Lanseringen av Parachain ställer Polkadot högt i kurs

Polkadot tar ett stort steg framåt och når en milstolpe i utvecklingen som kan skicka den egna tillgången DOT till topplaceringarna på kryptolistan.

Projektet, som syftar till att sammanväva blockkedjor för att skapa en öppen decentraliserad ekonomi, kommer att rulla ut den sista delen i Polkadots strategi: parachains.

Varje parachain agerar som en oberoende kedja som kan utfärda sina egna tokens och skräddarsys för specifika användningsfall, samtidigt som de fortfarande ansluter till den huvudsakliga Polkadot-kedjan. Grundaren Gavin Wood hävdar att detta tillvägagångssätt kommer att uppfylla löftet om sammankopplade blockkedjor som rivaler misslyckats med att leverera.

Auktioner driver efterfrågan på DOT

Om den tidigare IT-chefen för Ethereum har rätt, kommer parachains att ha stor betydelse för den egna kryptotillgången DOT och utgöra början på en ny era av interoperabilitet av blockkedjor.

Just därför är parachains-platser väldigt eftertraktade. Projekt som vill bygga på en parachain måste buda på platser på auktioner som börjar 11 november. Bud läggs med DOT genom en ljusauktion som varar i sju dagar och slutar vid ett slumpmässigt ögonblick – inte genom att ett ljus brinner ner som förr i tiden, utan via en on-chain-mekanik.

När auktionen är klar kommer de vinnande projekten att behöva låsa en obligation i DOT under hela hyresperioden för respektive parachain. Så småningom förväntas det bli på detta sätt för 20 % av tillgångarna – vilket minskar mängden tillgängliga DOT när efterfrågan stiger kraftigt.

Detta återspeglas i Polkadots explosiva prisökning: Sedan auktionerna först tillkännagavs har DOT ökat med mer än 20 % på grund av spekulationer om krympande utbud och spänning kring det växande ekosystemet av blockkedjor.

En ny era av interoperabilitet mellan blockkedjor?

När alla auktioner är klara kommer de fem första vinnande projekten samtidigt att få tillgång till Polkadot den 15 december. Detta kommer att utgöra det officiella färdigställandet av strategin och kulmen på tre års utvecklingsaktivitet. Alla de sista pusselbitarna kommer att ha fallit på plats, och Polkadots vision om en öppen blockkedje-ekonomi kommer äntligen att förverkligas.

Därifrån kan vi förvänta oss att nätverkseffekten kommer att dra igång samtidigt som handlare och kodare flockas till Polkadot. Detta kan ge upphov till en renässans av Parachain-baserad aktivitet, med projekt som lyfts till skyarna för att vinna auktionerna, inklusive sekretessprotokoll, decentraliserade finansplattformar (DeFi) för upplåning och utlåning, NTF-plattformar (on-fungible token) och oracle-tjänster som syftar till att överbrygga Polkadots nätverk med verklig data.

Tillsammans kan dessa projekt skapa en våg av aktivitet som inte bara skulle driva Polkadot upp på topplistorna för kryptotillgångar genom att höja priserna, utan också förbättra blockkedjor för att bättre konkurrera med rivaler som Ethereum.

447 Visningar