Anmäl dig för att bli en professionell kund

European Securities and Markets Authority (ESMA) meddelade nyligen nya åtgärder för handel med CFD-produkter för privatkunder. Dessa åtgärder innefattar hävstångsbegränsningar (beskrivna nedan), skydd mot negativt saldo och Margin Closeout-begränsningar, vilka alla införs för att skydda privatkunder. De nya restriktionerna träder i kraft den 1 augusti 2018.

Vilka är de nya ESMA-restriktionerna?

Enligt ESMA:s nya åtgärder kan hävstångseffekter endast erbjudas mellan en marginal på 2:1 och 30:1, beroende på instrument. Marginal Closeout sätts till 50 %, vilket innebär att Stop Loss-inställningen på eToro begränsas till högst 50 % per affär.

eToro i egenskap av reglerad handelsplattform kommer därför att följa de nya reglerna.

De nya hävstångsbegränsningarna är följande*:

  • 30:1 för större valutapar (t.ex. EUR/USD)
  • 20:1 för mindre valutapar (t.ex. NZD/USD), guld och stora index
  • 10:1 för råvaror med undantag för guld och icke-större aktieindex
  • 5:1 för CFD-aktier
  • 2:1 för CFD-kontrakt med kryptovalutor

*Observera:

  • Alla öppna order med hävstång på 25:1 minskas automatiskt till en hävstång på 20:1. Ändringen gäller för alla öppna order den 29 juli 2018.
  • Efter den 1 augusti kommer alla väntande order som överstiger hävstångsgränserna inte att verkställas.
  • De väntande order som nämns ovan kommer så småningom att annulleras för kunder som inte har ansökt om att bli och/eller kvalificerat sig som professionella handlare.

Hur påverkar detta dig som eToro-kund?

Först och främst är det viktigt att notera att ovanstående ändringar inte påverkar öppna positioner. Om du bestämmer dig för att redigera din öppna position, gäller dock de nya marginalkraven (50 procent) för dessa affärer. Vidare gäller begränsningarna alla privatkunder, men de gäller inte dem som väljer att ansöka och godkännas som frivilliga professionella kunder på eToro. Observera dock att frivilliga professionella kunder inte är berättigade till vissa andra regleringsskydd. Även om det inte krävs, kommer eToro att erbjuda dessa kunder det skydd som finns tillgängligt för eToros privatkunder.

Frivilliga professionella kunder måste uppfylla vissa kriterier, såsom handelsvolym, transaktionsfrekvens och/eller yrkeserfarenhet. Fyll i den här blanketten för att ansöka om status som frivillig professionell kund. Om din ansökan uppfyller kriterierna kommer en kontoansvarig att kontakta dig.

OBS! Godkännandeprocessen för professionella kunder kan ta lite tid. Om du vill ansöka är det därför bäst att genast fylla i blanketten ovan för att din förfrågan ska bli godkänd (om du uppfyller kriterierna) innan ändringarna träder i kraft.

159 Visningar