innehar ETH kan överföra den till kryptoplånboken för att bedriva staking.
  • Användare av kryptoplånboken som redan äger andra kryptotillgångar som förvaras där, kan konvertera dessa tillgångar till ETH och sedan bedriva staking.
  • De som har ETH i en extern plånbok kan överföra den till kryptoplånboken eToro Money för att börja dra nytta av vårt staking-program.

Alla användare kan hela tiden se både de ETH de bedriver staking på och belöningarna i kryptoplånboken.

2. Staking av ETH är låst

Till skillnad från staking av andra kryptovalutor på eToro kommer staking av ETH att låsas tills Ethereum lanserar blockkedjenätverket ETH 2.0. När detta sker är helt efter Ethereum-nätverkets gottfinnande och förväntas inom de närmaste 12–24 månaderna.

Användare kan hela tiden se sin ursprungliga ETH och de belöningar de har tjänat i kryptoplånboken eToro Money. Användare får också ett månatligt e-postmeddelande med information om hur mycket stakingen av deras ETH har ökat.

Staking med eToro – Dina fördelar

Staking med eToro är enkelt, säkert och krångelfritt. Staking-belöningar betalas ut till användare varje månad, i ETH. Användare som har bedrivit staking på ETH behöver inte göra något mer. Belöningarna betalas ut till användarnas kryptoplånbok för ETH på eToro, som räknas mot ETH-saldot, och förblir låsta tillsammans med de ETH som användaren har bedrivit staking på.

Kryptotillgångarna som genomgår staking förblir eToro-användarnas egendom. eToro-användarna anförtror i sin tur eToro att utföra hela staking-förfarandet på ett säkert och effektivt sätt.

eToro är mycket noga med att skydda sina användares kryptotillgångar från att exponeras för eventuella ytterligare risker, vilket sparar dem besväret och komplikationerna med att bedriva staking på egen hand.

Läs mer om eToros staking-tjänst för ETH 2.0

Vad innebär staking?

Staking är en process som gör det möjligt för användare som äger och innehar kryptotillgångar som stöds att tjäna belöningar – bara för att inneha dem. Belöningar tjänas i samma kryptotillgång som stakingen utövades i, vilket innebär att användarna ökar sitt innehav på ungefär samma sätt som de skulle få ränta på pengar.

 

 

Investeringar i kryptotillgångar är oreglerade i vissa EU-länder samt i Storbritannien. Inget konsumentskydd. Ditt kapital löper risk.

592 Visningar