eToros Hard Fork-policy

Den underliggande blockkedjetekniken för kryptotillgångar förändras ständigt. Blockkedjenätverk genomgår rutinmässigt uppdateringar och uppgraderingar för att förbättra sin befintliga infrastruktur. Även om många av dessa förändringar inte uppmärksammas av de flesta, har vissa förändringar stora konsekvenser som kan gå så långt som att dela blockkedjan i två parallella kryptotillgångar. Vanligtvis är en sådan delning resultatet av en hard fork.

Vad är en hard fork?

Viktiga förändringar i en blockkedjas kod kan delas in i två typer av forks: hard forks och soft forks. Båda fork-typerna representerar en förändring i koden, men en hard fork gör nätverket ”bakåtinkompatibelt”, vilket innebär att alla medlemmar i nätverket måste anpassa sig till den nya koden – eller lämnas utanför den uppdaterade versionen.

Eftersom blockkedjan är decentraliserad krävs att tillräckligt många medlemmar i nätverket godkänner förändringar. Om enighet uppnås går hard forken vanligtvis vidare smidigt, eftersom de flesta av nätverkets medlemmar (ofta kallade ”utvinnare” eller ”noder”) accepterar övergången.

På grund av blockkedjenätverkets arkitektur kan dock blockkedjan delas om enighet inte nås, vilket resulterar i skapandet av en parallell version. Detta har inträffat flera gånger i kryptotillgångarnas korta historia, vilket ger upphov till populära tokens som Bitcoin Cash.

Vad händer när en blockkedja delas?

Medlemmar i blockkedjenätverket med direkt ägande av kryptotillgångar får vanligen en lika stor mängd av den nya kryptotillgången när den bildas. Därför har den nya kryptotillgången flera gånger tidigare omedelbart haft ett betydande börsvärde.

Stöder eToro hard forks?

Här på eToro förstår vi vikten av forks som ett sätt att upprätthålla och förbättra kryptotillgångars blockkedjenätverk. Vi följer kontinuerligt protokollutvecklingen och arbetar hårt för att säkerställa att kundernas pengar är säkra under dessa händelser.

Om en hard fork på en viss blockkedja går igenom med enighet, kommer förändringen att gå obemärkt av eToro-klienter som har den kryptotillgången. Om en kommande hard fork har potential att dela den specifika blockkedjan inför dock eToro ett handelsstopp tills mynten i fråga är stabila.

När en hard fork delar upp blockkedjan resulterar detta i lägre likviditet och ibland extrem volatilitet. Därför är ett handelsstopp väsentligt för att hålla eToro-kundernas pengar säkra. Vid en hard fork utvärderar eToro-teamet det nya myntets säkerhet och likviditet, och undersöker säkerhetsproblem i protokollet eller klientprogramvaran.

Så snart villkoren tillåter, och om värdet på det nya myntet är en väsentlig del av värdet av det ursprungliga myntet, utvärderar teamet om det är möjligt att lägga till det nya myntet i eToros utbud. Vår första prioritet är alltid att lägga till det nya myntet (om det har ett betydande värde) i vårt utbud, men om det inte är möjligt kompenseras ägarna av eToro i dollar för det nya myntet så snart som möjligt efter att eToro erhållit den nya kryptotillgången.  

Våra kriterier för att stödja kryptotillgången som genomgått en hard fork är följande:

  1. Säkerhet: Vi stöder inte mynt som har potential att sätta våra användares säkerhet i fara.
  2. Teknik: Det nya myntets tekniska infrastruktur måste vara förenlig med våra egna tekniska begränsningar.
  3. Likviditet: För att stödja ett nytt mynt måste det erbjuda tillräcklig likviditet på marknaden.
  4. Efterlevnad: Vi måste se till att den nya kryptotillgången överensstämmer med de regleringsbegränsningar som eToro lyder under.

Kundpengarnas säkerhet är avgörande och är alltid den viktigaste faktorn i vår bedömning. Om vi bestämmer oss för att vi säkert kan stödja den nya kryptotillgången, meddelar vi våra kunder om detta.

eToro är en plattform för flera tillgångar som erbjuder såväl investeringar i aktier och kryptovalutor som handel med CFD-tillgångar.

Observera att CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 65 procent av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör.Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.

Kryptovalutatillgångar kan fluktuera kraftigt i pris och är därför inte lämpliga för alla investerare. Handel med kryptovalutatillgångar övervakas inte av något EU-regelverk. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte investeringsråd. Ditt kapital löper risk.

56 Visningar