Hur vi beräknar den vinst/förlust (V/F) som visas på dina investeringspositioner

På eToro gör vi det enkelt för dig att se hur det går med dina investeringar. Kontrollera bara kolumnerna ”V/F” på portföljskärmen för att se hur mycket du har tjänat eller förlorat på dina innehav.

Det är viktigt att notera att ditt eToro-investeringskonto är USD-baserat. Det innebär att varje affär du gör och vinsten eller förlusten (”V/F”) för alla positioner du innehar hos oss värderas i US-dollar. När du gör en insättning konverteras pengarna från din lokala valuta till USD (växlingsavgifter tillkommer).

Många tillgångar som kryptotillgångar, CFD:er och amerikanska aktier är i USD, vilket innebär att det inte blir någon ytterligare valutaexponering (när det gäller hur din V/F uttrycks på ditt eToro-konto). Det beror på att ditt eToro-investeringskonto också är i USD. Många tillgångar på eToro-plattformen är dock baserade på olika valutor (som inte är USD). Till exempel baseras tyska aktier på euro. I sådana fall, när du öppnar en position, exponeras den (särskilt V/F) för fluktuationer i växlingskursen mellan US-dollarn och den valutan.

Med detta i åtanke ska vi titta på vår formel för att beräkna V/F (observera att formeln gäller alla tillgångar på eToro-plattformen – CFD:er, fysiska aktier/börshandlade fonder och fysiska kryptotillgångar):

V/F = (Prist1 – prist0) x A x FXt1

Där:

 • Prist0 = Pris per enhet när affären öppnas
 • Prist1 = Pris per enhet när du tittar på eller stänger en position
 • A = antal enheter
 • FXt1 = Aktuell valutakurs mellan tillgångens basvaluta och USD.

OBS! Om affären är i motsatt riktning (vid blankning) multipliceras beräkningen med -1.

Det är mindre komplicerat än det ser ut. Låt oss komma igång …

V/F av USD-baserade tillgångar

Enkelt uttryckt beräknas V/F-värdet för en position i US-dollar genom att öppningspriset dras av från den aktuella kursen (eller stängningskursen) och multipliceras med antalet enheter. Eftersom dessa positioner är USD-baserade ingår inte någon valutaväxling i vår beräkning (dvs. växlingskursen är ”1” i ovanstående formel). Detta gäller oavsett var i världen du befinner dig.

För öppna positioner kommer denna V/F-siffra att fluktuera i linje med tillgångens ändrade pris. För stängda positioner är V/F fastställd och kommer inte längre att ändras.

Till exempel:

 • John i Storbritannien sätter in 10 000 pund (GBP) på sitt investeringskonto. Vi antar att växlingskursen för GBP är 1,3 USD (inklusive växlingsavgifter). Efter växling har John 13 000 dollar på sitt konto. 
 • John köper 2 aktier i XYZ-aktien, som kostar 240 dollar (120 dollar per enhet).
 • Med tiden stiger priset på XYZ till 130 dollar per enhet.
 • Med hjälp av vår formel beräknas V/F för denna position enligt följande:

Prist1 = 130 dollar

Prist0 = 120 dollar

A = 2

FXt1 = 1

Därför:

V/F = (130-120 dollar)*2*1 = 20 dollar.

V/F för tillgångar som inte är USD-baserade

Som vi förklarade tidigare, när du öppnar en position med en icke-USD-baserad tillgång, utsätts du för växlingskursen mellan tillgångens basvaluta och US-dollarn. I denna situation är V/F-beräkningen identisk med vad vi tidigare har granskat, men med en viktig skillnad: Växlingskursen är inte längre ”1”.

V/F för dina icke-USD-baserade tillgångar ändras inte bara baserat på tillgångspriset utan också på den nuvarande växlingskursen. Även om marknaden är stängd (utanför öppettider) kan du märka att V/F för din icke-USD-baserade tillgång fortsätter att förändras. Detta beror på att om motsvarande valutamarknad fortfarande är öppen, kommer V/F att fluktuera enligt dessa valutakursrörelser.

När du stänger en icke-USD-baserad position beräknas din slutliga V/F med hjälp av växlingskursen vid det tillfället.

Till exempel:

 • John vill köpa 5 enheter ABC, som är en brittisk aktie, noterad på Londonbörsen och denominerad i GBP.
 • Priset per enhet är 8,80 GBP. 
 • Den relevanta valutakursen (GBPUSD) är 1,3.
 • Det totala köpbeloppet i USD beräknas därför enligt följande:

5 (enheter) x 8,80 (pris per enhet) x 1,3 (GBPUSD-växlingskursen) = 57,2 USD

Vad händer om priset och valutakursen nu ändras efter att positionen är öppen?

 •  Priset per enhet ökar till 9,90 GBP. 
 • Valutakursen har sjunkit till 1,2.
 • V/F för denna position beräknas nu enligt följande:

Prist1 = 9,90 GBP

Prist0 = 8,80 GBP

A = 5

FXt1 = 1,2

Och därför:

V/F = (9,90 – 8,80) x 5 x 1.2 = 6,60 USD

OBS! Om valutakursen hade förblivit oförändrad på 1,3 så skulle V/F vara:

V/F = (9,90 GBP – 8,80 GBP) x 5 x 1,3 = 7,15 USD

Grattis om du har kommit så här långt. Vi hoppas att du nu har koll på hur vi beräknar V/F. Lycka till med investeringarna!